MENU
Výměníky tepla Ostrava

Typy deskových výměníků tepla SWEP

Teploty a tlaky

Základní řada výměníků používá měděnou pájku a odolává teplotám 225 °C. Většina výměníků je konstruována na provozní tlak nejméně 45 bar (podrobněji v katalogových listech jednotlivých produktů), lze použít i pro vysoké tlaky: speciální konstrukce vysokotlakých deskových výměníků dovoluje použití až do tlaku 140 barů, např. pro aplikace s CO2.

Vysoké teploty, korozivní média

Pro vysoké teploty (až 350 °C) nebo tam, kde hrozí koroze měděné pájky se volí výměníky pájené niklem či celonerezové výměníky. U celonerezových výměníků odpadá riziko bimetalické koroze. Koroze hrozí i tam, kde jsou velké nároky na čistotu vody. Např. destilovaná voda je korozivní vůči mědi a výměník potom musí být v provedení s niklovou pájkou nebo jako celonerez.

Vysoká kvalita výroby

Společnost SWEP provádí testy úniku kapaliny a tlakové testy pro všechny vyrobené výměníky bez ohledu na model, velikost a typ připojení. Výměníky jsou testovány na vnitřní i vnější únik tekutiny při tlacích, které jsou vyšší než maximální pracovní tlak. Únikové a tlakové testy jsou certifikovány a testovací certifikát se zasílá zákazníkovi na vyžádání společně s výměníkem.

Lisovací záznam, který doprovází každou výrobní dávku výměníků také obsahuje informace o nástroji, který lisoval desky. Pokud by nastal problém v dávce, dá se snadno vysledovat až k použitému lisovacímu nástroji.

Příslušenství SWEP splňuje stejné vysoké normy jako jednotky BPHE společnosti, protože jsou vyrobena v souladu se specifikacemi SWEP přísně vybranými výrobci. Vysoce kvalitní materiály jsou pečlivě vybírány z hlediska kompatibility, zatímco přesné rozměry šetří váš čas a peníze na instalaci. S příslušenstvím SWEP máte jistotu, že všechno bude sedět a fungovat způsobem, kterým technici návrh zamýšleli.


Jednookruhové výměníky tepla

Deskové výměníky tepla SWEP - typ B

Používejte pravý originál: typ B

B5T, 8T, 10T, 12, 15T, 16, 25T, 28, 50, 56, 60, 65, 80, 120T, 200T, 400T, 427, 439

Typy B, produkty SWEP s nejvyšším prodejem, jsou vhodné pro velmi širokou škálu aplikací. Široká škála velikostí desek, velikostí portu, kombinace vzorů desky a připojení umožňují prakticky neomezené množství kombinací. Unikátní návrh desky od SWEP umožňuje, aby jakýkoliv balík desek odpovídal požadavkům na přenos tepla libovolné aplikace. Standardními materiály desky pro typy B je nerezová ocel (AISI 316) letovaná čistou mědí. Většina velikostí se také nabízí v jiných materiálech.

Vizte tabulku doporučených výměníků pro vytápění podle výkonu a online výpočet výměníku pro ohřev vody.

SWEP výměník typ 2P: uvnitř výměníku jsou dva zapojené v sérii
Obrázek: výměník lze nechat vyrobit i v provedení, že se chová jako dva menší výměníky zapojené za sebou. V některých případech tak lze dosáhnout výrazně vyšší účinnosti při stejném počtu desek a snížit tak cenu téměř na polovinu. Dva malé výměníky zapojeny za sebou mají mnohem větší tlakové ztráty než klasický jednookruhový výměník o stejném počtu desek.

Tepelná účinnost a bezpečnost s dvojitou stěnou: typ BDW

BDW16DW

Koncepce dvojité stěny je navržena pro aplikace, které vyžadují vysokou tepelnou účinnosti a tam, kde je kritická detekce vnitřního prosakování mezi dvěma kapalinami. Dvojitá stěna se úspěšně používá v aplikacích se zvláště přísnými bezpečnostními požadavky, například v potravinářském a farmaceutickém průmyslu. V případě nepravděpodobné události průsaku voda prosakuje mezi ventilovanými dvojitými stěnami do atmosféry a podává vizuální indikaci poruchy.

Typ E: tvůrce kotlů od SWEP

E5T, E5AS, E6T, E8T, E8AS, E8LAS

Typ E je dnes nejúčinnější výměník CBE na trhu, u kterého téměř veškerý materiál přispívá k procesu přenosu tepla. Typ E je vyvinutý pro nízkotlaké aplikace kotle (voda-voda) a průměrné teploty. Byl navržen tak, aby splnil specifické požadavky zákazníků SWEP na velkovýrobu plynových kotlů. Jednotku lze vybavit spojovacími prvky pro různé potrubní armatury nebo závrtné šrouby, například pro montáž na hydraulický blok. Varianta E8LAS je mimořádně účinná jako deskový chladič mladiny používaný v pivovarnictví.


