MENU
Výměníky tepla Ostrava

Parný výmenník

Para je účinné médium na prenos tepla v priemysle a v centrálnom vykurovaní. Pre priemyselné použitie (výroba elektriny, pohon strojov) sa používá přehřátá pára. Pro vytápění se najčastejšie využíva sýta para.

Vo výmenníku para-voda dochádza ku kondenzácii pary. V porovnaní so systémom voda-voda možno systémom para-voda odovzdať ohrievanej strane viac energie a dosahuje sa vysokých kapacít (výkonov). Aby sa predchádzalo erózii výmenníka od prípadných kvapôčok na vstupe do výmenníka, používajú sa výmenníky s veľkým otvorom. Veľké otvory (SWEP B35TM4, SWEP B427) zníži rýchlosť v ústí výmenníku.

Výkon výmenníka Typ výmenníka Orientačná cena bez DPH
100 kW SWEP B35TM4 8 000 EUR
250 kW SWEP B35TM4 1 000 EUR
500 kW SWEP B427M 2 800 EUR
1000 kW SWEP B427M 3 600 EUR
2000 kW ARES A6S 4 000 EUR

U parných výmenníkov sa bežne pracuje s tlakmi až okolo 6 atmosfér. Základná rada výmenníka SWEP je konštruovaná na tlaky oveľa vyšší (30 bar a viac).

Odovzdávacie stanice

Výmenníky para-voda sú súčasťou odovzdávacích staníc a slúži k odobratiu tepla z primárneho okruhu (pary) do okruhu objektu (pre ohrev TUV, vykurovanie, vzduchotechniku, technológie). Teplá úžitková voda sa ohrieva prietočným spôsobom alebo je možné kombinovať so zásobníkom teplej vody. Spájkované výmenníky zaručujú spoľahlivú prevádzku a umožňujú kompaktné prevedenie odovzdávacích staníc pri minimálnych priestorových požiadavkách.

Zapojenie parného výmenníka

Zapojenie parného výmenníka

Zapája sa ako kondenzátor (schéma A): primárny okruh s parou sa zapája na vnútorný okruh (typicky vľavo, výmenník stojí, šípka smeruje nahor). Prívod pary je hore (F1), kondenzát steká dole (F3). Ohrievaný okruh sa zapája do protiprúdu, tzn. prívod dole (F4), výstup hore (F2).

Výmenník nesmie byť vystavený teplotným alebo tlakovým rázom. Pri spúšťaní sa pomaly otvára studený okruh, potom sa pomaly otvára ventil pary. Ak je vstup škrtený a výkon nastavený na malý, potom regulácia môže vyvolať otrasy, ktoré znižujú životnosť výmenníka.

Výmenník para-voda nesmie byť inštalovaný do siete, kde je použitý systém regulácie zaplavovaním výmenníkov. Odporúčame umiestniť tesne pred výmenník odvzdušňovací ventil a prerušovač vákua (zavdušňovač). Neodvodnená para na vstupe do výmenníka spôsobuje eróziu rozvádzacích kanálov dosiek. Para dosahuje rýchlosť okolo 100 m/s a pri tejto rýchlosti sa kvapôčky kondenzátu správajú ako brusivo. Preto pred regulačný ventil je nutné umiestniť separátor vlhkosti. Ten chráni regulačný ventil a výmenník proti poškodeniu kvapôčkami kondenzátu. Ak je protitlak za odvádzačom kondenzátu väčší ako tlak pred ním, je nutné zabudovať zvedač kondenzátu (čerpadlo kondenzátu).

Je potrebné zabrániť, aby sa kondenzát zhromažďoval pred i za výmenníkom. Toho sa dá dosiahnuť napr. správnym vyspádovaním potrubia. Vo výmenníku nesmie byť zvyškový kondenzát. Ak by nastalo zhromažďovanie kondenzátu, potom zvlášť pri nízkych výkonoch hrozí tlakové a teplotné rázy, ktoré znižujú životnosť výmenníka.