Deskové výměníky tepla SWEP a ARES

Deskové výměníky tepla SWEP

Nabízíme za nízké ceny velmi širokou řadu kompaktních běžných výměníků tepla. Pájené deskové výměníky jsou extrémně účinné pro výměnu tepla:

Tepelný výměník navrhneme výpočtem.

Dodáváme deskové pájené a rozebíratelné výměníky pro různé tlaky a média. Deskové výměníky tepla dodáváme v základní řadě z nerezového materiálu. Dle požadavků zákazníka lze poskytnout desky výměníků z ještě kvalitnější nerezové ocele. Různé typy kanálků (H, M, L).

Tabulka výkonů výměníků SWEP

Tabulka udává orientační přenosy tepla v kW pro nejběžnější typy výměníků. Tyto výkony jsou jen orientační, neboť závisejí na projektovaných teplotách; doporučujeme dotázat se a nechat si provést výpočet. Pomocí počítačového programu lze výkon nadimenzovat poměrně velice přesně pro různé druhy média, i pro speciální nebo nezvyklé aplikace.

Deskové výměníky pro vytápění

Přehled výkonů pro pájené tepelné výměníky SWEP je pro vstupní/výstupní teploty 90/70 °C primární okruh, resp. 80/60 °C sekundární okruh:

Výkon kW Typ výměníku Tlaková ztráta
3 kW B5T x 16 0,2 kPa
10 kW B8T x 10 10 kPa
25 kW B8T x 20 12 kPa
40 kW B8T x 30 14 kPa
60 kW B8T x 40 19 kPa
100 kW B10T x 60 10 kPa
160 kW B16H x 60 20 kPa
200 kW B16H x 70 24 kPa
300 kW B16H x 100 31 kPa
500 kW B35TH x 90 34 kPa

Výměník pro tepelné čerpadlo

Orientační přehled kondenzátorů pro tepelná čerpadla, tzn. výměník slouží jako kondenzátor chladiva. Uvedeny jsou tlakové ztráty pro okruh vody (topení). Výpočet kondenzátoru je pro chladivo R410A na primární straně, na sekundární straně voda o teplotním spádu .

Výkon kW Typ výměníku Tlaková ztráta
5 kW B26H x 24 3 kPa
10 kW B26H x 30 6 kPa
15 kW B26H x 50 6 kPa
20 kW B25H x 50 17 kPa
30 kW B85H x 60 25 kPa

Nejnižší řada (E5, E6, E8) je konstruována na tlaky minimálně 10 barů. Většina výměníků je konstruována na tlaky 45 až 50 barů. Tepelné výměníky SWEP lze použít i pro vysoké tlaky. Speciální konstrukce vysokotlakých deskových výměníků dovoluje použití až do tlaku 140 barů, např. pro aplikace s CO2.

Ceník deskových výměníků tepla dává tušit, že jsou to levné výměníky tepla s vysokou kvalitou.

Rozebiratelné deskové tepelné výměníky ARES

Tepelný výměník montovaný ARES

Velmi široká řada kompaktních rozebiratelných výměníků tepla za nízké ceny. Tradice zaručuje vysokou kvalitu. Mají výbornou přenosovou schopnost tepelné vodivosti. Deskový výměník tepla je určen pro široké použití v průmyslu, potravinářství a zejména pro výměníkové stanice tepla či jako průmyslové chladiče. Vhodné pro agresivní média. Mají malé hydraulické ztráty. Deskové výměníky tepla dodáváme v základní řadě z nerezového materiálu. Dle požadavků zákazníka lze poskytnout desky výměníků z ještě kvalitnější nerezové ocele, nebo titanové ocele. Různé typy kanálků (H, M, L).

Tabulka výkonů rozebiratelných výměníků

Orientační přehled výkonů pro tepelné výměníky rozebíratelné ARES je pro vstupní/výstupní teploty 90/80 °C primární okruh, resp. 85/75 °C sekundární okruh, lépe nechat si rozebíratelný výměník tepla spočítat

Výkon kW Typ výměníku Tlaková ztráta
20 kW A1L x 8 30 kPa
50 kW A1L x 17 45 kPa
100 kW A1L x 35 45 kPa
150 kW A1L x 55 50 kPa
250 kW A2M x 45 50 kPa
500 kW A2M x 91 50 kPa
1000 kW A4S x 103 50 kPa
2000 kW A4S x 249 50 kPa
5000 kW A6M x 249 120 kPa
10000 kW AWG8M x 259 200 kPa

Pokyny pro montáž a údržbu

 • Manuál pro instalaci a údržbu pájených výměníků stáhnete zde.
 • Manuál pro instalaci a údržbu montovaných výměníků ARES stáhnete zde.
 • Výměník zapojujeme jako protiproud, při zapojení jako souproud je výkon cca poloviční.
 • Výměník nesmí být vystaven pulsacím nebo přílišným cyklickým teplotním či tlakovým výkyvům.
 • Dále nesmí být na výparník ani na jeho připojení přenášeny žádné vibrace, jinak je nezbytné instalovat tlumiče vibrací. U páry pozor na kavitaci.
 • U jednofázových aplikací např. voda-voda, voda-olej nemá orientace výměníku skoro žádný vliv.
 • Existuje mnoho různých připojení, standardní je vnější závit G.

Letovací připojení:

 • Doporučujeme stříbrnou pájku s obsahem stříbra min. 45%
 • Odmastěte a vyleštěte pájecí plochy
 • Plamen vést od výměníku, proti trubce. Výměník chladit (chránit) mokrou hadrou.

Ostatní:

 • Pokud média obsahují nečistoty je třeba výměník chránit filtrem
 • Vyvarujte se rozdílům mezi primární a sekundární stranou vyšším 100 K
 • Chraňte výměník před zamrznutím

Tabulku odolnosti pájených výměníků při použití ve vodních aplikacích stáhnete zde.

Pro pájené výměníky, respektive pro měď, kterou jsou k sobě nerezové desky pájeny, jsou škodlivé především chloridy, sulfity, vodivost, hodnota pH atd. I pitná voda může být v nepříznivém složení agresivní pro měď.

Uhličitan sodný a uhličitan hořečnatý jsou označovány jako soli a způsobují tvrdost vody. Hrozí vznik vodního kamene, doporučujeme vodu odvápnit.

Čištění výměníku doporučujeme 5% kyselinou fosforečnou nebo 5% kyselinou šťavelovou. Neutralizujeme 1-2% hydroxidu sodného (NaOH), nebo hydrogenuhličitanu sodného (NaHCO3).