MENU
Výměníky tepla Ostrava

Deskový chladič mladiny

Deskový chladič SWEP E8LAS

Tepelný výměník SWEP

Deskový chladič SWEP E8LAS je extrémně účinný pro rychlé zchlazení horké mladiny. Spotřeba chladné vody je menší oproti klasickému provedení SWEP E8 či E8AS. Tyto chladiče mají malé tlakové ztráty (kladou malý odpor) a lze je proto použít i bez čerpadla (samospádem). Tlak čerpadla je ale žádoucí pro pozdější čištění.

Teploty

Technologie výroby piva vyžaduje chlazení horké mladiny z teploty okolo 90 °C na teplotu okolo 7 °C. Způsobů je více a běžně se toho dosahuje ochlazováním ledovou vodou v deskovém chladiči (výměníku). Studená voda se ohřeje na ca 80 °C a vrácené teplo se může využít.

Ekonomika provozu a kvalita mladiny

Volba výměníku má vliv na ekonomiku provozu a kvalitu vyrobeného piva. Mladinu lze ochladit malým výměníkem o malém počtu desek, avšak bude potřeba velké množství chladicí vody. Z dlouhodobého hlediska je ekonomičtější pořídit účinnější výměník a mít tak menší spotřebu ledové vody.

Výběr chladiče

  • Chladič s vyšší účinností má menší spotřebu chladicí vody (voda se ohřeje na vyšší teplotu).
  • Chladič s vyšší účinností chladí rychleji. Předchází se tak oxidaci a kontaminaci mladiny. Většina mikroorganismů je sice zahubena vysokou teplotou, ale oxidace mladinu znehodnocuje. V průběhu vaření vzniká dimethylsulfid (DMS), který se odpařuje. Dimethylsulfid vzniká i po skončení vaření před úplným zchlazením a dodává produktu nepříjemné aroma. Pomalé chlazení dále přináší vznik závojů, které kalí výsledný produkt. Jakmile je várka mladiny připravena, je cílem ji zchladit co nejrychleji (nejpozději do hodiny, lépe do půl hodiny).

V tabulce dole můžete vyčíst, kolik studené vody bude potřeba pro zchlazení mladiny .

Mladina 125 l/h & 90/7 °C Teplotní spád chladicí vody
12 kW 3/66 °C 3/73 °C 3/77 °C 3/82 °C
Model výměníku E8LAS x 20 E8LAS x 30 E8LAS x 40 E8LAS x 70
Potřeba chladicí vody l/h 165 145 140 130
Tlakové ztráty v kPa 5 a 2 2 a 1 1 a 1 1 a 1

Instalace a čištění

  • Značení modelu výměníku sestává z verze výměníku a počtu desek (např. x 20 značí 20 desek).
  • Tlaková ztráta (t.j. odpor jaký výměník klade) je uvedena v pořadí chladicí voda, mladina; 10 kPa odpovídá 1 metru vodního sloupce. Tlakové ztráty jsou nižší, má-li výměník více desek. Tlakové ztráty jsou také nižší, je-li průtok menší.
  • Chladiče mají vývody vnější závit, nejmenší jsou ISO G 3/4", větší jsou 1".
  • Údaje výše slouží pro ilustraci a doporučujeme nechat si provést výpočet.
  • I nerezová ocel v nepříznivém prostředí koroduje. Všechny naše chladiče jsou z nerezové oceli AISI 316, která je odolnější než AISI 304. V nabídce máme také celonerezové chladiče (neobsahují měděnou pájku) a rozebiratelné chladiče (dají se rozebírat a čistit).
  • Chladič se zapojuje tak, že oba okruhy proudí proti sobě (zapojení v protiproudu).
  • Jakmile dokončíte chlazení, vložte chladič do čisté vody. Před čištěním nejdříve propláchněte proudem teplé vody.
  • Čistí se proudem v opačném směru, než který je běžný za provozu. Zastavujte a znovu spouštějte přívod, aby se nečistoty uvolnily. Nečistěte samospádem, čistěte oběhovým čerpadlem. Výměník E8LAS je konstruován na tlaky 10 bar, výměníky řady B86 na tlaky mnohem vyšší. Při velkém průtoku (orientačně 1 m3/h) je mezi deskami výměníku turbulentní proudění, které zvyšuje čisticí účinek. Používá se roztok hydroxidu sodného. Dále roztok kyseliny dusičné nebo fosforečné, ten se v posledním průplachu neutralizuje slabou zásadou (1-2% roztokem hydroxidu sodného NaOH). Silnější kyseliny korodují měď, používejte kyseliny v koncentraci do 5 %. Mědí jsou desky navzájem spájeny a koroze probíhá rychleji při vyšších teplotách. V zahraničí se místo kyselin/zásad k čištění používá PBW cleaner (Powdered Brewery Wash), obsahuje křemičitan a peruhličitan sodný. Teploty okolo 80 °C ničí většinu mikroorganismů a používají se k dezinfekci.

Dvoustupňový chladič

Další možností je dvoustupňové chlazení. Pro takový případ jsou potřeba dva výměníky. V prvním se mladina ochladí na teplotu 15 až 20 °C vodou ze studny nebo z vodovodu. Ochlazená mladina se dochladí ledovou vodou ve druhém výměníku na požadovanou teplotu okolo 7 °C. Tím se sníží spotřeba ledové vody. Celé zařízení je ale složitější a má větší nároky na údržbu.