MENU
Výměníky tepla Ostrava

Spalinový výměník tepla na kouřovod

Moderní kamna

U moderních kamen (spaliny opouštějí kamna o teplotě okolo 200 °C) instalace výměníku do kouřovodu může vnést nepříznivé jevy do systému:

  • teplovzdušný výměník klade odpor a omezení proudu v kouřovodu může snížit schopnost spalin opustit systém komínem a tím i snížit přísun vzduchu potřebného k hoření; to může způsobit nedokonalé spalování (snížení účinnosti),
  • nedokonalé spalování může vést k nadprodukci sazí,
  • pokud navíc výměník ochladí spaliny pod jejich kondenzační teplotu, vysrážená voda může podporovat usazování sazí v kouřovodu nebo v komínu.

Výkonná kamna starší konstrukce

Teplovzdušný výměník tepla Gajo (KLASIK) na kouřovod Spalinový výměník tepla na kouřovod

Spalinový výměník je vhodný pro použití s nepříliš účinnými topidly. Výměník předá do místnosti teplo, které by jinak jako odpad odešlo komínem. Proto je výměník tepla KLASIK do kouřovodu vhodné osazovat k výkonným kamnům a krbům starší konstrukce (spaliny opouštějí kamna o teplotě 300 °C a více) a tam kde je to odzkoušeno či projektováno. Snížení toku spalin (komín netáhne, kamna kouří, nedokonalé spalování) lze vyřešit také zabudováním ventilátoru (stačí několik wattů). I tak musí zůstat teplo na vyhřátí komínu, aby nedocházelo ke kondenzaci.

Výměníky na kouřovod se obvykle vyrábějí z oceli tloušťky 0,6 mm. Nejběžnější průměry jsou výměník tepla 120, výměník tepla 150, výměník tepla 130 mm.


VZH Ostrava, s.r.o.
Pohraniční 1280/112
703 00 Ostrava-Vítkovice
 L +420 773 879 931
 E +44 74 9187 2667
 B info@vymeniky-tepla.cz
prodej@vymeniky-tepla.cz