MENU
Výměníky tepla Ostrava

Online výpočet výměníku voda-voda

Jednotlivé výměníky nemají svůj výkon v kW. Výkon se vždy počítá pro daný projekt: závisí na použitých teplotách a médiích. Více se můžete dozvědět v článku o výkonu.

Tento online program je zjednodušenou verzí originálního SSP SWEP software. Vstupy jsou požadovaný výkon a projektované teploty. Výstupem jsou vhodné výměníky. Lze použít i pro výpočet chladiče.

Tento online program je předkládán jako jednoduchý výpočet výměníku tepla pro vytápění. Je zjednodušenou verzí původního SSP SWEP software. Vstupy jsou požadovaný výkon a projektované teploty. Výstupem je počet desek zvoleného modelu výměníku. Lze použít i pro výpočet chladiče. Online výpočet olejového chladiče je také na stránkách rozebíratelných výměníků.

Výměník nemá dostatečnou kapacitu (zvolte větší model)
Výměník má velké tlakové ztráty (zvolte větší model)
Průtok je příliš velký, výměník je nevhodný (zvolte větší model)
Výkon u tohoto výměníku musí být mezi 1 a
musí být mezi -5 a 105 °C
T1 musí být teplejší než T2
T3 musí být chladnější než T4
T2 musí být teplejší než T3
T1 musí být teplejší než T4
Online výpočet výměníku -
× 10
kW
°C
°C
°C
°C
m3/h
kPa
 
 • Média: voda, glykol (ethylenglykol 40 %), olej (ISO VG 46).
 • Použijte Chrome prohlížeč na PC pro přesnější verzi kalkulátoru.
 • Výstup (tj. model výměníku a potřebný počet desek) je orientační a neslouží jako návrh.
 • Online program pracuje jen se základní řadou výměníků.
 • Program nezobrazuje potřebný počet desek, ale vybere položku blízkou z běžně dostupných skladem.
 • Tlakové ztráty 10 kPa odpovídají 1 metru vodního sloupce.

Zadání výpočtu

Napište nám. Výrobci výměníků poskytují software, který ze vstupů (výkon, média, teploty) provede výpočet teplosměnné plochy výměníku. Každý typ (např. SWEP B8TH, B26H, B120) výměníku je dostupný s různým počtem desek (10, 20, 30, ...). Program použije vypočtenou teplosměnnou plochu pro návrh výměníků jednotlivých typů. Vypočtené výměníky tepla se seřadí podle ceny a tlakových ztrát a vybere se výměník vhodný pro daný projekt.

Pro výpočet velikosti deskového výměníku je vhodné zadat:

 • přenášený výkon (např. 150 kW);
 • média (glykol, mladina, olej, pára, ...);
 • teploty primárního okruhu T1 a T2 (např. 90 a 70 °C);
 • teploty sekundárního okruhu T3 a T4 (např. 60 a 80 °C);
 • alternativně průtok q1 místo některé z teplot T1, T2;
 • případně požadovat max. tlakové ztráty dp1, dp2 (např. 50 kPa).
Schéma pro výpočet výměníku

Výpočtový program firmy SWEP není volně přístupný: zašlete-li vstupní parametry na naši e-mailovou adresu, odepíšeme vám návrh deskového výměníku.


Cesky ▼ 
Nákupní košík
VZH Ostrava, s.r.o.
Pohraniční 1280/112
703 00 Ostrava-Vítkovice
 L +420 773 879 931
 E +44 74 9187 2667
 B info@vymeniky-tepla.cz
prodej@vymeniky-tepla.cz