Výměník tepla pro vytápění

Kompaktní a spolehlivé řešení pro ohřev TUV, topení, výměníkové stanice a centrální vytápění. Vysoká efektivita přestupu tepla zaručuje, že jsou ekonomické a lehké.

Voda-voda: TUV, topení

Prověřeno na miliónech instalací po celém světě.

Široký rozsah velikostí výměníků SWEP umožňuje nalézt ekonomickou volbu pro zapojení do ohřevu TUV a vytápění. Výměníky SWEP jsou často používány k nahrazení dosluhujících výměníků jiných výrobců. Jsou k dispozici také méně běžné verze s více okruhy: jeden výměník má více vývodů, neboť uvnitř jsou zařazeny dva menší výměníky v sérii nebo paralelně.

Tabulka výkonů výměníků SWEP

Tabulka udává orientační přenosy tepla v kW pro nejběžnější typy výměníků. Tyto výkony jsou jen orientační, neboť závisejí na projektovaných teplotách; doporučujeme dotázat se a nechat si provést výpočet. Pomocí počítačového programu lze výkon nadimenzovat poměrně velice přesně pro různé druhy média, i pro speciální nebo nezvyklé aplikace.

Deskové výměníky pro vytápění

Přehled výkonů pro pájené tepelné výměníky SWEP je pro vstupní/výstupní teploty 90/70 °C primární okruh, resp. 80/60 °C sekundární okruh:

Výkon kW Typ výměníku Tlaková ztráta
3 kW B5T x 16 0,2 kPa
10 kW B8T x 10 10 kPa
25 kW B8T x 20 12 kPa
40 kW B8T x 30 14 kPa
60 kW B8T x 40 19 kPa
100 kW B10T x 60 10 kPa
160 kW B16H x 60 20 kPa
200 kW B16H x 70 24 kPa
300 kW B16H x 100 31 kPa
500 kW B35TH x 90 34 kPa

Centrální vytápění, výměníkové stanice

Tepelné výměníky SWEP jsou používány ve výměníkových stanicích pro centrální zásobování teplem, protože

Výměník tepla pro vytápění
  • jsou kompaktní, zabírají málo místa v nesnadno přístupných prostorech, čímž je jejich instalace levná;
  • jsou spolehlivé, neboť před opuštěním výroby jsou testovány přetlakem;
  • vedle systému voda-voda je lze instalovat i jako parní výměník;
  • neobsahují těsnění a nevyžadují proto údržbu jako montované výměníky, díky turbulentním proudům mezi deskami mají samočisticí schopnost;
  • jelikož jsou kompaktní a téměř každá jejich část se podílí na výměně tepla, jsou extrémně účinné a cenově výhodné.

Solární ohřev

Solární energie je ekologický a ekonomický způsob ohřevu vody. Výměníky SWEP jsou klíčovou součástí v mnoha aplikacích se solárními panely a předávají teplo do zásobníků, ohřívají bazény nebo teplou užitkovou vodu.

Jelikož výměníky SWEP mají při malých rozměrech velkou kapacitu, jsou ideální pro takové aplikace. Pro předání výkonu ze solárních panelů doporučujeme nižší řady výměníků: SWEP E5 a SWEP E6. Pro domácí výkony stačí jejich nejmenší verze (o 10 deskách). Vývody těchto výměníků jsou 3/4" ISO G vnější závit.

Rekuperace tepla

Průmyslová a komerční klimatizace pracuje s tlaky blízko atmosférického a malé/kompaktní výměníky jsou často méně vhodné než objemné výměníky, které jsou konstruovány speciálně pro takové účely. Výměníky SWEP mají i tak pevné místo v oboru jako

  • ekonomizéry,
  • vnitřní výměníky tepla (IHX), či
  • podchlazovače (sub-coolery).

Kogenerace

Spalovací motory pracují s nízkou účinností, často méně než 40 %. Nevyužitá energie odchází z motoru coby teplo výfukem. Kogenerační jednotka využívá toto ztrátové teplo např. k ohřevu teplé vody či k vytápění. Toho se dosáhne zapojením tepelného výměníku: ten umožní předávat teplo z primárního okruhu (kogenerační jednotka) do sekundárního okruhu (TUV, topení). Takto lze dosáhnout tepelné účinnosti 80 % i více.

Kondenzační a nekondenzační kotle

Pro kondenzační a nekondenzační kotle jsou určeny výměníky řady E5, E6, E8. Jsou kompaktní a mají přitom nízké tlakové ztráty. Pro nekondenzační kotle jsou optimalizovány výměníky tepla SWEP E5T, E6T a E8T. Pro kondenzační kotle se často používají SWEP E5AS, také SWEP E8AS.