MENU
Výměníky tepla Ostrava

Výmenníky tepla pre vykurovanie

Kompaktné a spoľahlivé riešenie pre ohrev TÚV, kúrenie, bioplynové a výmenníkové stanice, centrálne vykurovanie. Vysoká efektivita prestupu tepla zaručuje, že sú ekonomické a ľahké.

Tabuľka výkonov výmenníkov SWEP

Tabuľka udáva orientačné prenosy tepla v kW pre najbežnejšie typy výmenníkov. Tieto výkony sú len orientačné, pretože závisia od projektovaných teplôt; odporúčame spýtať sa a nechať si výmenník vypočítať. Pomocou počítačového programu možno výkon nadimenzovať pomerne veľmi presne pre rôzne druhy médií, aj pre špeciálne alebo nezvyklé aplikácie.

Doskové výmenníky pre vykurovanie

Prehľad výkonov pre spájkované tepelné výmenníky SWEP je pro média voda-voda, vstupné/výstupné teploty 90/70 °C primárny okruh, resp. 80/60 °C sekundárny okruh:

Výkon výmenníka Typ výmenníka Tlaková strata
3 kW B5T x 16 0,2 kPa
10 kW B8T x 10 10 kPa
25 kW B8T x 20 12 kPa
40 kW B8T x 30 14 kPa
60 kW B8T x 40 19 kPa
100 kW B10T x 60 10 kPa
160 kW B16H x 60 20 kPa
200 kW B16H x 70 24 kPa
300 kW B16H x 100 31 kPa
500 kW B35TH x 90 34 kPa

Voda-voda: ohrev TUV, kúrenie

Preverené na miliónoch inštalácií po celom svete.

Široký rozsah veľkostí výmenníkov SWEP umožňuje nájsť ekonomickú voľbu pre zapojenie do ohrevu TÚV, pitnej vody a vykurovanie. Zdrojom tepla býva kotol, tepelné čerpadlo, solárny panel. Teplá úžitková voda sa ohrieva vo výmenníku prietokovým spôsobom alebo možno kombinovať so zásobníkom teplej vody. U prietokového ohrevu môže prietok vody kolísať v závislosti na odbere. V takom prípade sa musí tlakové straty dimenzovať na špičkový výkon. Lebo čím väčší je prietok vody výmenníkom, tým väčšie tlakové straty výmenník vykáže (straty rastú zhruba sa štvorcom prietoku).

Výmenníky SWEP sú často používané na nahradenie dosluhujúcich výmenníkov iných výrobcov. Všetky výmenníky sú nerezové (AISI 316) a sú k dispozícii aj menej bežné verzie s viacerými okruhmi: jeden výmenník má viac vývodov, pretože vnútri sú zaradené dva menšie výmenníky v sérii alebo paralelne.

Kondenzačné a nekondenzačné kotly

Pre kondenzačné a nekondenzačné kotly sú určené výmenníky radu E5, E6, E8. Sú kompaktné a majú pritom nízke tlakové straty. Pre nekondenzačné kotly sú optimalizované výmenníky tepla SWEP E5T, E6T a E8T. Pre kondenzačné kotly sa často používajú SWEP E5AS, také SWEP E8AS.

Ako prevenciu usadzovania vodného kameňa je vhodné systém vyladiť na nízke teploty, ideálne blízko 60 °C. Vyššie teploty sú spojené so zanášaním výmenníka vodným kameňom. Nižšie teploty ďalej prinášajú zvýšenie účinnosti. Ďalšou možnosťou je dávkovať do obehu polyfosfát. Ten sa viaže na ióny vápnika a nedochádza k usadzovaniu. Polyfosfáty nie sú vhodné do pitnej vody. Informácie o čistení sú v manuáli alebo na úvodnej stránke.

