MENU
Výměníky tepla Ostrava

Ponúkame doskové výmenníky tepla SWEP, Alfa Laval a ARES

Pre zvýšenie účinnosti sú dosky rebrované
Dosky výmenníkov sú opatrené prelismi. Prúd média (najčastejšie voda) je musí prekonávať a to vyvoláva turbulencie. Turbulencie zvyšujú účinnosť a prinášajú samočistiacu schopnosť výmenníka.

Čo je výmenník tepla?

Výmenník tepla je zariadenie, ktoré efektívne prenáša teplo medzi dvoma médiami. Médium na prenos tepla môže byť napríklad voda (používaná v okruhoch na vykurovanie, chladenie alebo v bazéne). Ako funguje výmenník tepla? Tenké steny výmenníka oddelujú obe médiá a umožňujú prenos tepla bez ich miešania. ... (kliknite pre rozbalenie odseku)

Výmenník tepla je zariadenie, ktoré efektívne prenáša teplo medzi dvoma médiami. Médium na prenos tepla môže byť napríklad voda (používaná v okruhoch na vykurovanie, chladenie alebo v bazéne). Ako funguje výmenník tepla? Tenké steny výmenníka oddelujú obe médiá a umožňujú prenos tepla bez ich miešania. Prostredníctvom vedenia tepla cez steny sa chladnejšie médium ohrieva, zatiaľ čo teplejšie sa ochladzuje. Príkladom môže byť olejový chladič, ktorý odstraňuje teplo z horúceho oleja a zároveň ohrieva studenú vodu. V niektorých prípadoch výmenník slúži aj k zmene skupenstva jedného alebo oboch médií, chová sa potom ako kondenzátor alebo výparník.

Pre zvýšenie účinnosti sú dosky rebrované
Dosky výmenníkov sú opatrené prelismi. Prúd média (najčastejšie voda) je musí prekonávať a to vyvoláva turbulencie. Turbulencie zvyšujú účinnosť a prinášajú samočistiacu schopnosť výmenníka.

Na čo sa výmenník tepla používa?

V systémoch pre využitie odpadového tepla. Vo výmenníkových staniciach odoberajú teplo z horúcej pary, aby sa rozviedlo do bytov (teplá voda, vykurovanie). V domácnostiach výmenníky odovzdávajú teplo do miestností (radiátory, vykurovacie telesa). V automobiloch či v priemysle na chladenie. V chladničkách aj v bojleroch. Výmenníky sú nevyhnutné pre chod klimatizácií aj tepelných čerpadiel.

Typy výmenníkov

Účel určuje, aký typ výmenníka je vhodný, pretože každý typ nesie výhody aj nevýhody. Rozšírené typy sú

 • doskové výmenníky (kompaktné spájkované alebo s tesneniami), zapájajú sa do protiprúdu, tým dosahujú vysokej účinnosti;
 • rúrkové výmenníky s valcovým plášťom čiže plášťový výmenník s rúrkami (rozmerný, nie príliš účinný, ale možno ho konštruovať na extrémne tlaky a teploty);
 • vlásenkové výmenníky tj. rúrkové výmenníky s usporiadaním takým, že nie sú citlivé na dilatácie;
 • dvojrúrkové výmenníky (trubka v trubke), možno ich zapojiť do protiprúdu, ďalšie zvýšenie účinnosti sa dosahuje rebrovaním;
 • rúrkové výmenníky s rebrami pre ohrev okolitého vzduchu (kotlové teleso), používa sa aj na chladenie média v rúrke;
 • ponorné výmenníky ad.

Rúrkové výmenníky sa často vyrábajú pre danú zákazku. Doskové výmenníky sa vyrábajú sériovo, preto sú cenovo výhodné. Doskové výmenníky s tesneniami sú rozoberateľné a ich výkon možno dodatočne zväčšiť.

Typy výmenníkov: doskové, rúrkové s valcovým plášťom, dvojrúrkové (trubka v trubke), rúrkové s rebrami pre ohrev okolitého vzduchu (používaný často ako chladič). Na trhu je viac typov výmenníkov a spájkovaný doskový je najkompaktnejší voľba pre systémy voda-voda.

