MENU
Výměníky tepla Ostrava

Doskové výmenníky pre priemyselné aplikácie

Doskové výmenníky SWEP a ARES sú vyrábané vo veľkom rozsahu konfigurácií, tlakov a materiálov. Preto majú široké uplatnenie v rade priemyselných aplikácií.

Tlakové triedy

Pre dosiahnutie rôznych tlakových tried môžu mať dosky rôznu hrúbku: najčastejšie 0,4 až 0,6 mm. Väčšina doskových výmenníkov SWEP je konštruovaná na tlaky okolo 45 bar, dostupné je rozmedzie 10 až 140 bar. Montované výmenníky ARES sú stavané zvyčajne na tlak 10 bar, dostupné sú aj vo verziách 25 bar.

Materiály

Materiál je štandardne AISI 316. Ak v médiách nie sú chloridy či floridy, často možno vybrať lacnejšie oceľ AISI 304. Pre špeciálne aplikácie (kyseliny, chemikálie, agresívne alebo abrazívne médiá) sú k dispozícii dosky z titánu alebo SMO 254.

Kompaktné doskové výmenníky SWEP sú spájkované a na spojenie sa používa medená spájka. Tá môže reagovať s niektorými médiami. Preto pre mnoho modelov je možné zvoliť niklovou spájku, prípadne i celonorezové prevedení (bez spájky). Celonerezové prevedenie je tiež vhodné pre vysoké teploty.

Skladané výmenníky ARES miesto spájky používajú gumové tesnenie. Vďaka tomu je možné rozobrať na účely čistenia, opráv alebo rozšírenie. Výber tesnenia závisí na použitých médiách a prevádzkových teplotách. Najčastejšie sa inštaluje EPDM, NBR a Viton.

Optimalizácia výkonu, návrh výmenníka

Niekedy zákazníci nahrádzajú alebo rozširujú existujúce inštalácie od iných výrobcov. Bývajú prekvapení ako vysokej účinnosti naše výmenníky dosahujú a pritom obstarávacia cena bývá polovičná aj nižšia. SWEP je svetový výrobca a tlakové skúšky každého vyrobeného výmenníka zaručujú najvyššiu kvalitu a spoľahlivosť.

Tvary kanálikov výmenníkov tepla ARES

Pre väčšie verzie výmenníkov možno voliť i kombinácie dosiek H, M, L (high, medium, low theta). Toto označenie opisuje usporiadanie kanálikov medzi doskami. Typ H má najvyššiu účinnosť pre prenos tepla, ale väčšie tlakové straty. Kombináciou kanálikov možno optimalizovať usporiadanie vo výmenníku a dosiahnuť tak požadovaného výkonu a tlakových strát. Tvar a počet dosiek vyberá softvér od výrobcu. Pre nájdenie efektívnej konfigurácie si vyžiadajte návrh. Pre orientáciu môžete použiť náš online výpočet spájkovaného výmenníka alebo rozoberateľného olejového chladiča.

Vývody výmenníkov

SWEP príruba DN100

Užívatelia pre inštalácie spravidla volí vonkajší závit alebo príruby. Príruby SWEP DN50, DN65 a DN100 nie sú podľa štandardu DIN/ISO a preto k nim SWEP dodáva aj protipríruby. Výrobca SWEP je flexibilný a výmenníky sú dostupné s mnohými druhmi vývodov: napr. vnútorný závit, spájkovacie či zváracie vývody, Victaulic a ďalšie. Rozoberateľné výmenníky ARES majú vnútorný alebo vonkajší závit u menších modelov a príruby DN65 až DN300 pre väčšie výmenníky.

Priemyselné aplikácie doskových výmenníkov

Uplatnenie výmenníkov v priemysle je veľmi široké, napr.

  • chladenie plynov,
  • priemyselné chladenie vody,
  • priemyselné chladiče oleja (hydraulického, motorového, prevodovkového),
  • chladenie chemikálií a agresívnych médií (galvanovne),
  • ohrievače para-voda, para-vzduch
  • potravinárstvo, chladiace a mraziace jednotky,
  • aplikácie s CO2,
  • klimatizácie, vzduchotechnika a vykurovanie priemyselných hál a administratívnych budov,
  • odovzdávacie stanice voda-voda, para-voda a ďalšie.
Doskový výmenník pre priemyselné aplikácie Doskový výmenník pre priemyselné aplikácie

Slovensky ▼ 
Nákupný košík
VZH Ostrava, s.r.o.
Pohraniční 1280/112
703 00 Ostrava-Vítkovice
 L +420 773 879 931
 E +44 74 9187 2667
 B info@vymeniky-tepla.cz
prodej@vymeniky-tepla.cz