Centrálne kúrenie, výmenníkové stanice

Tepelné výmenníky SWEP sú používané v odovzdávacích staniciach pre centrálne zásobovanie teplom, pretože

Výmenník tepla pre vykurovanie
  • sú kompaktné, zaberajú málo miesta v ťažko prístupných priestoroch, čím je ich inštalácia lacná;
  • spoľahlivé, pretože pred opustením výroby sú testované pretlakom;
  • popri systéme voda-voda je možné inštalovať aj ako parný výmenník;
  • neobsahujú tesnenie a nevyžadujú preto údržbu ako montované výmenníky, vďaka turbulentným prúdom medzi doskami majú samočistiacu schopnosť;
  • keďže sú kompaktné a takmer každá ich časť sa podieľa na výmene tepla, sú extrémne účinné a cenovo výhodné.

Solárny ohrev

V letných mesiacoch na území SR dopadá zo Slnka okolo 1000 W/m2. Účinnosť solárnych panelov býva 60 až 70 %. Za priaznivých podmienok možno solárnym systém odobrať ca 500 až 600 W/m2, v zimných mesiacoch menej.

Výmenníky SWEP sú kľúčovou súčasťou v mnohých aplikáciách so solárnymi panelmi a odovzdávajú teplo do zásobníkov vody, ohrievajú bazény alebo teplú úžitkovú vodu. Na zabezpečenie činnosti je nevyhnutné obehové čerpadlo. Väčšie prietoky zvyšujú účinnosť panelu, ale zvyšujú tlakové straty výmenníka (obehové čerpadlo musí vykázať viac práce). Systém sa napúšťa nemrznúcou zmesou: zamrznutie vody v obehu v zimných mesiacoch by zničilo solárne panely aj doskový výmenník. Vhodný je etylénglykol v koncentráciách 30 až 40 %.

Ohrev zásobníka vody solárnym panelom Účinnejšie ohrev zásobníka vody solárnym panelom

Účinnosť klasického zapojenia, tj. solárny panel napojený na rúrkový výmenník vnútri zásobníka, je poměrně nízká. Voda v zásobníku takmer neprúdi a na rúrkový výmenník sa postupne usadí biologické usadeniny. To vedie k ďalšiemu poklesu výkonu a vznikajú pochybnosti o nezávadnosti vody v zásobníku. Zásobník je potreba po čase otvoriť a vyčistiť.

Ak sa do systému zaradí doskový výmenník, voda v ňom bude prúdiť turbulentne. To je rozdiel oproti trubkovému výmenníka. Prínosom je zvýšenie účinnosti a tiež samočistiacu schopnosť. Rúrkový výmenník, ktorý zaberá miesto, nie je potrebný a nedochádza na ňom k usadzovaniu nánosov.

Keďže výmenníky SWEP majú pri malých rozmeroch veľkú kapacitu, sú ideálne pre takéto aplikácie. Pre odovzdanie výkonu zo solárnych panelov odporúčame nižší rad výmenníkov: SWEP E5 a SWEP E6. Pre domáce výkony stačí ich najmenší verzie (o 10 doskách). Vývody týchto výmenníkov sú 3/4" ISO G vonkajší závit.

Kogenerácia

Spaľovacie motory pracujú s nízkou účinnosťou, často menej ako 40%. Nevyužitá energia odchádza z motora čoby teplo výfukom. Kogeneračná jednotka využíva toto stratové teplo napr. na ohrev teplej vody či na vykurovanie. Toho sa dosiahne zapojením tepelného výmenníka: ten umožní odovzdávať teplo z primárneho okruhu (kogeneračná jednotka) do sekundárneho okruhu (TÚV, kúrenie). Takto možno dosiahnuť tepelnej účinnosti 80 % i viac.

Rekuperácia tepla

Priemyselná a komerčná klimatizácia pracuje s tlakmi blízko atmosférického a malé/kompaktné výmenníky sú často menej vhodné než objemné výmenníky, ktoré sú konštruované špeciálne pre takéto účely. Výmenníky SWEP majú aj tak pevné miesto v odbore ako

  • ekonomizéry,
  • vnútorné výmenníky tepla (IHX), či
  • dochladzovače (sub-coolery).