Rozebiratelné výměníky tepla ARES

Konstrukce

Skládaný výměník tepla ARES Skládaný výměník tepla ARES

Rozebiratelné (montované) deskové výměníky tepla jsou složeny z tenkých ocelových profilových desek, které mezi sebou tvoří kanálkové prostory. Mezi deskami je těsnění, přední a zadní deska je sešroubována. Tím je dosaženo vysoké tuhosti s vysokou tepelnou vodivostí.

Materiál desek:

Při výrobě montovaných výměníků tepla se používá standardně nerezová ocel AISI 316, která odpovídá oceli ČSN 17 348. Deskové výměníky se také vyrábějí z oceli s vyšším přídavkem molybdenu (Mo-ocel 254 SMO). Má zvýšenou odolnost proti důlkové korozi a tvorbě trhlin. Případně titanová ocel.

Těsnicí materiál:

EPDM max. teplota 140–160 °C
NBR max. teplota 120–140 °C
VITOM max. teplota 180–200 °C

Tlaky výměníků:

Deskové rozebíratelné výměníky jsou konstrukčně vyráběny pro různé tlaky: nízké do 10 barů, střední tlaky PN16, PN25

Tvar kanálků:

Tvary kanálků výměníků tepla ARES

Běžné tvary kanálků jsou L, M a H. Kanálky L jsou vhodné tam, kde se požadují nízké tlakové ztráty Δp. Deskové výměníky tepla s kanálky H mají vysokou přenosovou schopnost. Dosahuje se vysokého přiblížení teplot primárního a sekundárního okruhu.

Standardní připojení

Napojení na systém primárního a sekundárního okruhu je možnost volby spojení k deskovému výměníku. Většinou vnější závit G, nebo příruby.

Typy připojení výměníku tepla ARES

Výpočet velikosti výměníků

Před instalací navrhneme pomocí výpočtového programu vhodný typ výměníku. Nutno zadat předpokládané hodnoty (výkon, vstupní a výstupní teploty, případně požadované max. hydraulické ztráty, nebo průtokový objem).

Použití deskových výměníků

Deskové výměníky ARES jsou vhodné

  • pro běžné použití klasických výměníků tepla, tak i
  • v průmyslových aplikacích jako chladiče oleje nebo chladiče vody,
  • pro vyšší výkony (nad 500 kW),
  • pro agresivní vody a média,
  • ohřev bazénů (neobsahují měděnou pájku, která v chlorované vodě koroduje).

Manuál instalace a obsluhy je ke stažení zde.