MENU
Výměníky tepla Ostrava

Obchodní podmínky upravující vztah mezi prodávajícím a kupujícím

Prodávající

VZH Ostrava, s.r.o.
Pohraniční 1280/112
703 00 Ostrava-Vítkovice
IČO: 47669225
DIČ: CZ47669225
tel.: 773 879 931
e-mail: info@vymeniky-tepla.cz, prodej@vymeniky-tepla.cz

Kupující

spotřebitel, firma, státní instituce.

Objednávka zboží

Zboží je možno objednat následujícími způsoby:

 • ústně (osobně, telefonicky),
 • písemně (poštou, e-mailem),
 • v internetovém obchodu.

Použití obchodních podmínek smluvního partnera nebo třetích stran na vzájemné závazky smluvních stran se vylučuje.

Písemná objednávka musí obsahovat následující údaje:

 • obchodní jméno,
 • IČO, DIČ (pokud se jedná o plátce DPH),
 • označení zboží, jednotkovou cenu, množství,
 • formu dodání zboží (osobní odběr, přeprava PPL),
 • razítko a podpis oprávněné osoby (tel. kontakt).

Platební podmínky

 • platba v hotovosti při osobním odběru zboží,
 • platba předem bankovním převodem na základě vystavení zálohové faktury,
 • platba dobírkou při dopravě přepravní službou,
 • platba bankovním převodem s odloženou splatností (pro stálé partnery a státní organizace).

Ceny

Aktuální ceny jsou vždy k dispozici v ceníku společnosti, který je k dispozici v elektronické formě na Internetu:

 • pro koncové zákazníky platí při nákupu v kamenné prodejně cena internetová,
 • při objednání přes internetový obchod platí ceny uvedené na internetu,
 • pro stálé partnery s většími odběry jsou připraveny výhodnější cenové podmínky,
 • dodavatel si vyhrazuje právo změny ceny.

Záruka

Standardní záruka na výrobky SWEP je 15 měsíců od dodání a 12 měsíců od instalace. Standardní záruka na výrobky ARES je 18 měsíců od dodání, spotřební díly (těsnění), tak jako i škody vzniklé erozí a korozí jsou ze záruky vyjmuté.

Ručení za následné škody, např. odstávka produkce, ušlý zisk nebo další škody na majetku je vyloučené.

Právo na odstoupení od smlouvy

Spotřebitel, který zakoupil pomocí prostředků vzdálené komunikace, má v souladu s Občanským zákoníkem právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Pro odstoupení od smlouvy je třeba písemně dodavateli oznámit odstoupení od smlouvy a poté zaslat dodavateli kompletní nepoškozené zboží bez známek uživání.

Právo na odstoupení od smlouvy se nevztahuje na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího. Dále nelze odstoupit od smlouvy u zboží vyrobeného na zakázku.

Právo na odstoupení od smlouvy ze strany prodávajícího
Prodávající si vyhrazuje právo jednostranně odstoupit od smlouvy či zrušit objednávku kupujícího bez udání důvodu.

Rozpor s kupní smlouvou dle § 616 Občanského zákoníku

 • Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je při převzetí kupujícím ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad.
 • Nestanoví-li tento zákon jinak, shodou s kupní smlouvou podle předchozího odstavce se dále rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.
 • V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní smlouvou“), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.
 • Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

Nákupní košík
VZH Ostrava, s.r.o.
Pohraniční 1280/112
703 00 Ostrava-Vítkovice
 L +420 773 879 931
 E +44 74 9187 2667
 B info@vymeniky-tepla.cz
prodej@vymeniky-tepla.cz