MENU
Výměníky tepla Ostrava

Výměník tepla pro vytápění

Kompaktní a spolehlivé řešení pro ohřev TUV, topení, výměníkové stanice a centrální vytápění. Vysoká efektivita přestupu tepla zaručuje, že jsou ekonomické a lehké.

Tabulka výkonů výměníků SWEP

Tabulka udává orientační přenosy tepla v kW pro nejběžnější typy výměníků. Tyto výkony jsou jen orientační, neboť závisejí na projektovaných teplotách; doporučujeme dotázat se a nechat si provést výpočet. Pomocí počítačového programu lze výkon nadimenzovat poměrně velice přesně pro různé druhy média, i pro speciální nebo nezvyklé aplikace.

Deskové výměníky pro vytápění

Přehled výkonů pro pájené tepelné výměníky SWEP je pro média voda-voda, vstupní/výstupní teploty 90/70 °C primární okruh, resp. 80/60 °C sekundární okruh:

Výkon výměníku Typ výměníku Tlaková ztráta
3 kW E5T x 14 <1 kPa
10 kW E8T x 10 9 kPa
25 kW E8T x 20 12 kPa
40 kW E8T x 30 14 kPa
60 kW E8T x 40 20 kPa
100 kW B10T x 60 10 kPa
160 kW B16H x 60 20 kPa
200 kW B16H x 70 24 kPa
300 kW B16H x 100 31 kPa
500 kW B35TH x 90 34 kPa

Voda-voda: ohřev TUV, topení

Prověřeno na miliónech instalací po celém světě.

Široký rozsah velikostí výměníků SWEP umožňuje nalézt ekonomickou volbu pro zapojení do ohřevu TUV, pitné vody a vytápění. Zdrojem tepla bývá kotel, tepelné čerpadlo, solární panel. Teplá užitková voda se ohřívá ve výměníku průtočným způsobem nebo lze kombinovat se zásobníkem teplé vody. U průtokového ohřevu může průtok vody kolísat v závislosti na odběru. V takovém případě se musí tlakové ztráty dimenzovat na špičkový výkon. Neboť čím větší je průtok vody výměníkem, tím větší tlakové ztráty výměník vykáže (ztráty rostou zhruba se čtvercem průtoku).

Výměníky SWEP jsou často používány k nahrazení dosluhujících výměníků jiných výrobců. Všechny výměníky jsou nerezové (AISI 316) a jsou k dispozici také méně běžné verze s více okruhy: jeden výměník má více vývodů, neboť uvnitř jsou zařazeny dva menší výměníky v sérii nebo paralelně.

Kondenzační a nekondenzační kotle

Pro kondenzační a nekondenzační kotle jsou určeny výměníky řady E5, E6, E8. Jsou kompaktní a mají přitom nízké tlakové ztráty. Pro nekondenzační kotle jsou optimalizovány výměníky tepla SWEP E5T, E6T a E8T. Pro kondenzační kotle se často používají SWEP E5AS, také SWEP E8AS.

Jako prevenci usazování vodního kamene je vhodné systém vyladit na nízké teploty, ideálně poblíž 60 °C. Vyšší teploty jsou spojeny s rychlejším zanášením výměníku vodním kamenem. Nižší teploty přinášejí i zvýšení účinnosti systému. Další možností je dávkovat do oběhu polyfosfát. Ten se váže na ionty vápníku a nedochází k usazování. Polyfosfáty nejsou vhodné do pitné vody. Informace o čištění jsou v manuálu nebo na úvodní stránce.

Centrální vytápění, výměníkové stanice

Tepelné výměníky SWEP jsou používány v předávacích stanicích pro centrální zásobování teplem, protože

Výměník tepla pro vytápění
  • jsou kompaktní, zabírají málo místa v nesnadno přístupných prostorech, čímž je jejich instalace levná;
  • jsou spolehlivé, neboť před opuštěním výroby jsou testovány přetlakem;
  • vedle systému voda-voda je lze instalovat i jako parní výměník;
  • neobsahují těsnění a nevyžadují proto údržbu jako montované výměníky, díky turbulentním proudům mezi deskami mají samočisticí schopnost;
  • jelikož jsou kompaktní a téměř každá jejich část se podílí na výměně tepla, jsou extrémně účinné a cenově výhodné.

Solární ohřev

V letních měsících na území ČR dopadá ze Slunce okolo 1000 W/m2. Solární panely mívají účinnost 60 až 70 %. Za příznivých podmínek lze solárním systém odebrat ca 500 až 600 W/m2, v zimních měsících méně.

Výměníky SWEP jsou klíčovou součástí v mnoha aplikacích se solárními panely a předávají teplo do zásobníků vody, ohřívají bazény nebo teplou užitkovou vodu. K zajištění činnosti je nezbytné oběhové čerpadlo. Větší průtoky zvyšují účinnost panelu, ale zvyšují tlakové ztráty výměníku (oběhové čerpadlo musí vykázat více práce). Systém se napouští nemrznoucí směsí: zamrznutí vody v oběhu v zimních měsících by zničilo solární panely i deskový výměník. Vhodný je ethylenglykol v koncentracích 30 až 40 %.

Ohřev zásobníku vody solárním panelem Účinnější ohřev zásobníku vody solárním panelem

Účinnost klasického zapojení, tj. solární panel napojen na trubkový výměník uvnitř zásobníku, je poměrně nízká. Voda v zásobníku téměř neproudí a na trubkový výměník se postupně usadí biologické usazeniny. To vede k dalšímu poklesu výkonu a vznikají pochybnosti ohledně nezávadnosti vody v zásobníku. Zásobník je potřeba po čase otevřít a vyčistit.

Vřadí-li se do systému deskový výměník, voda v něm bude proudit turbulentně. To je rozdíl oproti trubkovému výměníku. Přinosem je zvýšení účinnosti a také samočisticí schopnost. Trubkový výměník, který zabírá místo, není potřebný a nedochází na něm k usazování nánosů.

Jelikož výměníky SWEP mají při malých rozměrech velkou kapacitu, jsou ideální pro takové aplikace. Pro předání výkonu ze solárních panelů doporučujeme nižší řady výměníků: SWEP E5 a SWEP E6. Pro domácí výkony stačí jejich nejmenší verze (o 10 deskách). Vývody těchto výměníků jsou 3/4" ISO G vnější závit.

Kogenerace

Spalovací motory pracují s nízkou účinností, často méně než 40 %. Nevyužitá energie odchází z motoru coby teplo výfukem. Kogenerační jednotka využívá toto ztrátové teplo např. k ohřevu teplé vody či k vytápění. Toho se dosáhne zapojením tepelného výměníku: ten umožní předávat teplo z primárního okruhu (kogenerační jednotka) do sekundárního okruhu (TUV, topení). Takto lze dosáhnout tepelné účinnosti 80 % i více.

Rekuperace tepla

Průmyslová a komerční klimatizace pracuje s tlaky blízko atmosférického a malé/kompaktní výměníky jsou často méně vhodné než objemné výměníky, které jsou konstruovány speciálně pro takové účely. Výměníky SWEP mají i tak pevné místo v oboru jako

  • ekonomizéry,
  • vnitřní výměníky tepla (IHX), či
  • podchlazovače (sub-coolery).