Výměník tepla pro bazén

Výkon výměníku nelze uvést jedním číslem: závisí na projektovaných teplotních spádech. Při nabíhání, kdy je voda v bazénu studená, má výměník větší účinnost a může přenést dvojnásobný výkon. V domácích aplikacích bývá dostupný výkon okolo 10 kW ze zdrojů jako tepelné čerpadlo, solární panely či plynový kotel. Obvykle se snažíme v bazénu dosáhnout teplot okolo 29 °C a na tuto teplotu jsou provedeny výpočty. Tabulky níže slouží k orientaci pro běžné domácí výkony. Pro návrh velikosti Vám doporučujeme vyžádat si výpočet.

ARES – rozebiratelný výměník tepla pro bazén

Výběr tepelného výměníku pro bazén

Při pořizování výměníku tepla pro ohřev bazénů je nutné zvážit, jaká voda v bazénu bude a podle toho zvolit typ.

Čistá voda

Pokud se bazénová voda nečistí chlórem a neobsahuje sůl, pak je nejvhodnější použít kompaktní deskový výměník SWEP typ voda-voda. Orientační přehled podle zdroje :

 Tabulka výkonů výměníků tepla (bez chlóru, bez soli) 
Zdroj Průtok Tlak. ztráty Typ
5 kW, 60 °C 1 a 2 m3/h 10 a 25 kPa SWEP E5Tx20
10 kW, 60 °C 2 a 3 m3/h 10 a 25 kPa SWEP E5Tx30
20 kW, 60 °C 2 a 6 m3/h 5 a 20 kPa SWEP B12x20

Čistit se může např. skalicí modrou či tabletami s kyslíkem. Cena kompaktních tepelných výměníků SWEP začíná na několika tisících Kč.

Voda obsahuje chlór

Volný chlór se používá k dezinfekci bazénové vody v množství obvykle 0,3 až 0,6 mg/l. Obsah volného chlóru by neměl překročit 1 mg/l (1 ppm). Jako vedlejší produkt čištění chlórem vzniká vázaný chlór. Ten je nežádoucí, protože je dráždivý a zapáchá. V bazénech by se neměl vyskytovat v množství větším než 0,5 mg/l (0,5 ppm).

Chlór používaný k dezinfekci způsobuje korozi měděné pájky. Měděná pájka se používá ke spojení desek uvnitř kompaktních výměníků SWEP. Ke korozi dojde i v případě, že místo pájky z mědi se vybere výměník s pájkou ze zinku. Reakce je rychlejší při vyšších teplotách. Tzn. výměník bude několik měsíců až let pracovat správně, avšak bude-li soustavně vystavován chlóru, dojde k proděravění pájky použité ke spojení desek.

Řešením je vybrat montovaný výměník SWEP Minex M10, kde místo měděné pájky je použito gumové těsnění (EPDM, příp. dražší Viton). Takový výměník lze i rozebrat. Orientační přehled podle zdroje :

 Tabulka výkonů výměníku tepla, chlorovaná voda 
Zdroj Průtok Tlak. ztráty Typ
5 kW, 60 °C 1 a 1 m3/h 20 a 35 kPa Minex M10x10
10 kW, 60 °C 2 a 3 m3/h 20 a 35 kPa Minex M10x20
20 kW, 60 °C 2 a 5 m3/h 10 a 40 kPa Minex M10x30

Slaná voda

Výměník tepla pro bazén

Slaná voda nedráždí pokožku a oči a nenese zápach chlóru. Mořská voda má obsah soli 3,5 %, v bazénech se volí koncentrace okolo 0,4 % neboli 4 g/l (4000 ppm). Tím se dosáhne efektu dezinfekce, tedy úpravy vody.

Výměníky se běžně vyrábějí z nerezové oceli AISI 316. Ta je odolná proti slané vodě, ale není zcela rezistentní. V praxi to znamená, že klasický nerezový výměník (AISI 304, AISI 316) není pro slanou vodu určen. Jeho životnost bude snížena, ačkoli může svou aplikaci přežít. I zde platí, že čím vyšší je teplota, tím rychleji se účinek soli na oceli projeví.

Pro bazénové aplikace se slanou vodou se volí výměník v provedení titan. Titanový výměník je dražší než stejné provedení z oceli AISI 316. Doporučeny jsou skládané deskové výměníky ARES. Orientační přehled podle zdroje :

 Tabulka výkonů výměníku tepla, slaná voda 
Zdroj Průtok Tlak. ztráty Typ
5 kW, 60 °C 1 a 2 m3/h 10 a 35 kPa A1Sx10 titan
10 kW, 60 °C 2 a 3 m3/h 10 a 30 kPa A1Sx15 titan
20 kW, 60 °C 2 a 7 m3/h 5 a 30 kPa A1Sx30 titan