MENU
Výměníky tepla Ostrava

Deskový chladič oleje

Deskový chladič oleje

Všechny motory jsou závislé na oleji. Slouží jako těsnění pístu ve spalovací komoře a poskytují mazání částí motoru. Třením a spalováním se olej zahřívá. Vyšší teplota je nepříznivá: snižuje viskozitu. Pokud je teplota vysoká, olej přestává plnit svou funkci: nízká viskozita způsobí, že mazací film je tenký a dochází k nadměrnému opotřebování částí motoru. Vysoká teplota také znehodnocuje olej samotný. Motor pak nepracuje efektivně a má omezenou životnost.

Bez převodovky nelze spalovací motory efektivně využívat. Jejich funkce by byla omezena na jeden pevný převod. Zhruba 15 % využívaného výkonu se ztratí v převodovce a toto teplo je potřeba odvést, jinak dojde ke znehodnocení oleje a k poškození převodovky. Teplota převodovkového oleje má být udržována pod 90 °C, ještě lépe okolo 80 °C.

Hydraulický olej se používá v hydraulických zařízeních k násobení tlaku. Teplota nad 60 °C je příliš vysoká a snižuje životnost oleje. Teploty okolo 80 °C nemá být dosaženo ani před chladičem: rychle degraduje nejen hydraulický olej, ale i těsnění v systému. Chlazení hydraulického oleje má být nastaveno tak, aby byla teplota udržována okolo 50 °C. Nežádoucí je i nadměrné chlazení: při příliš nízké teplotě je hydraulický olej hustý a zařízení bude pracovat pomalu.

Viskozita oleje
Dynamická viskozita cP = ρ × cSt neboli dynamická viskozita je zhruba o 15 % nižší než kinematická viskozita cSt.
Výkon chladiče Průtok oleje Typ deskového chladiče
10 kW 2 m3/h SWEP B8TH
25 kW 5 m3/h SWEP B10TH
50 kW 10 m3/h SWEP B12, B16H
100 kW 20 m3/h SWEP B35H
250 kW 50 m3/h SWEP B320H
500 kW 100 m3/h ARES A4A, A4M
1 000 kW 200 m3/h ARES A6S, A6M

Pro odvedení tepla a udržování potřebné teploty oleje se používají olejové chladiče. Naše výměníky tepla olej-voda jsou standardně v provedení nerezová ocel AISI 316 (ocel 1.4401), příp. AISI 304 a jsou tak odolné proti korozi a vhodné jako deskové chladiče pro chlazení syntetických olejů. Jako chladicí médium se obvykle používá voda. Deskový chladič vede oba okruhy (olej a chladicí vodu) v protiproudu. Tím lze dosáhnout mnohem vyšších chladicích výkonů než při chlazení vzduchem. V tabulce jsou uvedeny typy chladičů pro dané výkony. Tabulka slouží jen k velmi hrubé orientaci. V návrhu je potřeba zohlednit typ oleje, chladicí médium, projektované teploty. Deskové chladiče jsou mnohem efektivnější než trubkové a mají tak významně menší rozměry.

Návrh chladiče

Úspěšně nahrazujeme výměníky tepla výrobců jako např. Alfa Laval. Naši zákazníci jsou často překvapeni s jakou účinností instalace funguje a to při mnohem nižších pořizovacích nákladech.

Téměř všechny pájené výměníky mohou být vhodné jako výměníky olej-voda. Pro výkony chladiče do 500 kW bývá ekonomičtější právě pájený výměník SWEP. Pro chladiče oleje výkonů nad 500 kW je lepší zvážit montovaný výměník ARES. Pro velké výkony a olej viskozity VG 32 a VG 46 můžete použít online kalkulátor. Vždy je nakonec dobré si vyžádat od nás výpočet.

Čištění chladiče

Pokud olej může obsahovat pevné částice, před vstupem do chladiče je vhodné zařadit filtr nečistot. U pájených výměníků SWEP by velikost ok filtru měla být do 1 mm, u rozebíratelných výměníků ARES do 2 mm. Menší oka sice zachytí více nečistot, ale takový filtr přinese tlakové ztráty a bude jej potřeba často čistit. Díky žebrování, kterým jsou desky opatřeny, mají deskové chladiče samočisticí schopnost: vlisy vyvolávají turbulentní proudění. Tento efekt je větší, čím větší je proud média. Větší proud však přináší větší tlakové ztráty a k jejich překonání může být vyžadováno silnější oběhové čerpadlo.

Obvykle je potřeba počítat s tím, že chladič bude potřeba čistit. Toho lze dosáhnout přepojením na čisticí okruh. Usazeniny od oleje se vyplachují petrolejem: proudem vyšším a opačným, než který je běžný za provozu.

Výměník zapojený tak, aby bylo možné jednoduše napojit čisticí okruh Výměník zapojený tak, aby bylo možné jednoduše napojit čisticí okruh
Aby se nemusel pro čištění výměník odpojovat, je dobré v době instalace pamatovat na napojení čisticího okruhu. Bude-li čištění probíhat často, potom lze instalovat výměník vyrobený s vývody na přední i zadní straně. Vývody na zadní straně lze využít pro čištění.

Důkladnějšího pročištění lze dosáhnout po rozebrání výměníku. Tento způsob je možný pouze u montovaných výměníků. Vhodné je provádět pravidelné proplachování a výměník rozebrat až pokud jej proplachováním nelze dostatečně vyčistit a chladič klade větší odpor a nevykazuje původní výkon. Desky výměníku se nesmějí poškrábat: nánosy se čistí plastovým kartáčem, ocelový kartáč se nesmí použít.

Kompaktní pájené výměníky SWEP rozebrat nelze. Pro většinu aplikací jsou přesto vhodnější pájené výměníky SWEP. Pro velké výkony vycházejí cenově příznivěji montované výměníky ARES. Dále, u montovaných výměníků lze výkon dodatečně navýšit přidáním desek. Před pořízením chladiče oleje je potřeba několikrát uvážit, zda je opravdu nezbytné mít možnost výměník rozebírat.


Cesky ▼ 
Nákupní košík
VZH Ostrava, s.r.o.
Pohraniční 1280/112
703 00 Ostrava-Vítkovice
 L +420 773 879 931
 E +44 74 9187 2667
 B info@vymeniky-tepla.cz
prodej@vymeniky-tepla.cz