MENU
Výměníky tepla Ostrava

Online výpočet výmenníka voda-voda

Jednotlivé výmenníky nemajú svoj výkon v kW. Výkon sa vždy počíta pre daný projekt: záleží na použitých teplotách a médiách. Viac sa môžete dozvedieť v článku o výkone.

Tento online program je zjednodušenou verziou originálneho SSP SWEP softvéru. Vstupy sú požadovaný výkon a projektované teploty. Výstupom sú vhodné výmenníky. Možno použiť aj pre výpočet chladiča.

Program slúži ako hrubý výpočet výmenníka tepla pre vykurovanie. Je zjednodušenou verziou pôvodného SSP SWEP softvéru. Vstupy sú požadovaný výkon a projektované teploty. Výstupom je počet dosiek zvoleného modelu výmenníka. Možno použiť aj pre výpočet chladiča. Online výpočet olejového chladiča je tiež na stránkách rozoberateľných výmenníkov.

Výmenník nemá dostatočnú kapacitu (zvoľte väčší model)
Výmenník má veľké tlakové straty (zvoľte väčší model)
Prietok je príliš veľký, výmenník je nevhodný (zvoľte väčší model)
Výkon u tohto výmenníka musí byť medzi 1 a
musí byť medzi -5 a 105 °C
T1 musí byť teplejšia ako T2
T3 musí byť chladnejšie ako T4
T2 musí byť teplejšia ako T3
T1 musí byť teplejšia ako T4
Online výpočet výmenníka -
× 10
kW
°C
°C
°C
°C
m3/h
kPa
 
 • Média: voda, glykol (ethylenglykol 40 %), olej (ISO VG 46).
 • Použite Chrome prehliadač na PC pre presnejšiu verziu kalkulátora.
 • Výstup (tj. model výmenníka a potrebný počet dosiek) je orientačný a neslúži ako návrh.
 • Online program pracuje len so základným radom výmenníkov.
 • Program nezobrazuje potrebný počet dosiek, ale vyberie položku blízku z bežne dostupných skladom.
 • Tlakové straty 10 kPa zodpovedajú 1 metra vodného stĺpca.

Zadanie výpočtu

Napíšte nám. Výrobcovia výmenníkov poskytujú softvér, ktorý zo vstupov (výkon, médiá, teploty) vykoná výpočet teplovýmennej plochy výmenníka. Každý typ (napr. SWEP B8TH, B26H, B120) výmenníka je dostupný s rôznym počtom dosiek (10, 20, 30, ...). Program použije vypočítanú teplovýmennú plochu pre návrh výmenníkov jednotlivých typov. Vypočítané výmenníky tepla sa zoradia podľa ceny a tlakových strát a vyberie sa výmenník vhodný pre daný projekt.

Pre výpočet veľkosti doskového výmenníka je vhodné zadať:

 • prenášaný výkon (napr. 150 kW);
 • média (glykol, mladina, olej, para, ...);
 • teploty primárneho okruhu T1 a T2 (napr. 90 a 70 °C);
 • teploty sekundárneho okruhu T3 a T4 (napr. 60 a 80 °C);
 • alternatívne prietok q1 miesto niektoré z teplôt T1, T2;
 • prípadne požadovať max. tlakové straty dp1, dp2 (napr. 50 kPa).
Schéma pre výpočet výmenníka

Výpočtový program firmy SWEP nie je voľne prístupný: ak zašlite vstupné parametre na našu e-mailovú adresu, odpíšeme vám návrh doskového výmenníka.


Slovensky ▼ 
Nákupný košík
VZH Ostrava, s.r.o.
Pohraniční 1280/112
703 00 Ostrava-Vítkovice
 L +420 773 879 931
 E +44 74 9187 2667
 B info@vymeniky-tepla.cz
prodej@vymeniky-tepla.cz