Aké sú materiály pre výrobu výmenníkov?

Bežne sa vyrába z kovov, nerezovej ocele AISI 304, AISI 316. Oceľ SMO 254 je odolná voči chloridom aj niektorým kyselinám, vhodná napr. pre použitie so slanou vodou alebo s H2SO4. Titánový výmenník je určený pre použitie s chemikáliami a abrazívnymi médiami.

Výmenníky z plastu môžu byť vhodné pre korozívne médiá. Keramické výmenníky zase pre veľmi vysoké teploty. Grafit má veľkú tepelnú vodivosť a vykazuje odolnosť proti veľmi agresívnym médiám. Pre optimálny prestup tepla je lepšie tenká doska, silná je ale odolnejší.

Doskové výmenníky tepla SWEP a Alfa Laval

Ponúkame za nízke ceny veľmi široký rad kompaktných bežných výmenníkov tepla. Spájkované doskové výmenníky sú extrémne účinné pre výmenu tepla:

Tepelný výmenník navrhneme výpočtom.

Dodávame doskové spájkované a rozoberateľné výmenníky pre rôzne tlaky a médiá, v základnej rade z nerezového materiálu AISI 316. Podľa požiadaviek zákazníka možno poskytnúť dosky výmenníkov z ešte kvalitnejšie nerezovej ocele (254 SMO, titán/titanium). Rôzne typy kanálikov (H, M, L). Cenník výmenníkov tepla dáva tušiť, že sú to lacné výmenníky tepla s vysokou kvalitou.

Najnižšia rada (E5, E6, E8) je konštruovaná na tlaky minimálne 10 barov. Väčšina výmenníkov je konštruovaná na tlaky 45 až 50 barov a možno použiť aj pre vysoké tlaky (EÚ vyhlásenie o zhode). Špeciálna konštrukcia vysokotlakových doskových výmenníkov dovoľuje použitie až do tlaku 140 barov CO2 katalog PDF, napr. pre aplikácie s metánom alebo CO2.


Tepelný výmenník montovaný ARES

Rozoberateľné doskové tepelné výmenníky ARES a Alfa Laval

Veľmi široká rada rozoberateľných výmenníkov tepla za nízke ceny. Tradícia zaručuje vysokú kvalitu. Majú výbornú prenosovú schopnosť tepelnej vodivosti. Doskový výmenník tepla je určený pre široké použitie v priemysle, potravinárstve a najmä pre výmenníkové stanice tepla či ako priemyselné chladiče. Vhodné pre agresívne médiá. Majú malé hydraulické straty.

Základná rada je z nerezového materiálu AISI 316L, AISI 304L. Podľa požiadaviek zákazníka možno poskytnúť dosky výmenníkov z ešte kvalitnejšie nerezovej ocele 254 SMO, alebo titánové ocele (titanium). Výber ocele neovplyvňuje účinnosť výmenníka, iba jeho odolnosť voči korózii. Rôzne typy kanálikov (H, M, L). Vývody sú skrutkovacie DN32, DN50 pre malé výmenníky. Pre väčšie výmenníky sú vývody v prevedení štandardných prírub DN65 až DN500.


Pokyny pre montáž a údržbu

 • Manuál pre inštaláciu a údržbu spájkovaných výmenníkov stiahnete tu.
 • Manuál pre inštaláciu a údržbu montovaných výmenníkov ARES stiahnete tu.
 • Výmenník zapájame ako protiprúd, pri zapojení ako súprúd je výkon cca polovičný.
 • Výmenník nesmie byť vystavený vlniacim alebo prílišným cyklickým teplotným či tlakovým výkyvom.
 • Ďalej nesmú byť na výmenník ani na jeho pripojenia prenášané žiadne vibrácie. V týchto prípadoch je nutné inštalovať tlmiče vibrácii. U pary pozor na kavitáciu.
 • U jednofázových aplikácií napr. voda-voda, voda-olej nemá orientácia výmenníka skoro žiadny vplyv.
 • Existuje mnoho rôznych vývodov, štandardný je vonkajší závit G.

