MENU
Výměníky tepla Ostrava

Rozebíratelné výměníky tepla ARES a Alfa Laval

Konstrukce

Skládaný výměník tepla ARES Skládaný výměník tepla ARES

Rozebíratelné (montované) deskové výměníky tepla jsou složeny z tenkých ocelových profilových desek, které mezi sebou tvoří kanálkové prostory. Mezi deskami je těsnění, přední a zadní deska je sešroubována. Tím je dosaženo vysoké tuhosti s vysokou tepelnou vodivostí.

Materiál desek

Materiál desek se volí s ohledem na použitá média a teploty. I pitná voda může být agresivní vůči nerezové oceli, obsahuje-li např. chloridy. Čím vyšší je teplota, tím více se korozivní účinky projeví.

Při výrobě skládaných výměníků tepla se používá standardně nerezová ocel AISI 316L, která odpovídá oceli ČSN 17 348. Pokud lze vyloučit přítomnost chloridů a fluoridů, je možné uvážit i levnější provedení nerezová ocel AISI 304L. Výměníky se také vyrábějí z oceli s vyšším přídavkem molybdenu (Mo-ocel 254 SMO): mají potom vyšší odolnost jak proti chloridům, tak i proti některým chemikáliím. Případně titanová ocel.

Těsnicí materiál

EPDM max. teplota 140–160 °C
EPDM S max. teplota 170–190 °C
NBR max. teplota 120–140 °C
VITON max. teplota 180–200 °C

Tlaky výměníků

Skladané deskové výměníky jsou konstrukčně vyráběny pro různé tlaky: nízké do 10 barů, střední tlaky PN16, PN25.

Tvar kanálků

Tvary kanálků výměníků tepla ARES

Běžné tvary kanálků jsou L, M a H. Kanálky L jsou vhodné tam, kde se požadují nízké tlakové ztráty. Deskové výměníky tepla s kanálky H mají vysokou přenosovou schopnost. Dosahuje se vysokého přiblížení teplot primárního a sekundárního okruhu.

Standardní připojení

Pro napojení na systém primárního a sekundárního okruhu je možnost volby spojení k deskovému výměníku. Většinou vnější závit G, nebo příruby.

Typy připojení výměníku tepla ARES

Výpočet velikosti výměníků

Před instalací navrhneme pomocí výpočtového programu vhodný typ výměníku. Nutno zadat předpokládané hodnoty (výkon výměníku, vstupní a výstupní teploty nebo průtokový objem, případně požadované max. hydraulické ztráty).

Tabulka výkonů rozebíratelných výměníků

Orientační přehled výkonů pro tepelné výměníky rozebíratelné ARES je pro vstupní/výstupní teploty 90/80 °C primární okruh, resp. 75/85 °C sekundární okruh. Přesný výpočet potřebné velikosti výměníku připravíme na požádání. Orientační ceny jsou v ceníku výměníků tepla.

Výkon výměníku Typ výměníku Tlaková ztráta
20 kW A1L x 8 30 kPa
50 kW A1L x 17 45 kPa
100 kW A1L x 35 45 kPa
150 kW A1L x 55 50 kPa
250 kW A2M x 45 50 kPa
500 kW A2M x 91 50 kPa
1 000 kW A4S x 103 50 kPa
2 000 kW A4S x 249 50 kPa
5 000 kW A6M x 249 120 kPa
10 000 kW AWG8M x 259 200 kPa

Použití deskových výměníků

Deskové výměníky jsou vhodné

  • pro běžné použití místo pájených výměníků tepla, je-li kvůli čištění potřeba výměník rozebírat;
  • tam, kde je potřeba mít možnost výměník rozšířit o další desky;
  • v průmyslových aplikacích jako chladiče oleje nebo chladiče vody;
  • pro vyšší výkony (nad 500 kW);
  • pro agresivní vody a média;
  • pro ohřev bazénů (neobsahují měděnou pájku, která v chlorované vodě koroduje).

Manuál instalace a obsluhy je ke stažení zde.


CZ