Deskový chladič mladiny

Tepelný výměník SWEP

Technologie výroby piva vyžaduje chlazení horké mladiny z teploty okolo 90 °C na teplotu okolo 7 °C. Způsobů je více a běžně se toho dosahuje ochlazováním ledovou vodou v deskovém chladiči (výměníku). Volba výměníku má vliv na ekonomiku provozu. Mladinu lze ochladit malým výměníkem o malém počtu desek, avšak bude potřeba velké množství chladicí vody. Z dlouhodobého hlediska je ekonomičtější pořídit účinnější výměník a mít tak menší spotřebu ledové vody.

V tabulce dole můžete vyčíst, kolik studené vody bude potřeba pro zchlazení mladiny . Chladič s vyšší účinností potřebuje menší průtok chladicí vody (voda se ohřeje na vyšší teplotu).

  • Značení modelu výměníku sestává z verze výměníku a počtu desek (např. x 20 značí 20 desek).
  • Tlaková ztráta (t.j. odpor jaký výměník klade) je uvedena v pořadí chladicí voda, mladina; 10 kPa odpovídá 1 metru vodního sloupce. Tlakové ztráty jsou nižší, má-li výměník více desek. Tlakové ztráty jsou také nižší, je-li průtok menší.
  • Chladiče mají vývody vnější závit, nejmenší jsou ISO G 3/4", větší jsou 1".
  • Údaje výše slouží pro ilustraci a doporučujeme nechat si provést výpočet.
  • Všechny chladiče jsou nerezové (ocel AISI316). V nabídce máme také celonerezové chladiče (neobsahují měděnou pájku) a rozebiratelné chladiče (dají se rozebírat a čistit).
  • Chladiče se zapojují tak, že oba okruhy proudí proti sobě (zapojení v protiproudu).
  • Obvykle se čistí dvojnásobným proudem vody v opačném směru, než který je běžný za provozu. Používají se slabé kyseliny, které se v posledním průplachu neutralizují slabou zásadou. Např. 5% kyselina fosforečná nebo 5% kyselina šťavelová. Neutralizujeme 1-2% roztokem hydroxidu sodného (NaOH) nebo hydrogenuhličitanu sodného (NaHCO3). Silnější kyseliny korodují měď. Mědí jsou desky navzájem spájeny a koroze probíhá rychleji při vyšších teplotách. Teploty okolo 80 °C ničí většinu mikroorganismů.

Další možností je dvoustupňové chlazení. Pro takový případ jsou potřeba výměníky dva. V prvním se mladina ochladí na teplotu 15 až 20 °C vodou ze studny nebo z vodovodu. Ochlazená mladina se dochladí ledovou vodou ve druhém výměníku na požadovanou teplotu okolo 7 °C. Tím se sníží spotřeba ledové vody. Celé zařízení je ale složitější a má větší nároky na údržbu.