MENU
Výměníky tepla Ostrava

Deskový chladič mladiny

Deskový chladič SWEP E8LASH

Deskový chladič mladiny

Deskový chladič SWEP E8LASH je extrémně účinný pro rychlé zchlazení horké mladiny. Oproti běžnému výměníku má E8LASH užší kanálky a je asymetrický. Proto má mnohem větší účinnost (ale také větší tlakové ztráty). Při chlazení mladiny se pracuje s malými průtoky a tlakové ztráty nepředstavují překážku. Tabulka demonstruje účinnost asymetrického výměníku SWEP E8LASH oproti klasickému provedení (např. SWEP E8TH nebo jiný výrobce). Uvedeno pro průtoky 200 l/h na obou okruzích (mladina 90 °C, chladná voda 2 °C):

Klasický výměník Asymetrický zúžený
Model E8Tx40 E8LASx20 E8LASx40
Počet desek 40 20 40
Hloubka 94 mm 33 mm 59 mm
Mladina 90/14,7 °C 90/13,8 °C 90/10,0 °C

Tyto chladiče mají malé tlakové ztráty (kladou malý odpor) a lze je proto použít i bez čerpadla (samospádem). Tlak čerpadla je ale žádoucí pro čištění. Chladič je vyroben z nerezové oceli AISI 316 a je pájený mědí.

Teploty

Technologie výroby piva vyžaduje chlazení horké mladiny z teploty okolo 90 °C na teplotu okolo 7 °C. Způsobů je více a běžně se toho dosahuje ochlazováním ledovou vodou v deskovém chladiči (výměníku). Studená voda se ohřeje na ca 80 °C a vrácené teplo se může využít.

Ekonomika provozu a kvalita mladiny

Volba výměníku má vliv na ekonomiku provozu a kvalitu vyrobeného piva. Mladinu lze ochladit malým výměníkem, avšak bude potřeba velké množství chladicí vody. Z dlouhodobého hlediska je ekonomičtější pořídit účinnější výměník a mít tak menší spotřebu ledové vody.

Výběr chladiče

 • Chladič s vyšší účinností má menší spotřebu chladicí vody (voda se ohřeje na vyšší teplotu).
 • Chladič s vyšší účinností chladí rychleji. Předchází se tak oxidaci a kontaminaci mladiny. Většina mikroorganismů je sice zahubena vysokou teplotou, ale oxidace mladinu znehodnocuje. V průběhu vaření vzniká dimethylsulfid (DMS), který se odpařuje. Dimethylsulfid vzniká i po skončení vaření před úplným zchlazením a dodává produktu nepříjemné aroma. Pomalé chlazení dále přináší vznik závojů, které kalí výsledný produkt. Jakmile je várka mladiny připravena, je cílem ji zchladit co nejrychleji (nejpozději do hodiny, lépe do půl hodiny).

V tabulce dole můžete vyčíst doporučený chladič pro zchlazení mladiny . Aby se zabránilo zanášení chladiče nečistotami, musí se vybrat chladič o správném počtu desek. Zvýšení počtu desek má podobný účinek jako snížení průtoku, protože rozděluje médium do více kanálků. To snižuje průtok každým kanálkem. Výsledkem je, že proud je malý a částice se usazují. Správně zvolená velikost výměníku zajistí, že proud s sebou nečistoty odvede. Tabulka ukazuje doporučené průtoky mladiny na daných výměnících. Várka 100 litrů mladiny se má chladit zhruba 30 minut s chladičem E8LASHx20. Várka 50 litrů 15 minut na stejném chladiči, atd.

