MENU
Výměníky tepla Ostrava

Nabízíme deskové výměníky tepla SWEP, Alfa Laval a ARES

Pro zvýšení účinnosti jsou desky žebrovány
Desky výměníků jsou opatřeny prolisy. Proud média (nejčastěji voda) je musí překonávat a to vyvolává turbulence. Turbulence zvyšují účinnost a přinášejí samočisticí schopnost výměníku.

Co je to výměník tepla?

Výměník tepla je zařízení, které účinně přenáší teplo mezi dvěma médii. Médium pro přenos tepla může být např. voda (okruhy pro vytápění, chlazení, bazén). Jak funguje výměník tepla? Tenké stěny výměníku oddělují obě média a umožňují přenos tepla bez jejich mísení. ... (klikněte pro rozbalení odstavce)

Výměník tepla je zařízení, které účinně přenáší teplo mezi dvěma médii. Médium pro přenos tepla může být např. voda (okruhy pro vytápění, chlazení, bazén). Jak funguje výměník tepla? Tenké stěny výměníku oddělují obě média a umožňují přenos tepla bez jejich mísení. Prostřednictvím vedení tepla přes stěny, chladnější médium se ohřívá a teplejší se ochlazuje. Příkladem může být olejový chladič, který odstraňuje teplo z horkého oleje a ohřívá studenou vodu. V některých případech výměník slouží i ke změně skupenství jednoho nebo obou médií, chová se potom jako kondenzátor nebo výparník.

Pro zvýšení účinnosti jsou desky žebrovány
Desky výměníků jsou opatřeny prolisy. Proud média je musí překonávat a to vyvolává turbulence. Turbulence přinášejí samočisticí schopnost výměníku a také zvyšují účinnost.

K čemu se výměník tepla používá?

V systémech pro rekuperaci odpadního tepla. Ve výměníkových stanicích odebírají teplo z horké páry, aby se rozvedlo do bytů (teplá voda, vytápění). V domácnostech výměníky předávají teplo do místností (radiátory, otopná tělesa). V automobilech či v průmyslu k chlazení. V chladničkách i v bojlerech. Teplovodní výměníky jsou součástí klimatizací a tepelných čerpadel.

Typy výměníků

Účel určuje, jaký typ výměníku je vhodný, neboť každý typ nese výhody i nevýhody. Rozšířené typy jsou

 • deskové výměníky (kompaktní pájené nebo s těsněními), zapojují se do protiproudu, tím dosahují vysoké účinnosti;
 • trubkové výměníky s válcovým pláštěm neboli plášťový výměník s trubkami (rozměrný, nepříliš účinný, ale lze jej konstruovat na extrémní tlaky a teploty);
 • vlásenkové výměníky tj. trubkové výměníky s uspořádáním takovým, že nejsou citlivé na dilatace;
 • dvoutrubkové výměníky (trubka v trubce), lze je zapojit do protiproudu, další zvýšení účinnosti se dosahuje žebrováním;
 • trubkové výměníky s žebry pro ohřev okolního vzduchu (kotlové těleso), používá se také pro chlazení média v trubce;
 • ponorné výměníky ad.

Trubkové výměníky se často vyrábějí pro danou zakázku. Deskové výměníky se vyrábějí sériově, proto jsou cenově výhodné. Deskové výměníky s těsněními jsou rozebíratelné a jejich výkon lze dodatečně zvětšit.

Typy výměníků: deskové, trubkové s válcovým pláštěm, dvoutrubkové (trubka v trubce), trubkové s žebry pro ohřev okolního vzduchu (používán často jako chladič). Na trhu je více typů výměníků a pájený deskový je nejkompaktnější volba pro systémy voda-voda.

Jaké jsou materiály pro výrobu výměníků?

Běžně se vyrábí z kovů, nerezové oceli AISI 304, AISI 316. Ocel SMO 254 je odolná vůči chloridům i některým kyselinám, vhodná např. pro použití se slanou vodou nebo s H2SO4. Titanový výměník je určen pro použití s chemikáliemi, chloridy a abrazivními médii.

Výměníky z plastu mohou být vhodné pro korozivní média. Keramické výměníky zase pro velmi vysoké teploty. Grafit má velkou tepelnou vodivost a vykazuje odolnost proti velmi agresivním médiím. Pro optimální přestup tepla je lepší tenká deska, silná je ale odolnější.

Deskové výměníky tepla SWEP a Alfa Laval

Nabízíme za nízké ceny velmi širokou řadu kompaktních běžných výměníků tepla. Pájené deskové výměníky jsou extrémně účinné pro výměnu tepla:

Výměník tepla navrhneme výpočtem.

Dodáváme deskové pájené a rozebíratelné výměníky pro různé tlaky a média, v základní řadě z nerezového materiálu AISI 316. Dle požadavků zákazníka lze poskytnout desky výměníků z ještě kvalitnější nerezové ocele (254 SMO, titan/titanium). Různé typy kanálků (H, M, L). Ceník výměníků dává tušit, že jsou to levné výměníky tepla s vysokou kvalitou.

