MENU
Výměníky tepla Ostrava

Výmenníky tepla pre vykurovanie

Kompaktné a spoľahlivé riešenie pre parný výmenník, ohrev TÚV, kúrenie, bioplynové a výmenníkové stanice, centrálne vykurovanie.

Tabuľka výkonov pre ohrev vody

Výkon výmenníka  Model výmenníka  Tlaková strata
3 kW E5THx14 <1 kPa
10 kW E8THx10 9 kPa
25 kW E8THx20 12 kPa
40 kW E8THx30 14 kPa
60 kW E8THx40 20 kPa
100 kW B10THx60 10 kPa
150 kW B16Hx60 17 kPa
200 kW B16Hx80 19 kPa
300 kW B16Hx100 31 kPa
500 kW B35THx90 34 kPa
(kliknite pre zobrazenie ďalších riadkov)
Odporúčané typy výmenníkov na vodu: zdroj 80/60 °C, kúrenie 50/70 °C

Prehľad výkonov pre spájkované tepelné výmenníky SWEP je pro média voda-voda, vstupné/výstupné teploty 80/60 °C primárny okruh, resp. 50/70 °C sekundárny okruh. Pokiaľ je jedno z médií nemrznúca zmes (etylénglykol), je potreba zväčšiť výmenník zhruba o 30%.

Prietok Model oddeľovacieho výmenníka
1,5 m3/h E8THx30, B25THx20
2 m3/h E8THx40, B25THx30
2,5 m3/h E8THx40, B25THx40
3 m3/h B25THx50
4 m3/h B28Hx46, B25THx60
5 m3/h B28Hx56, B25THx80
10 m3/h B28Hx116
20 m3/h B35TM2x100, B120THx160
(kliknite pre zobrazenie ďalších riadkov)
Oddeľovací výmenníky pre vodu, ethylénglykol 40 %

Tabuľka výkonov v kW je len pre orientáciu, výber závisí na projektovaných teplotách; odporúčame spýtať sa a nechať si výmenník vypočítať. B25TH je možné zameniť modelom B85H. Drahšie výmenníky majú vyššiu účinnosť, lepšie priblížia teploty oboch okruhov. Pomocou počítačového programu možno výkon nadimenzovať pomerne veľmi presne pre rôzne druhy médií, aj pre špeciálne alebo nezvyklé aplikácie.

Voda-voda: ohrev TÚV

Preverené na miliónoch inštalácií po celom svete.

Široký rozsah veľkostí výmenníkov SWEP umožňuje nájsť ekonomickú voľbu pre zapojenie do ohrevu TÚV, pitnej vody a vykurovanie. Zdrojom tepla býva kotol, tepelné čerpadlo, solárny panel. Teplá úžitková voda sa ohrieva vo výmenníku prietokovým spôsobom alebo možno kombinovať so zásobníkom teplej vody. U prietokového ohrevu môže prietok vody kolísať v závislosti na odbere. V takom prípade sa musí tlakové straty dimenzovať na špičkový výkon. Lebo čím väčší je prietok vody výmenníkom, tým väčšie tlakové straty výmenník vykáže (straty rastú zhruba sa štvorcom prietoku).

Prietokový ohrievač TÚV

Bežná sprcha spotrebuje 12 až 15 l/min. teplej vody a úsporná sprcha 6 až 8 l/min. Komfortná teplota pre sprchovaní je 44 °C. To znamená, že pre prietokový ohrievač potrebujeme kotol o výkone ca 15 kW a viac. V tabuľke je orientačný prehľad výmenníkov pre rôzne výkony. Výmenníky majú vývody ISO G vonkajší závit.