Mladina 1000 l/h, chladič SWEP B85Hx50
Mladina 90 °C 1000 l/h 1000 l/h 1000 l/h
90/19,4 °C 90/14,4 °C 90/12,3 °C
Voda 10 °C 1000 l/h 1250 l/h 1500 l/h
10/78,2 °C 10/68,4 °C 10/60,0 °C
Tlakové ztráty 2 a 2 kPa 2 a 3 kPa 2 a 4 kPa

Instalace a čištění

 • Značení modelu výměníku sestává z verze výměníku a počtu desek (např. x20 značí 20 desek).
 • Tlaková ztráta (t.j. odpor jaký výměník klade) je uvedena v pořadí mladina, chladicí voda; 10 kPa odpovídá 1 metru vodního sloupce. Tlakové ztráty jsou nižší, má-li výměník více desek. Tlakové ztráty jsou také nižší, je-li průtok menší.
 • Chladiče mají vývody vnější závit, nejmenší jsou ISO G 3/4", větší jsou 1".
 • Údaje výše slouží pro ilustraci a doporučujeme nechat si provést výpočet.
 • I nerezová ocel v nepříznivém prostředí koroduje. Všechny naše chladiče jsou z nerezové oceli AISI 316, která je odolnější než AISI 304. V nabídce máme také celonerezové chladiče (neobsahují měděnou pájku) a rozebíratelné chladiče (dají se rozebírat a čistit).
 • Jakmile dokončíte chlazení, vložte chladič do čisté vody. Před čištěním nejdříve propláchněte proudem teplé vody.
 • Čistí se proudem v opačném směru, než který je běžný za provozu. Zastavujte a znovu spouštějte přívod, aby se nečistoty uvolnily. Nečistěte samospádem, čistěte oběhovým čerpadlem. Výměník E8LASH je konstruován na tlaky 10 bar, výměníky řady B85 na tlaky mnohem vyšší. Při velkém průtoku (orientačně 1 m3/h) je mezi deskami výměníku turbulentní proudění, které zvyšuje čisticí účinek.
 • Na biologické usazeniny se používá roztok hydroxidu sodného. Roztok 2,5% NaOH výměníku neuškodí při teplotách do 80 °C. Potom už může korodovat ocel. Na mědi se může vytvořit ochranná vrstva zoxidované mědi.
 • Vodní kámen čistěte až v případě, máte-li indicie, že výměník je zanesen. Na vodní kámen roztok kyseliny dusičné nebo fosforečné, ten v posledním průplachu neutralizujte slabou zásadou (1-2% roztokem hydroxidu sodného NaOH nebo hydrogenuhličitanem sodným NaHCO3). Desky výměníku jsou navzájem spájeny mědí. Silnější kyseliny korodují měď, používejte kyseliny v koncentraci do 5 %. Koroze probíhá rychleji při vyšších teplotách.
 • V zahraničí se místo kyselin/zásad k čištění používá PBW cleaner (Powdered Brewery Wash), obsahuje křemičitan a peruhličitan sodný.
 • Teploty okolo 80 °C ničí většinu mikroorganismů a používají se k dezinfekci.

Zapojení chladiče

Chladič se zapojuje tak, že oba okruhy proudí proti sobě (zapojení v protiproudu).

Zapojení chladiče mladiny
Obrázek znázorňuje vhodné zapojení deskového chladiče SWEP E8LASH pro chlazení mladiny. Druhý obrázek je pro výměník otočený o 180 °. Mladinu je dobré zapojit na vnější okruh, který má širší kanálky.

Je vhodné přivést mladinu na dolní vývod, "gejzír" soustavně vymývá nečistoty z kanálků výměníku. Výměník SWEP E8LASH má asymetrické uspořádání kanálků: vnitřní okruh má užší kanálky než vnější. Mladinu zapojte na vnější okruh: jednak budou mít nečistoty k dispozici širší kanálky, druhak vnější okruh sousedí s okolním prostorem a k chlazení bude docházet i na čelní a zadní desce (ty jsou v kontaktu se vzduchem).

Dvoustupňový chladič

Další možností je dvoustupňové chlazení. Pro takový případ jsou potřeba dva výměníky. V prvním se mladina ochladí na teplotu 15 až 20 °C vodou ze studny nebo z vodovodu. Ochlazená mladina se dochladí ledovou vodou ve druhém výměníku na požadovanou teplotu okolo 7 °C. Tím se sníží spotřeba ledové vody. Celé zařízení je ale složitější a má větší nároky na údržbu.


Cesky ▼ 
Nákupní košík
VZH Ostrava, s.r.o.
Pohraniční 1280/112
703 00 Ostrava-Vítkovice
 L +420 773 879 931
 E +44 74 9187 2667
 B info@vymeniky-tepla.cz
prodej@vymeniky-tepla.cz