MENU
Výměníky tepla Ostrava

Rozoberateľné výmenníky tepla ARES a Alfa Laval

Konstrukce

Skladaný výmenník tepla ARES Skladaný výmenník tepla ARES

Rozoberateľné (montované) doskové výmenníky tepla sú zložené z tenkých oceľových profilových dosiek, ktoré medzi sebou tvoria kanálikové priestory. Medzi doskami sú tesnenia, predná a zadná doska je zoskrutkovaná. Tým sa dosiahne vysokej tuhosti s vysokou tepelnou vodivosťou.

Materiál desek

Materiál dosiek sa volí s ohľadom na použité médiá a teploty. Aj pitná voda môže byť agresívna voči nerezovej oceli, ak obsahuje napr. chloridy. Čím vyššia je teplota, tým viac sa korozívne účinky prejavia.

Pri výrobe skladaných výmenníkov tepla sa používa štandardne nerezová oceľ AISI 316L. Ak je možné vylúčiť prítomnosť chloridov a fluoridov, dá sa použiť aj lacnejšie prevedenie nerezová oceľ AISI 304L. Výmenníky sa tiež vyrábajú z ocele s vyšším prídavkom molybdénu (Mo-oceľ 254 SMO): sú potom odolnejšie proti chloridom aj proti niektorým chemikáliám. Prípadne titánová oceľ.

Tesniaci materiál

EPDM max. teplota 140–160 °C
EPDM S max. teplota 170–190 °C
NBR max. teplota 120–140 °C
VITON max. teplota 180–200 °C

Tlaky výmenníkov

Skladané doskové výmenníky sú konštrukčne vyrábané pre rôzne tlaky: nízke do 10 barov, stredné tlaky PN16, PN25.

Tvar kanálikov

Tvary kanálikov výmenníkov tepla

Bežné tvary kanálikov sú L, M a H. Kanáliky L sú vhodné tam, kde sa požadujú nízke tlakové straty. Doskové výmenníky tepla s kanálikmi H majú vysokú prenosovú schopnosť. Dosahuje sa vysokého priblíženia teplôt primárneho a sekundárneho okruhu.

Štandardné pripojenie

Pre napojenie na systém primárneho a sekundárneho okruhu je možnosť voľby spojenia k doskovému výmenníku. Väčšinou vonkajší závit G, alebo príruby.

Typy pripojení výmenníka tepla ARES

Výpočet veľkosti výmenníkov

Pred inštaláciou navrhneme pomocou výpočtového programu vhodný typ výmenníka. Nutné zadať predpokladanej hodnoty (výkon výmenníka, vstupné a výstupné teploty alebo prietokový objem, prípadne požadované max. hydraulické straty).

Tabuľka výkonov rozoberateľných výmenníkov

Orientačný prehľad výkonov pre tepelné výmenníky rozoberateľné ARES je pre vstupné/výstupné teploty 90/80 °C primárny okruh, resp. 75/85 °C sekundárny okruh. Presný výpočet potrebnej veľkosti výmenníka pripravíme na požiadanie. Orientačné ceny sú v cenníku výmenníkov tepla.

Výkon výmenníka Typ výmenníka Tlaková strata
20 kW A1L x 8 30 kPa
50 kW A1L x 17 45 kPa
100 kW A1L x 35 45 kPa
150 kW A1L x 55 50 kPa
250 kW A2M x 45 50 kPa
500 kW A2M x 91 50 kPa
1 000 kW A4S x 103 50 kPa
2 000 kW A4S x 249 50 kPa
5 000 kW A6M x 249 120 kPa
10 000 kW AWG8M x 259 200 kPa

Použitie doskových výmenníkov

Deskové výměníky sú vhodné

  • pre bežné použitie namiesto spájkovaných výmenníkov tepla, ak je kvôli čisteniu potreba výmenník rozoberať;
  • tam, kde je potreba mať možnosť výmenník rozšíriť o ďalšie dosky;
  • v priemyselných aplikáciách ako chladič oleja alebo chladič vody;
  • pre vyššie výkony (nad 500 kW);
  • pre agresívne vody a médiá;
  • pre ohrev bazénov (neobsahujú medenú spájku, ktorá v chlórovanej vode koroduje).

Manuál inštalácie a obsluhy je k stiahnutiu.


SK