Výkon Model výmenníka Vývody m3/h; kPa l/min; kPa
15 kW E5THx14 4x 3/4" 0,66; 4 4,8; 1
20 kW E5THx20 4x 3/4" 0,88; 5 6,4; 1
30 kW E5ASHx28 4x 3/4" 1,3; 5 9,6; 2
50 kW E5THx40 4x 3/4" 2,2; 10 16; 2
(kliknite pre zobrazenie ďalších riadkov)
Prietokový ohrievač TÚV: zdroj 70/50 °C, TÚV 10/55 °C
Výkon Model výmenníka Vývody m3/h; kPa l/min; kPa
50 kW E5THx30 4x 3/4" 2,2; 14 14,5; 2
100 kW B12MTx20 4x 5/4" 4,5; 22 29; 3
150 kW B12MTx30 4x 5/4" 6,5; 21 43; 3
200 kW B12MTx40 4x 5/4" 8,8; 22 58; 4
300 kW B12MTx60 4x 5/4" 13; 26 87; 5
Prietokový ohrievač TÚV: zdroj 80/60 °C, TÚV 10/60 °C

Je nevhodné ohrievať v doskovom výmenníku TÚV na teploty vyššie ako 60 °C: dochádza potom k zanášaniu výmenníka vodným kameňom.

Nabíjanie zásobníka TÚV

Tabuľky uvádzajú odporúčané modely výmenníkov pre nabíjanie zásobníkov s TÚV. Ak je teplota zdroja vysoká, majú často výmenníky príliš veľkú účinnosť a preto je vhodné je zapojiť ako súprúd (v tabuľkách je označené krížikom: #).

Výkon Model výmenníka Vývody m3/h; kPa l/min; kPa
10 kW E5THx14 4x 3/4" 0,5; 3 0,8; 6
15 kW E5THx20 4x 3/4" 0,75; 3 1,1; 6
20 kW E5THx20 4x 3/4" 1,1; 7 1,6; 13
30 kW E5THx30 4x 3/4" 1,5; 7 2,2; 13
(kliknite pre zobrazenie ďalších riadkov)
Nabíjanie zásobníka TÚV: zdroj 70/50 °C, TUV 60 °C

Výkon Model výmenníka Vývody m3/h; kPa l/min; kPa
20 kW E5THx20# 4x 3/4" 0,85; 4 1,5; 11
50 kW E5THx40 4x 3/4" 2; 8 3; 18
100 kW B12MTx30 4x 5/4" 4; 8 6; 17
200 kW B12MTx60 4x 5/4" 8; 10 12; 22
Nabíjanie zásobníka TÚV: zdroj 80/60 °C, TUV 60 °C

Výkon Model výmenníka Vývody m3/h; kPa l/min; kPa
100 kW B12MTx30# 4x 5/4" 3,5; 14 6; 33
200 kW B12MTx40# 4x 5/4" 7; 14 12; 38
400 kW B35TM0x60# 4x 2" 12; 10 24; 38
Nabíjanie zásobníka TÚV: zdroj 90/70 °C, TÚV 60 °C

# výmenník s touto značkou je navrhnutý pre zapojenie ako súprúd; pri zapojení v protiprúde by mal príliš veľkú účinnosť a dochádzalo by k zanášaniu výmenníka vodným kameňom.

Výmenníky SWEP sú často používané na nahradenie dosluhujúcich výmenníkov iných výrobcov. Všetky výmenníky sú nerezové (AISI 316) a sú k dispozícii aj menej bežné verzie s viacerými okruhmi: jeden výmenník má viac vývodov, pretože vnútri sú zaradené dva menšie výmenníky v sérii alebo paralelne.

Korózia doskového výmenníka

Zvyčajná životnosť výmenníka je 8 až 12 rokov. Dosky výmenníka sú z nerezovej ocele, najčastejšie AISI316. Aj nerezová oceľ koroduje. Býva to často vplyvom veľkého množstva chloridov v médiu (nad 300 ppm). Ide o výnimočné prípady, hľadajte mapy obsahu chloridov v povrchových vodách. K porušeniu koróziou ale nedochádza na doske: oveľa častejšie je to na medenej spájke, ktorá spája dosky výmenníka. V prevažnej väčšine inštalácií je najvhodnejší doskový výmenník spájkovaný meďou, v ojedinelých prípadoch je ale v médiu hrdza, tj. voľné železo, mangán. Napr. pri prenikaní kyslíka do média otvoreným expanzným systémom alebo zo zastaraných vykurovacích telies. Tieto prímesi vytvoria na rozhraní medi a ocele galvanický článok, elektrolytickú koróziu.