Kondenzátory

Deskové výměníky tepla SWEP - typ BDW16DW

Pravý originál deskových výměníků: typ B

B5T, 8T, 10T, 12, 15T, 16, 25T, 28, 50, 56, 60, 65, 80, 120T, 200T, 400T, 427, 439

Typy B, produkty SWEP s nejvyšším prodejem, jsou vhodné pro velmi širokou škálu aplikací. Díky široké škále velikostí desek, velikostí výstupů (portů), kombinace vzorů desky a připojení je možné prakticky neomezené množství kombinací. Unikátní návrh desky od SWEP umožňuje, aby jakýkoliv balík desek odpovídal požadavkům na přenos tepla libovolné aplikace. Standardními materiály desky pro typy B je nerezová ocel (AISI 316) letovaná čistou mědí. Většina velikostí se také nabízí v jiných materiálech.

Vizte tabulku doporučených výměníků pro tepelná čerpadla podle výkonu.

Tepelná účinnost a bezpečnost s dvojitou stěnou: typ BDW

BDW16DW

Koncepce dvojité stěny je navržena pro aplikace, které vyžadují vysokou tepelnou účinnost a tam, kde je kritická detekce vnitřního prosakování mezi dvěma kapalinami. Dvojitá stěna se úspěšně používá v aplikacích se zvláště přísnými bezpečnostními požadavky, například v potravinářském a farmaceutickém průmyslu. V případě nepravděpodobné události průsaku voda prosakuje mezi ventilovanými dvojitými stěnami do atmosféry a podává vizuální indikaci poruchy.

Vysoký výkon pravého dvouokruhového kondenzátoru: typ DB

DBD200, DBD400, DBD500

Patentované výrobky společnosti SWEP s pravým dvouokruhovým uspořádáním přivádějí sekundární okruh do kontaktu se dvěma primárními okruhy. I když je jeden z těchto primárních okruhů uzavřen, zůstává každý sekundární kanál stále v kontaktu s primárním kanálem. Tyto výhody dělají z pravého dvouokruhového typu B přirozenou volbu pro flexibilní chladiče, řízení klimatizace a vysoce přesné systémy pro chladicí boxy na potraviny v supermarketech. Série DBD47, DBD58 byly nahrazeny modernizovanými verzemi DBD200 a DBD400.


Výparníky

Deskové výměníky tepla SWEP - typ V

Montujte pravý originál: typ B

B5T, 8T, 10T, 12, 15T, 16, 25T, 28, 50, 56, 60, 65, 80, 120T, 200T, 400T, 427, 439

Typy B, produkty SWEP s nejvyšším prodejem, jsou vhodné pro velmi širokou škálu aplikací. Široká škála velikostí desek, velikostí portu, kombinace vzorů desky a připojení umožňují prakticky neomezené množství kombinací. Unikátní návrh desky od SWEP umožňuje, aby jakýkoliv balík desek odpovídal požadavkům na přenos tepla libovolné aplikace. Standardními materiály desky pro typy B je nerezová ocel (AISI 316) letovaná čistou mědí. Většina velikostí se také nabízí v jiných materiálech.

Pravý dvouokruhový výparník optimalizován pro R134a, typ DS

DSD400, DSD500

Patentovaná technologie SWEPu umožňuje kontakt dvou primárních médií s jedním sekundárním médiem. Takže i když odpojíte jeden primární okruh, každý kanál sekundárního okruhu je stále v kontaktu s kanálem primární strany. Tyto výhody dělají z pravého dvouokruhového S-typu přirozenou volbu pro flexibilní chladiče, regulovatelnou klimatizaci a vysoce precizní systémy potravinových chladicích skříní v supermarketech. Inovativní technologie pravého dvouokruhového S-typu zajišťuje rovnoměrné rozdělení chladiva ve výměníku, což je optimální pro správné procesy vypařovaní. Navíc oproti klasickému DV-typu je DS-typ optimalizován pro chladivo R134a.

Vysoký výkon pravého dvouokruhového výparníku: typ DV

DVD200, DVD400

Patentované výrobky společnosti SWEP s pravým dvouokruhovým uspořádáním přivádějí sekundární okruh do kontaktu se dvěma primárními okruhy. I když je jeden z těchto primárních okruhů uzavřen, zůstává každý sekundární kanál stále v kontaktu s primárním kanálem. Tyto výhody dělají z pravého dvouokruhového typu V přirozenou volbu pro flexibilní chladiče, ovládání klimatizace a vysoce přesné systémy pro chladicí boxy na potraviny v supermarketech. Inovační technologie s pravým dvouokruhovým uspořádáním typů V distribuuje páru rovnoměrně ve výměníku tepla a optimalizuje ji pro vypařování. Série DVD47, DVD58 byly nahrazeny modernizovanými verzemi DVD200 a DVD400.

Vysoce výkonný výparník: typ P

P80, P120T, P200T, P400T

Typ P byl vyvinut z typu V, aby zlepšil výkon s chladivem R410A, které bylo navrženo k tomu, aby minimalizovalo vyčerpávání ozonu a globální oteplování ve shodě s Kjótským protokolem. Kromě toho má typ P tenčí desky, aby se minimalizovala spotřeba materiálu. Typ P se bude používat jako výparník v aplikacích chladičů a tepelných čerpadel v rámci široké řady kapacit na spodním konci stupnice.

