MENU
Výměníky tepla Ostrava

Online výpočet výměníku voda-voda

Jednotlivé výměníky nemají svůj výkon v kW. Výkon se vždy počítá pro daný projekt: závisí na použitých teplotách a médiích. Více se můžete dozvědět v článku o výkonu.

Tento online program je předkládán jako jednoduchý výpočet výměníku tepla pro vytápění. Je zjednodušenou verzí původního SWEP software. Vstupy jsou požadovaný výkon a projektované teploty. Lze použít i pro výpočet chladiče. Online výpočet olejového chladiče je na stránkách rozebíratelných výměníků.

 • Online program pracuje jen se základní řadou výměníků.
 • Výstup je orientační a neslouží jako návrh.
 • Program nezobrazuje potřebný počet desek, ale vybere položku blízkou z běžně dostupných skladem.
 • Tlakové ztráty 10 kPa odpovídají 1 metru vodního sloupce.
 • Je-li jedno z médií glykol 30 %, obvykle bývá potřeba navýšit počet desek o 20 %.
Výměník nemá dostatečnou kapacitu (zvolte větší model)
Výměník má velké tlakové ztráty (zvolte větší model)
Průtok je příliš velký, výměník je nevhodný (zvolte větší model)
P musí být mezi 0.1 a 5000 kW
musí být mezi 0 a 130 °C
T1 musí být teplejší než T2
T3 musí být chladnější než T4
T2 musí být teplejší než T3
T1 musí být teplejší než T4
Online výpočet výměníku tepla voda-voda
× 10
kW
°C
°C
°C
°C
kg/s
kPa
 

Zadání výpočtu

Napište nám. Výrobci výměníků poskytují software, který ze vstupů (výkon, média, teploty) provede výpočet teplosměnné plochy výměníku. Každý typ (např. SWEP B8TH, B26H, B120) výměníku je dostupný s různým počtem desek (10, 20, 30, ...). Program použije vypočtenou teplosměnnou plochu pro návrh výměníků jednotlivých typů. Vypočtené výměníky tepla se seřadí podle ceny a tlakových ztrát a vybere se výměník vhodný pro daný projekt.

Pro výpočet velikosti deskového výměníku je vhodné zadat:

 • přenášený výkon (např. 150 kW);
 • média (glykol, mladina, olej, pára, ...);
 • teploty primárního okruhu T1 a T2 (např. 90 a 70 °C);
 • teploty sekundárního okruhu T3 a T4 (např. 60 a 80 °C);
 • alternativně průtok q1 místo některé z teplot T1, T2;
 • případně požadovat max. tlakové ztráty dp1, dp2 (např. 50 kPa).
Schéma pro výpočet výměníku

Výpočtový program firmy SWEP není volně přístupný: zašlete-li vstupní parametry na naši e-mailovou adresu, odepíšeme vám návrh deskového výměníku.