MENU
Výměníky tepla Ostrava

Rozebíratelné výměníky tepla ARES a Alfa Laval

Skládaný výměník tepla ARES

Konstrukce

Rozebíratelné (montované) deskové výměníky tepla jsou složeny z tenkých ocelových profilových desek, které mezi sebou tvoří kanálkové prostory. Mezi deskami je těsnění, přední a zadní deska je sešroubována. Tím je dosaženo vysoké tuhosti s vysokou tepelnou vodivostí.

Materiál desek

Materiál desek se volí s ohledem na použitá média a teploty. I pitná voda může být agresivní vůči nerezové oceli, obsahuje-li např. chloridy. Čím vyšší je teplota, tím více se korozivní účinky projeví.

Při výrobě skládaných výměníků tepla se používá standardně nerezová ocel AISI 316L, která odpovídá oceli ČSN 17 348. Pokud se pracuje s nízkými teplotami nebo lze vyloučit přítomnost chloridů a fluoridů, je možné uvážit i levnější provedení nerezová ocel AISI 304L. Výměníky se také vyrábějí z oceli s vyšším přídavkem molybdenu (Mo-ocel 254 SMO): mají potom vyšší odolnost jak proti chloridům, tak i proti některým chemikáliím. Případně titanová ocel.

Těsnicí materiál

EPDM max. teplota 140–160 °C
EPDM S max. teplota 170–190 °C
NBR max. teplota 120–140 °C
VITON max. teplota 180–200 °C

Pro agresivní média se volí speciální materiál, např.:

 • Kyselina sírová (H2SO4): staví se výměník z oceli C276 + těsnění FKM/Viton. Při nízkých teplotách probíhají chemické reakce pomalu a u menších koncentrací lze vystačit s ocelí AISI 316 + těsnění EPDM.
 • Kyselina chlorovodíková (HCl): staví se výměník z oceli C276 + těsnění FKM/Viton. Pro malé koncentrace postačí ocel AISI 316.
 • Hydroxid sodný (louh, NaOH): pro běžné teploty se použije AISI 316 nebo lépe AISI 316L, možno vybrat výměník "celonerez". Pro vyšší teploty a koncentrace: oceli s vysokým obsahem niklu, molybdenu (C-276, 904L) + těsnění EPDM.
 • Minerální oleje: ve většině případů vyhovuje běžný mědí pájený výměník. Nebo rozebíratelný z oceli AISI 304/316 + těsnění NBR.
 • Slaná voda (mořská voda): nerezová ocel AISI 304/316 koroduje ve slané vodě. Musí se použít titanová ocel + těsnění NBR nebo EPDM.
 • Destilovaná, demineralizovaná voda: také označovaná jako "hladová". Je potřeba se vyhnout mědí pájenému výměníku, protože měď se postupně v hladové vodě rozpustí. Podobně voda s peroxidem vodíku či voda jinak bohatá na kyslík. Na tyto případy se obvykle vybere výměník celonerez (AISI 316).

Tlaky výměníků

Skladané deskové výměníky jsou konstrukčně vyráběny pro různé tlaky: nízké do 10 barů, střední tlaky PN16, PN25.

Tvar kanálků

Tvary kanálků výměníků tepla ARES

Běžné tvary kanálků jsou L, M a H. Kanálky L jsou vhodné tam, kde se požadují nízké tlakové ztráty. Deskové výměníky tepla s kanálky H mají vysokou přenosovou schopnost. Dosahuje se vysokého přiblížení teplot primárního a sekundárního okruhu.

Standardní připojení

Pro napojení na systém primárního a sekundárního okruhu je možnost volby spojení k deskovému výměníku. Většinou vnější závit G, nebo příruby.

Typy připojení výměníku tepla ARES

Výpočet velikosti výměníků

Před instalací navrhneme pomocí výpočtového programu vhodný typ výměníku. Nutno zadat předpokládané hodnoty (výkon výměníku, vstupní a výstupní teploty nebo průtokový objem, případně požadované max. hydraulické ztráty).

Sondex ARES  Reflex Longtherm Rozteče [mm]
Danfoss S4A A1S RHG-04
, RMG-04, RLG-04
70 × 381
Danfoss S8A A1L RHG-08
, RMG-08, RLG-08
70 × 656
Danfoss S7A A2S RHG-07
, RMG-07, RLG-07
126 × 394
Danfoss S14A A2M RHG-14
, RMG-14, RLG-14
126 × 694
Danfoss S20A A2L RHG-20
, RMG-20, RLG-20
126 × 894
Danfoss S9A A3S 192 × 380
Danfoss S19A A3M RHG-19
, RMG-19, RLG-19
192 × 700
Danfoss S31A A3L 192 × 1050
Danfoss S22 A4A 225 × 719
Danfoss S21A A4S RHG-21
, RMG-21, RLG-21
225 × 719
Danfoss S47 A4M RHG-51
, RMG-51, RLG-51
225 × 1365
Danfoss S41A A6S 296 × 890
Danfoss S62 A6M 296 × 1292
Danfoss S86 A6L 296 × 1694
Danfoss S65 A8M 395 × 1091
Danfoss S100 A8L 395 × 1489

Dodáváme desky a těsnění Sondex (Hang-On) pro montované výměníky Danfoss, Reflex Longtherm.

Tabulka výkonů rozebíratelných výměníků

Orientační přehled výkonů pro tepelné výměníky rozebíratelné ARES je pro vstupní/výstupní teploty okruh, resp. 75/85 °C sekundární okruh. Přesný výpočet potřebné velikosti výměníku připravíme na požádání. Orientační ceny jsou v ceníku výměníků tepla.

Výkon ARES Danfoss Průtok Tlak. ztráta
50 kW A1L x 30 S8A-IT10-30 4,4 m3/h 20 kPa
100 kW A1L x 50 S8A-IT10-50 8,8 m3/h 30 kPa
200 kW A3M x 25 S19A-IG16-25 18 m3/h 30 kPa
500 kW A3M x 60 S19A-IG16-60 44 m3/h 40 kPa
1 000 kW A4S x 100 S21A-IS16-100 88 m3/h 50 kPa
2 000 kW A6S x 120 S41A-IS16-120 180 m3/h 50 kPa

Použití deskových výměníků

Rozebíratelné deskové výměníky jsou vhodné

 • pro běžné použití místo pájených výměníků tepla, je-li kvůli čištění potřeba výměník rozebírat;
 • tam, kde je potřeba mít možnost výměník rozšířit o další desky;
 • v průmyslových aplikacích jako chladiče oleje nebo chladiče vody;
 • pro vyšší výkony (nad 500 kW);
 • pro agresivní vody a média;
 • pro ohřev bazénů (neobsahují měděnou pájku, která v chlorované vodě koroduje).

Manuál instalace a obsluhy je ke stažení zde.


Cesky ▼ 
Nákupní košík
VZH Ostrava, s.r.o.
Pohraniční 1280/112
703 00 Ostrava-Vítkovice
 L +420 773 879 931
 E +44 74 9187 2667
 B info@vymeniky-tepla.cz
prodej@vymeniky-tepla.cz