Vysoce výkonný výparník: typ S

S400T, S500T

Typ S byl vyvinutý z typu V, aby zlepšil výkon s chladivem R134a, které bylo navrženo k tomu, aby minimalizovalo vyčerpávání ozonu a globální oteplování v souladu s Kjótským protokolem. Kromě toho má typ S tenčí desky, aby se minimalizovala spotřeba materiálu. Typ S se bude používat jako výparník v aplikacích chladičů a tepelných čerpadel v rámci široké řady kapacit na spodním konci stupnice. Chcete-li si prohlédnout všechny dostupné návrhy, podívejte se na následující tabulku.

Optimalizovaný výparník: typ V

V10T, V25T, V35, V65, V80, V120T, V200T, V400T

Typ V byl vyvinutý z původního typu B, aby se dosáhlo optimalizovaného výkonu ve výparnících. Přívod chladiva typu V má speciální mechanismy, které distribuují chladivo rovnoměrně v každém kanálu. Pro typ V jsou k dispozici četné velikosti desek, což umožňuje přizpůsobit požadavky na výkonnost každého zákazníka a aplikace. Standardními materiály desky pro typ V je nerezová ocel (AISI 316) letovaná čistou mědí.

Vysoce výkonný výparník: typ VH

VH400T, VH500T

Typ VH byl vyvinutý z typu V, aby zlepšil výkon s chladivem R407C High efficiency, které bylo navrženo k tomu, aby minimalizovalo vyčerpávání ozónu a globální oteplování v souladu s Kjótským protokolem. Typ VH se bude používat jako výparník v aplikacích chladičů a tepelných čerpadel v rámci širokého okruhu kapacit na spodním konci stupnice.


Speciální řešení

Konvenční vysoušeč vzduchu

B5 air dryer, B12 air dryer

Vysoušeče vzduchu kombinují chlazení, kondenzaci a rekuperaci tepla v rámci jediné jednotky a nabízejí kompaktnost s vysokou kapacitou přenosu tepla v aplikacích, které kladou vysoké požadavky na suchý, čistý a klimatizovaný vzduch. S jedinečnou geometrií desek, modulárním návrhem a ekonomickými dlouhými výrobními cykly lze produkt snadno přizpůsobit pro mnoho různých aplikací.

ADWIS (Air Dryer With Integrated Separator) -- vysoušeč vzduchu s integrovaným oddělovačem

ADWS 30, 50, 60, 80, 100 (35–100 m3/h)

ADWS 150, 200, 250, 300, 350, 400 (150-400 m3/h)

Společnost SWEP dosáhla průlomu v kompaktnosti s ADWIS -- je to jeden z nejmenších vysoušečů vzduchu na trhu. ADWIS kombinuje dva výměníky CBE (chlazený výměník tepla a obnovovací jednotku), které tvoří sendvičový integrovaný oddělovač v modulárním návrhu. Toto vysoce nákladově efektivní řešení nabízí stabilní vysoký výkon, pohodlné odvodnění a jednoduchou izolaci.

Malý hybrid od SWEP, Minex

Montovaný výměník M10, M10 vysoký tlak

Minex M10 je hybridní PHE (plate and frame heat exchanger) hermeticky uzavřený těsněními místo letování. Je to malá jednotka, takže nepotřebuje typickou podpěru používanou pro tradiční výměníky PHE. Těsnění mohou být z různých materiálů (EPDM nebo NBR) a materiály pro podpěru a desku nemusejí být stejné. Desky jsou standardně z oceli AISI 316, lze však nechat vyrobit i jako deskový výměník titan. Zaklapovací připojení umožňují použití různých kovů bez rizika zhoršení kvality svařováním.

NHP -- Nordic Heat Pump (tepelné čerpadlo Nordic)

B8-NHP (vysoký tlak), B10-NHP, B10-NHP (vys. tl.), B15-NHP, B15-NHP (vys. tl.),

B25-NHP, B25-NHP (vys. tl.), B80-NHP, B80-NHP (vys. tl.), V25T-NHP, V25T-NHP (vys. tl.)

SWEP nabízí řešení světové třídy pro všechny funkce tepelného čerpadla, včetně předchlazovačů, dochlazovačů pro plnění COP a ekonomizérů, a přechodné výměníky tepla pro integrované funkce.

Nejdůležitější je vývoj optimalizovaných výparníků a kondenzátorů, které jsou testovány a ověřeny v souladu s normou EN14511, což dále zvyšuje výhodu použití výměníků NHP-CBE ve vašem tepelném čerpadle.


Nákupní košík
VZH Ostrava, s.r.o.
Pohraniční 1280/112
703 00 Ostrava-Vítkovice
 L +420 773 879 931
 E +44 74 9187 2667
 B info@vymeniky-tepla.cz
prodej@vymeniky-tepla.cz