Nejnižší řada (E5, E6, E8) je konstruována na tlaky minimálně 10 barů. Většina výměníků je konstruována na tlaky 45 až 50 barů a lze použít i pro vysoké tlaky (EU prohlášení o shodě). Speciální konstrukce vysokotlakých deskových výměníků dovoluje použití až do tlaku 140 barů CO2 katalog PDF, např. pro aplikace s metanem či CO2.


Montovaný výměník tepla ARES

Rozebíratelné deskové tepelné výměníky ARES a Alfa Laval

Velmi široká řada rozebíratelných výměníků tepla za nízké ceny. Tradice zaručuje vysokou kvalitu. Mají výbornou přenosovou schopnost tepelné vodivosti. Deskový výměník tepla je určen pro široké použití v průmyslu, potravinářství a zejména pro výměníkové stanice tepla či jako průmyslové chladiče. Vhodné pro agresivní média. Mají malé hydraulické ztráty.

Základní řada je z nerezového materiálu AISI 316L, AISI 304L. Dle požadavků zákazníka lze poskytnout desky výměníků z ještě kvalitnější nerezové ocele 254 SMO, nebo titanové ocele (titanium). Výběr oceli neovlivňuje účinnost výměníku, pouze jeho odolnost vůči korozi. Různé typy kanálků (H, M, L). Vývody jsou šroubovací DN32, DN50 pro malé výměníky a pro větší výměníky jsou vývody v provedení standardních přírub DN65 až DN500.


Pokyny pro montáž a údržbu

 • Manuál pro instalaci a údržbu pájených výměníků stáhnete zde.
 • Manuál pro instalaci a údržbu montovaných výměníků ARES stáhnete zde.
 • Výměník zapojujeme jako protiproud, při zapojení jako souproud je výkon cca poloviční.
 • Výměník nesmí být vystaven pulsacím nebo přílišným cyklickým teplotním či tlakovým výkyvům.
 • Dále nesmí být na výparník ani na jeho připojení přenášeny žádné vibrace, jinak je nezbytné instalovat tlumiče vibrací. U páry pozor na kavitaci.
 • U jednofázových aplikací např. voda-voda, voda-olej nemá orientace výměníku skoro žádný vliv.
 • Existuje mnoho různých připojení, standardní je vnější závit G.

Letovací připojení:

 • Vývody jsou z nerezové oceli.
 • Doporučujeme stříbrnou pájku s obsahem stříbra min. 45 %.
 • Odmastěte a vyleštěte pájecí plochy.
 • Plamen veďte od výměníku, proti trubce. Výměník chlaďte (chraňte) mokrou hadrou.
 • Zabraňte interní korozi, např. ochranou vnitřku pomocí NO2.

Ostatní:

 • Pokud média obsahují nečistoty, je třeba výměník chránit filtrem o velikosti sítka 16–20 (otvorů na palec).
 • Vyvarujte se rozdílům mezi primární a sekundární stranou vyšším 100 K.
 • Chraňte výměník před zamrznutím.

Koroze

Všechny nabízené výměníky jsou z nerezové oceli (některé AISI 304, většina AISI 316). Korozi měděné pájky (častější případ) nebo ocelových desek mohou způsobit méně obvyklé příměsi ve vodě. Škodlivé příměsi jsou především chloridy, sulfity, železo (rez), vodivost, hodnota pH atd. I pitná voda může být v nepříznivém složení agresivní pro měď.

Destilovaná voda (hladová voda) je korozivní vůči měděné pájce. Odolný je výměník s niklovou pájkou nebo celonerezový výměník. Jiným řešením je dávkovat inhibitor (potlačovač) koroze, např. benzotriazol.

Ve více než 95 % případů je vhodné typické provedení AISI 316 pájené mědí. Ke korozi dochází u starých rozvodů topení, kde zrezivělá otopná tělesa uvolňují železo, mangan do otopné vody. Zvláště u systémů s otevřenou expanzní nádobou, kdy do vody proniká kyslík. Rezavá voda způsobí korozi měděné pájky a snížení životnosti výměníku. Pokud má objekt zastaralou soustavu, vodu je nutné přezkoumat, vyměnit, použít inhibitor koroze.

Tabulka odolnosti pájených výměníků

Účinky koroze jsou tím větší, čím vyšší je teplota média. V mnoha aplikacích lze pro snížení nepříznivých účinků výkon projektovat na vyšší průtok a tím nižší teploty.