Možné opatrenia: 1) úprava na uzavretý expanzný systém, 2) inhibítor (potlačovač) korózie, 3) magnetický filter, 4) celonerezový alebo rozoberateľný výmenník bez medenej spájky. Pozrite tiež tabuľku nepriaznivých zložiek pre výmenník.

Vodný kameň

Ako prevenciu usadzovania vodného kameňa je vhodné systém vyladiť na nízke teploty, ideálne blízko 60 °C. Vyššie teploty sú spojené so zanášaním výmenníka vodným kameňom. Nižšie teploty ďalej prinášajú zvýšenie účinnosti. Ďalšou možnosťou je dávkovať do obehu polyfosfát. Ten sa viaže na ióny vápnika a nedochádza k usadzovaniu. Polyfosfáty nie sú vhodné do pitnej vody. Informácie o čistení sú v manuáli alebo na úvodnej stránke.

 • Projektujte na väčší prietok a nižšie teploty pre prenesenie rovnakého výkonu.
 • Vyšší prietok navyše vyvolá turbulentné prúdenie v kanálikoch medzi doskami a tento druh prúdenia prináša výmenníku samočistiacu schopnosť.
 • Často býva vhodné výmenník pre TUV navrhnúť ako súprúd. Bude potrebný o niečo väčší výmenník, ale TÚV sa nebude prehrievať.
 • TUV priveďte na spodný vývod výmenníka. Prúd vody smerom nahor znižuje zanášanie kanálikov usadeninami.

Vrstva SiO2 proti vodnému kameňu

Novinkou výrobca sú výmenníky Sealix potiahnuté filmom SiO2. Toto prevedenie prináša niekoľko výhod:

 • ochrana výmenníka pred koróziou spôsobenou nadmerným obsahom chloridov/fluoridov vo vode;
 • ochrana medené spájky pred voľným železom vo vode (napr. hrdzavejúce vykurovacie telesá);
 • ochrana pred vylučovaním kameňa na steny výmenníka.
Sealix – výmenník s vrstvou SiO2

Kondenzačné a nekondenzačné kotly

Pre kondenzačné a nekondenzačné kotly sú určené výmenníky radu E5, E6, E8. Sú kompaktné a majú pritom nízke tlakové straty. Pre nekondenzačné kotly sú optimalizované výmenníky tepla SWEP E5T, E6T a E8T. Pre kondenzačné kotly sa často používajú SWEP E5AS, také SWEP E8AS.

Centrálne kúrenie, výmenníkové stanice

Tepelné výmenníky SWEP sú používané v odovzdávacích staniciach pre centrálne zásobovanie teplom, pretože

Výmenník tepla pre vykurovanie
 • sú kompaktné, zaberajú málo miesta v ťažko prístupných priestoroch, čím je ich inštalácia lacná;
 • spoľahlivé, pretože pred opustením výroby sú testované pretlakom;
 • popri systéme voda-voda je možné inštalovať aj ako parný výmenník;
 • neobsahujú tesnenie a nevyžadujú preto údržbu ako montované výmenníky, vďaka turbulentným prúdom medzi doskami majú samočistiacu schopnosť;
 • keďže sú kompaktné a takmer každá ich časť sa podieľa na výmene tepla, sú extrémne účinné a cenovo výhodné.
Výkon výmenníka  Model výmenníka  Tlaková strata
25 kW B5THx20 5 kPa
40 kW B5THx30 10 kPa
60 kW B5THx40 15 kPa
100 kW B10THx30 25 kPa
150 kW B10THx50 25 kPa
200 kW B16Hx60 25 kPa
300 kW B16Hx100 25 kPa
500 kW B35TMx70 25 kPa
(kliknite pre zobrazenie ďalších riadkov)
Odporúčané typy výmenníkov na vodu: zdroj 130/70 °C, kúrenie 60/80 °C