Letovacie pripojenie:

 • Vývody sú z nerezovej ocele.
 • Odporúčame striebornú spájku s obsahom striebra min. 45%.
 • Odmastite a vyleštite spájkovacie plochy.
 • Plameň viesť od výmenníka, proti rúrke. Výmenník chladiť (chrániť) mokrou handrou.
 • Malý prietok dusíka cez výmenník zníži vnútornú oxidáciu.

Ostatné:

 • Ak médiá obsahujú nečistoty treba výmenník chrániť filtrom
 • Vyvarujte sa rozdielom medzi primárnou a sekundárnou stranou cez 100 K
 • Chráňte výmenník pred zamrznutím

Korózia

Všetky ponúkané výmenníky sú z nerezovej ocele (niektoré AISI 304, väčšina AISI 316). Korózii medené spájky (častejší prípad) alebo oceľových dosiek môžu spôsobiť menej obvyklé prímesi vo vode. Škodlivé sú vo vode predovšetkým chloridy, siričitany, železo (hrdza), vodivosť, hodnota pH atď. Aj pitná voda môže byť v nepriaznivom zloženie agresívne pre meď.

Destilovaná voda (hladná voda) je korozívna voči medené spájke. Odolný je výmenník s niklovou spájkou alebo celonerezový výmenník. Iným riešením je dávkovať inhibítor (potlačovač) korózie, napr. Benzotriazol.

Vo viac ako 95% prípadov je vhodné typické prevedenie AISI 316 + medená spájka. Ku korózii dochádza na starých rozvodoch kúrenia, kde zhrdzavené vykurovacie telesá uvoľňujú železo, mangán do vykurovacej vody. Zvlášť pri systémoch s otvorenou expanznou nádobou, kedy do vody preniká kyslík. Hrdzavá voda spôsobí koróziu medené spájky a zníženie životnosti výmenníka. Pokiaľ má objekt zastaranú sústavu, vodu je nutné preskúmať, vymeniť, použiť inhibítor korózie.

Tabuľka odolnosti spájkovaných výmenníkov

Účinky korózie sú tým väčšie, čím vyššia je teplota média. V mnohých aplikáciách možno pre zníženie nepriaznivých účinkov projektovať výkon na vyšší prietok a tým nižšie teploty.

 • +  dobrá odolnosť za normálnych podmienok
 • 0  korózia sa môže prejaviť, zvlášť ak ide o kombináciu viacerých nepriaznivých zložiek
 • -  použitie sa neodporúča
Koncentrácia Materiál dosiek spájka
mg/l, ppm AISI 304 AISI 316 SMO 254 meď nikel
Organické látky 0 + + 0 0
Zásaditosť HCO3- < 70 + + + 0 +
70–300 + + + + +
> 300 + + + 0 +
Sulfáty SO42- < 70 + + + + +
70–300 + + + + +
> 300 0 0 + - +
Pomer HCO3-/SO42- > 1,0 + + + + +
< 1,0 + + + 0/- +
Elektrická vodivosť < 10 µS/cm + + + 0 +
10–500 µS/cm + + + + +
> 500 µS/cm + + + 0 +
pH < 6 0 0 0 0 +
6–7,5 + + + 0 +
7,5–10 + + + + +
> 10 + + + 0 +
Amonium NH4 < 2 + + + + +
2–20 + + + 0 +
> 20 + + + - +
Chloridy < 300 chloridy sú dole + +
> 300 v samostatnej tabuľke 0/- +
Voľný chlór Cl2 < 1 + + + + +
1–5 + + + 0 +
> 5 + + + 0/- +
Sulfán/sírovodík H2S < 0,05 + + + + +
> 0,05 0 + + 0/- +
Voľný (agresívný) CO2 < 5 + + + + +
5–20 + + + 0 +
> 20 + + + - +
Tvrdosť vody °dH 4–8,5 + + + + +
Nitráty NO3 < 100 + + + + +
> 100 + + + 0 +
Železo < 0,2 + + + + +
> 0,2 + + + 0 +
Hliník < 0,2 + + + + +
> 0,2 + + + 0 +
Mangán < 0,1 + + + + +
> 0,1 + + + 0 +
(kliknite pre zobrazenie ďalších riadkov)

Štandardné prevedenie výmenníka SWEP je v kvalite AISI 316 (DIN 1.4401). Niektoré výmenníky sú v kvalite AISI 304 (DIN 1.4301) a výmenníky SWEP Minex tiež s doskami Titan Grade 1 (DIN 3.7025). Výmenníky ARES sú dostupné ako AISI 304L, AISI 316L, Titan Grade 1 a SMO 254.