 • +  dobrá odolnost za běžných podmínek
 • 0  koroze se může projevit, zvláště jde-li o kombinaci více nepříznivých složek
 • -  použití se nedoporučuje
Koncentrace Materiál desek Pájka
mg/l, ppm AISI 304 AISI 316 SMO 254 měď nikl
Organické látky 0 + + 0 0
Zásaditost HCO3- < 70 + + + 0 +
70–300 + + + + +
> 300 + + + 0 +
Sulfáty SO42- < 70 + + + + +
70–300 + + + + +
> 300 0 0 + - +
Poměr HCO3-/SO42- > 1,0 + + + + +
< 1,0 + + + 0/- +
Elektrická vodivost < 10 µS/cm + + + 0 +
10–500 µS/cm + + + + +
> 500 µS/cm + + + 0 +
pH < 6 0 0 0 0 +
6–7,5 + + + 0 +
7,5–10 + + + + +
> 10 + + + 0 +
Amonium NH4 < 2 + + + + +
2–20 + + + 0 +
> 20 + + + - +
Chloridy < 300 chloridy jsou rozepsány + +
> 300 v tabulce dole 0/- +
Volný chlór Cl2 < 1 + + + + +
1–5 + + + 0 +
> 5 + + + 0/- +
Sulfan/sirovodík H2S < 0,05 + + + + +
> 0,05 0 + + 0/- +
Volný (agresivní) CO2 < 5 + + + + +
5–20 + + + 0 +
> 20 + + + - +
Tvrdost vody °dH 4–8,5 + + + + +
Nitráty NO3 < 100 + + + + +
> 100 + + + 0 +
Železo < 0,2 + + + + +
> 0,2 + + + 0 +
Hliník < 0,2 + + + + +
> 0,2 + + + 0 +
Mangan < 0,1 + + + + +
> 0,1 + + + 0 +
(klikněte pro zobrazení dalších řádků)

Standardní provedení výměníku SWEP je v kvalitě AISI 316 (DIN 1.4401). Některé výměníky jsou v kvalitě AISI 304 (DIN 1.4301) a výměníky SWEP Minex též s deskami Titan Grade 1 (DIN 3.7025). Výměníky ARES jsou dostupné jako AISI 304L, AISI 316L, Titan Grade 1 a SMO 254.

Max. teplota
Choridy 30 °C 60 °C 80 °C 120 °C 130 °C
10 ppm 304 304 304 304 316
25 ppm 304 304 304 316 316
50 ppm 304 304 316 316 Ti/254 SMO
50 ppm 304 304 316 316 Ti/SMO
80 ppm 316 316 316 316 Ti/254 SMO
80 ppm 316 316 316 316 Ti/SMO
150 ppm 316 316 316 Ti/254 SMO Ti/254 SMO
150 ppm 316 316 316 Ti/SMO Ti/SMO
300 ppm 316 316 Ti/254 SMO Ti/254 SMO Ti/254 SMO
300 ppm 316 316 Ti/SMO Ti/SMO Ti/SMO
> 300 ppm Ti/254 SMO Ti/254 SMO Ti/254 SMO Ti/254 SMO Ti/254 SMO
> 300 ppm Ti/SMO Ti/SMO Ti/SMO Ti/SMO Ti/SMO

Koroze měděné pájky a desek výměníku
Deskové výměníky jsou z nerezové oceli AISI 316 spájeny mědí. Je-li výměník vystaven obvyklému prostředí, tak je odolný vůči korozi. Nepříznivé příměsi jsou typicky chloridy.
1 — Rezavá voda (např. od zastaralých otopných těles) koroduje měděnou pájku.
2 — Slaná voda koroduje nerezovou ocel.
Účinky koroze jsou tím větší, čím vyšší je teplota média. V takovém prostředí se volí speciální provedení: výměník bez pájky či titanový výměník (výměník titanium). V mnoha aplikacích lze projektovat na nižší teploty při vyšším průtoku. Tím se zachová výkon a agresivní účinek média se eliminuje.

Usazování vodního kamene

Uhličitan sodný a uhličitan hořečnatý jsou označovány jako soli a způsobují tvrdost vody. Hrozí-li vznik vodního kamene, doporučujeme vodu odvápnit. K usazování vodního kamene dochází nejvíce při teplotách nad 60 °C. Aby se předcházelo zanášení výměníku,

 • projektujte na větší průtok a nižší teploty pro přenesení stejného výkonu.
 • Vyšší průtok navíc vyvolá turbulentní proudění v kanálcích mezi deskami, a tento druh proudění přináší výměníku samočisticí schopnost.
 • Často bývá vhodné výměník navrhnout jako souproud. Bude potřeba o něco větší výměník, ale TUV se nebude přehřívat.
 • TUV přiveďte na spodní vývod výměníku. Proud vody nahoru snižuje zanášení kanálků usazeninami.

Čištění výměníku

Vodní kámen: čištění výměníku doporučujeme 5% kyselinou fosforečnou nebo 5% kyselinou šťavelovou. Kyseliny korodují měď, kterou jsou desky výměníku spájeny. Proto neutralizujeme 1-2% hydroxidem sodným (NaOH), nebo hydrogenuhličitanem sodným (NaHCO3). Biologické/organické usazeniny se čistí 4% hydroxidem sodným. Čistí se oběhovým čerpadlem dvojnásobným proudem v opačném směru, než který je běžný za provozu. Teplota při čištění by měla být do 80 °C, při vyšších teplotách se zvyšuje korozivní účinek, může dojít k poškození výměníku.


Cesky ▼ 
Nákupní košík
VZH Ostrava, s.r.o.
Pohraniční 1280/112
703 00 Ostrava-Vítkovice
 L +420 773 879 931
 E +44 74 9187 2667
 B info@vymeniky-tepla.cz
prodej@vymeniky-tepla.cz