Solárny ohrev

V letných mesiacoch na území SR dopadá zo Slnka okolo 1000 W/m2. Účinnosť solárnych panelov býva 60 až 70 %. Za priaznivých podmienok možno solárnym systém odobrať ca 500 až 600 W/m2, v zimných mesiacoch menej.

Výmenníky SWEP sú kľúčovou súčasťou v mnohých aplikáciách so solárnymi panelmi a odovzdávajú teplo do zásobníkov vody, ohrievajú bazény alebo teplú úžitkovú vodu. Na zabezpečenie činnosti je nevyhnutné obehové čerpadlo. Väčšie prietoky zvyšujú účinnosť panelu, ale zvyšujú tlakové straty výmenníka (obehové čerpadlo musí vykázať viac práce). Systém sa napúšťa nemrznúcou zmesou: zamrznutie vody v obehu v zimných mesiacoch by zničilo solárne panely aj doskový výmenník. Vhodný je etylénglykol v koncentráciách 30 až 40 %.

Ohrev zásobníka vody solárnym panelom Účinnejšie ohrev zásobníka vody solárnym panelom

Účinnosť klasického zapojenia, tj. solárny panel napojený na rúrkový výmenník vnútri zásobníka, je poměrně nízká. Voda v zásobníku takmer neprúdi a na rúrkový výmenník sa postupne usadí biologické usadeniny. To vedie k ďalšiemu poklesu výkonu a vznikajú pochybnosti o nezávadnosti vody v zásobníku. Zásobník je potreba po čase otvoriť a vyčistiť.

Ak sa do systému zaradí doskový výmenník, voda v ňom bude prúdiť turbulentne. To je rozdiel oproti trubkovému výmenníka. Prínosom je zvýšenie účinnosti a tiež samočistiacu schopnosť. Rúrkový výmenník, ktorý zaberá miesto, nie je potrebný a nedochádza na ňom k usadzovaniu nánosov.

Keďže výmenníky SWEP majú pri malých rozmeroch veľkú kapacitu, sú ideálne pre takéto aplikácie. Pre odovzdanie výkonu zo solárnych panelov odporúčame nižší rad výmenníkov SWEP E8. Počet dosiek sa odvíja od väčšieho z prietokov. Pre domáce výkony stačí ich najmenší verzie (o 10 doskách). Vývody týchto výmenníkov sú 3/4" ISO G vonkajší závit.

Kogenerácia

Spaľovacie motory pracujú s nízkou účinnosťou, často menej ako 40%. Nevyužitá energia odchádza z motora čoby teplo výfukom. Kogeneračná jednotka využíva toto stratové teplo napr. na ohrev teplej vody či na vykurovanie. Toho sa dosiahne zapojením tepelného výmenníka: ten umožní odovzdávať teplo z primárneho okruhu (kogeneračná jednotka) do sekundárneho okruhu (TÚV, kúrenie). Takto možno dosiahnuť tepelnej účinnosti 80 % i viac.

Rekuperácia tepla

Priemyselná a komerčná klimatizácia pracuje s tlakmi blízko atmosférického a malé/kompaktné výmenníky sú často menej vhodné než objemné výmenníky, ktoré sú konštruované špeciálne pre takéto účely. Výmenníky SWEP majú aj tak pevné miesto v odbore ako

 • ekonomizéry,
 • vnútorné výmenníky tepla (IHX), či
 • dochladzovače (sub-coolery).

Slovensky SK 
Nákupný košík