MENU
Výměníky tepla Ostrava

Rozoberateľné výmenníky tepla ARES a Alfa Laval

Skladaný výmenník tepla ARES

Konštrukcia

Rozoberateľné (montované) doskové výmenníky tepla sú zložené z tenkých oceľových profilových dosiek, ktoré medzi sebou tvoria kanálikové priestory. Medzi doskami sú tesnenia, predná a zadná doska je zoskrutkovaná. Tým sa dosiahne vysokej tuhosti s vysokou tepelnou vodivosťou.

Materiál dosiek

Materiál dosiek sa volí s ohľadom na použité médiá a teploty. Aj pitná voda môže byť agresívna voči nerezovej oceli, ak obsahuje napr. chloridy. Čím vyššia je teplota, tým viac sa korozívne účinky prejavia.

Pri výrobe skladaných výmenníkov tepla sa používa štandardne nerezová oceľ AISI 316L. Ak je možné vylúčiť prítomnosť chloridov a fluoridov, dá sa použiť aj lacnejšie prevedenie nerezová oceľ AISI 304L. Výmenníky sa tiež vyrábajú z ocele s vyšším prídavkom molybdénu (Mo-oceľ 254 SMO): sú potom odolnejšie proti chloridom aj proti niektorým chemikáliám. Prípadne titánová oceľ.

Tesniaci materiál

EPDM max. teplota 140–160 °C
EPDM S max. teplota 170–190 °C
NBR max. teplota 120–140 °C
VITON max. teplota 180–200 °C

Pre agresívne médiá sa vyberá špeciálny materiál, napríklad:

 • Kyselina sírová (H2SO4): výmenník sa vyrába z ocele C276 + tesnenie FKM/Viton. Pri nízkych teplotách prebiehajú chemické reakcie pomaly a pri menších koncentráciách postačuje oceľ AISI 316 + tesnenie EPDM.
 • Kyselina chlorovodíková (HCl): výmenník sa vyrába z ocele C276 + tesnenie FKM/Viton. Pre malé koncentrácie postačuje oceľ AISI 316.
 • Hydroxid sodný (NaOH): pre bežné teploty sa použije AISI 316 alebo lepšie AISI 316L, možno vybrať výmenník "celonerez". Pre vyššie teploty a koncentrácie: ocele s vysokým obsahom niklu, molybdénu (C-276, 904L) + tesnenie EPDM.
 • Minerálne oleje: vo väčšine prípadov postačuje bežný medi pájený výmenník. Alebo rozoberateľný z ocele AISI 304/316 + tesnenie NBR.
 • Slaná voda (morská voda): nerezová oceľ AISI 304/316 koroduje vo slanej vode. Musí sa použiť titánová oceľ + tesnenie NBR alebo EPDM.
 • Destilovaná, demineralizovaná voda: tiež označovaná ako "hladová". Je potrebné sa vyhnúť medi pájenému výmenníku, pretože meď sa postupne v hladovej vode rozpúšťa. Podobne voda s peroxidom vodíka či voda inak bohatá na kyslík. Na tieto prípady sa obvykle vyberá výmenník celonerez (AISI 316).

Tlaky výmenníkov

Skladané doskové výmenníky sú konštrukčne vyrábané pre rôzne tlaky: nízke do 10 barov, stredné tlaky PN16, PN25.

Tvar kanálikov

Tvary kanálikov výmenníkov tepla

Bežné tvary kanálikov sú L, M a H. Kanáliky L sú vhodné tam, kde sa požadujú nízke tlakové straty. Doskové výmenníky tepla s kanálikmi H majú vysokú prenosovú schopnosť. Dosahuje sa vysokého priblíženia teplôt primárneho a sekundárneho okruhu.

Štandardné pripojenie

Pre napojenie na systém primárneho a sekundárneho okruhu je možnosť voľby spojenia k doskovému výmenníku. Väčšinou vonkajší závit G, alebo príruby.

Typy pripojení výmenníka tepla ARES

Výpočet veľkosti výmenníkov

Pred inštaláciou navrhneme pomocou výpočtového programu vhodný typ výmenníka. Nutné zadať predpokladanej hodnoty (výkon výmenníka, vstupné a výstupné teploty alebo prietokový objem, prípadne požadované max. hydraulické straty).

Sondex ARES  Reflex Longtherm Roztečie [mm]
Danfoss S4A A1S RHG-04
, RMG-04, RLG-04
70 × 381
Danfoss S8A A1L RHG-08
, RMG-08, RLG-08
70 × 656
Danfoss S7A A2S RHG-07
, RMG-07, RLG-07
126 × 394
Danfoss S14A A2M RHG-14
, RMG-14, RLG-14
126 × 694
Danfoss S20A A2L RHG-20
, RMG-20, RLG-20
126 × 894
Danfoss S9A A3S 192 × 380
Danfoss S19A A3M RHG-19
, RMG-19, RLG-19
192 × 700
Danfoss S31A A3L 192 × 1050
Danfoss S22 A4A 225 × 719
Danfoss S21A A4S RHG-21
, RMG-21, RLG-21
225 × 719
Danfoss S47 A4M RHG-51
, RMG-51, RLG-51
225 × 1365
Danfoss S41A A6S 296 × 890
Danfoss S62 A6M 296 × 1292
Danfoss S86 A6L 296 × 1694
Danfoss S65 A8M 395 × 1091
Danfoss S100 A8L 395 × 1489

Dodávame dosky a tesnenia Sondex (Hang-On) pre montované výmenníky Danfoss, Reflex Longtherm.

Tabuľka výkonov rozoberateľných výmenníkov

Orientačný prehľad výkonov pre tepelné výmenníky rozoberateľné ARES je pre vstupné/výstupné teploty okruh, resp. 75/85 °C sekundárny okruh. Presný výpočet potrebnej veľkosti výmenníka pripravíme na požiadanie. Orientačné ceny sú v cenníku výmenníkov tepla.

Výkon ARES Danfoss Prietok Tlak. strata
50 kW A1L x 30 S8A-IT10-30 4,4 m3/h 20 kPa
100 kW A1L x 50 S8A-IT10-50 8,8 m3/h 30 kPa
200 kW A3M x 25 S19A-IG16-25 18 m3/h 30 kPa
500 kW A3M x 60 S19A-IG16-60 44 m3/h 40 kPa
1 000 kW A4S x 100 S21A-IS16-100 88 m3/h 50 kPa
2 000 kW A6S x 120 S41A-IS16-120 180 m3/h 50 kPa

Použitie doskových výmenníkov

Rozoberateľné deskové výměníky sú vhodné

 • pre bežné použitie namiesto spájkovaných výmenníkov tepla, ak je kvôli čisteniu potreba výmenník rozoberať;
 • tam, kde je potreba mať možnosť výmenník rozšíriť o ďalšie dosky;
 • v priemyselných aplikáciách ako chladič oleja alebo chladič vody;
 • pre vyššie výkony (nad 500 kW);
 • pre agresívne vody a médiá;
 • pre ohrev bazénov (neobsahujú medenú spájku, ktorá v chlórovanej vode koroduje).

Manuál inštalácie a obsluhy je k stiahnutiu.


Slovensky ▼ 
Nákupný košík
VZH Ostrava, s.r.o.
Pohraniční 1280/112
703 00 Ostrava-Vítkovice
 L +420 773 879 931
 E +44 74 9187 2667
 B info@vymeniky-tepla.cz
prodej@vymeniky-tepla.cz