Max. teplota
Choridy 30 °C 60 °C 80 °C 120 °C 130 °C
10 ppm 304 304 304 304 316
25 ppm 304 304 304 316 316
50 ppm 304 304 316 316 Ti/254 SMO
50 ppm 304 304 316 316 Ti/SMO
80 ppm 316 316 316 316 Ti/254 SMO
80 ppm 316 316 316 316 Ti/SMO
150 ppm 316 316 316 Ti/254 SMO Ti/254 SMO
150 ppm 316 316 316 Ti/SMO Ti/SMO
300 ppm 316 316 Ti/254 SMO Ti/254 SMO Ti/254 SMO
300 ppm 316 316 Ti/SMO Ti/SMO Ti/SMO
> 300 ppm Ti/254 SMO Ti/254 SMO Ti/254 SMO Ti/254 SMO Ti/254 SMO
> 300 ppm Ti/SMO Ti/SMO Ti/SMO Ti/SMO Ti/SMO

Korózia medené spájky a dosiek výmenníka
Doskové výmenníky sú z nerezovej ocele AISI 316 tvrdo spájkované meďou. Ak je výmenník vystavený obvyklému prostredí, tak je odolný voči korózii. Nepriaznivé prímesi sú typicky chloridy.
1 — Hrdzavá voda (napr. od zastaralých vykurovacích telies) koroduje medenú spájku.
2 — Slaná voda koroduje nerezovú oceľ.
Účinky korózie sú tým väčší, čím vyššia je teplota média. V takomto prostredí sa volí špeciálne prevedenie: výmenník bez spájky či titánový výmenník (titanium). V mnohých aplikáciách je možné projektovať na nižšie teploty pri vyššom prietoku. Tým sa zachová výkon a agresívne účinok médiá sa eliminuje.

Usadzovaniu vodného kameňa

Uhličitan sodný a uhličitan horečnatý sú označované ako soli a spôsobujú tvrdosť vody. Ak hrozí vznik vodného kameňa, odporúčame vodu odvápniť. K usadzovaniu vodného kameňa dochádza najviac pri teplotách nad 60 °C. Aby sa predchádzalo zanášaniu výmenníka,

 • projektujte na väčší prietok a nižšie teploty pre prenesenie rovnakého výkonu.
 • Vyšší prietok navyše vyvolá turbulentné prúdenie v kanálikoch medzi doskami, a tento druh prúdenia prináša samočistiacu schopnosť výmenníka.
 • Často býva vhodné výmenník pre TUV navrhnúť ako súprúd. Bude potrebný o niečo väčší výmenník, ale TUV sa nebude prehrievať.
 • TUV priveďte na spodný vývod výmenníka. Prúd vody smerom nahor znižuje zanášanie kanálikov usadeninami.

Čistenie výmenníka

Vodný kameň: čistenie výmenníka doporučujeme 5% kyselinou fosforečnou alebo 5% kyselinou šťaveľovou. Kyseliny korodujú meď, ktorou sú dosky výmenníka spájané. Preto neutralizujeme 1-2% hydroxidom sodným (NaOH), alebo hydrogénuhličitanom sodným (NaHCO3). Biologické/organické usadeniny sa čistí 4% hydroxidom sodným. Čistí sa obehovým čerpadlom dvojnásobným prúdom v opačnom smere, než ktorý je bežný za prevádzky. Teplota pri čistení by mala byť do 80 °C, pri vyšších teplotách sa zvyšuje korozívny účinok, môže dôjsť k poškodeniu výmenníka.


Slovensky ▼ 
Nákupný košík
VZH Ostrava, s.r.o.
Pohraniční 1280/112
703 00 Ostrava-Vítkovice
 L +420 773 879 931
 E +44 74 9187 2667
 B info@vymeniky-tepla.cz
prodej@vymeniky-tepla.cz