MENU
Výměníky tepla Ostrava

Výměník tepla pro bazén

Výkon výměníku nelze uvést jedním číslem: závisí na projektovaných teplotních spádech. Při nabíhání, kdy je voda v bazénu studená, má výměník větší účinnost a může přenést dvojnásobný výkon. V domácích aplikacích bývá dostupný výkon okolo 10 kW ze zdrojů jako tepelné čerpadlo, solární panely či plynový kotel. Obvykle se snažíme v bazénu dosáhnout teplot okolo 29 °C a na tuto teplotu jsou provedeny výpočty. Tabulky níže slouží k orientaci pro běžné domácí výkony. Pro návrh velikosti Vám doporučujeme vyžádat si výpočet. Dodáváme i velké výměníky pro profesionální účely.

ARES – rozebiratelný výměník tepla pro bazén

Výběr tepelného výměníku pro bazén

Při pořizování výměníku tepla pro ohřev bazénů je nutné zvážit, jaká voda v bazénu bude a podle toho zvolit typ.

Čistá voda

Pokud se bazénová voda nečistí chlórem a neobsahuje sůl, pak je nejvhodnější použít kompaktní deskový výměník SWEP typ voda-voda. Orientační přehled podle zdroje :

 Tabulka výkonů výměníků tepla (bez chlóru, bez soli) 
Zdroj Průtok Tlak. ztráty Typ
5 kW, 50 °C 1 a 2 m3/h 10 a 25 kPa SWEP E5Tx20
10 kW, 50 °C 2 a 3 m3/h 10 a 25 kPa SWEP E5Tx30
20 kW, 50 °C 2 a 6 m3/h 5 a 20 kPa SWEP B12x20

Čistit se může např. skalicí modrou či tabletami s kyslíkem. Cena kompaktních tepelných výměníků SWEP začíná na několika tisících Kč.

Voda obsahuje chlór (montovaný výměník)

Volný chlór se používá k dezinfekci bazénové vody v množství obvykle 0,3 až 0,6 mg/l. Obsah volného chlóru by neměl překročit 1 mg/l (1 ppm). Jako vedlejší produkt čištění chlórem vzniká vázaný chlór. Ten je nežádoucí, protože je dráždivý a zapáchá. V bazénech by se neměl vyskytovat v množství větším než 0,5 mg/l (0,5 ppm).

Koroze měděné pájky a desek výměníku
Pájené výměníky se vyrábějí z nerezové oceli AISI 316 a jsou spájeny mědí. Chloridy vytvářejí nepříznivé prostředí pro pájené výměníky:
a) volný chlór koroduje měděnou pájku,
b) slaná voda koroduje nerezovou ocel AISI 316.
Koroze je rychlejší, čím vyšší je teplota korozivního média. Pro nepříznivá prostředí se volí speciální provedení: výměník bez pájky či titanový výměník. Účinky agresivního média je možné omezit snížením jeho teploty: zvláště u bazénu lze projektovat na nižší teploty a vyšší průtoky při zachování výkonu. Výměník sice bude korodovat, ale pomalým tempem a může dosáhnout životnosti, která předčí životnost celého projektu.

Chlór používaný k dezinfekci způsobuje korozi měděné pájky. Měděná pájka se používá ke spojení desek uvnitř kompaktních výměníků SWEP. Ke korozi dojde i v případě, že místo pájky z mědi se vybere výměník s pájkou ze zinku. Reakce je rychlejší při vyšších teplotách. Výměníky v tabulkách jsou navrženy na velký průtok tak, že se voda v nich ohřeje o 3 až 4 °C. Při teplotách okolo 30 °C reakce mezi chlorem a mědí probíhá pomalu: přestože pájený výměník není pro chlorovanou vodu určen, máme zákazníky, kteří jej používali až 10 let.

Řešením je vybrat montovaný výměník SWEP Minex M10, kde místo měděné pájky je použito gumové těsnění (EPDM, pro profesionální aplikace dražší Viton). Takový výměník lze i rozebrat. Orientační přehled podle zdroje :

 Tabulka výkonů výměníku tepla, chlorovaná voda 
Zdroj Průtok Tlak. ztráty Typ
5 kW, 50 °C 1 a 1 m3/h 20 a 35 kPa Minex M10x10
10 kW, 50 °C 2 a 3 m3/h 20 a 35 kPa Minex M10x20
20 kW, 50 °C 2 a 5 m3/h 10 a 40 kPa Minex M10x30

Slaná voda (výměník titanium)

Výměník tepla pro bazén

Slaná voda nedráždí pokožku a oči a nenese zápach chlóru. Mořská voda má obsah soli 3,5 %, v bazénech se volí koncentrace okolo 0,4 % neboli 4 g/l (4000 ppm). Tím se dosáhne efektu dezinfekce, tedy úpravy vody.

Výměníky se běžně vyrábějí z nerezové oceli AISI 316. Ta je odolná proti slané vodě, ale není rezistentní. V praxi to znamená, že klasický nerezový výměník (AISI 304, AISI 316) není pro slanou vodu určen. Jeho životnost bude snížena, ačkoli může svou aplikaci přežít. I zde platí, že čím vyšší je teplota, tím rychleji se účinek soli na oceli projeví.

Pro profesionální bazénové aplikace se slanou vodou se volí výměník v provedení titan. Titanový výměník je dražší než stejné provedení z oceli AISI 316. Doporučeny jsou skládané deskové výměníky ARES. Orientační přehled podle zdroje :

 Tabulka výkonů výměníku tepla, slaná voda 
Zdroj Průtok Tlak. ztráty Typ
5 kW, 50 °C 1 a 2 m3/h 10 a 35 kPa A1Sx10 titan
10 kW, 50 °C 2 a 3 m3/h 10 a 30 kPa A1Sx15 titan
20 kW, 50 °C 2 a 7 m3/h 5 a 30 kPa A1Sx30 titan