MENU
Výměníky tepla Ostrava

Doskový chladič oleja

Doskové chladiče oleja

Všetky motory sú závislé na oleji. Slúži ako tesnenie piestu v spaľovacej komore a poskytujú mazanie častí motora. Trením a spaľovaním sa olej zahrieva. Vyššia teplota je nepriaznivá: znižuje viskozitu. Ak je teplota vysoká, olej prestáva plniť svoju funkciu: nízka viskozita spôsobí, že mazací film je tenký a dochádza k nadmernému opotrebovaniu častí motora. Vysoká teplota tiež znehodnocuje olej samotný. Motor potom nepracuje efektívne a má obmedzenú životnosť.

Bez prevodovky nemožno spaľovacie motory efektívne využívať. Ich funkcia by bola obmedzená na jeden pevný prevod. Zhruba 15 % využívaného výkonu sa stratí v prevodovke a toto teplo je potreba odviesť, inak dôjde k znehodnoteniu oleja a k poškodeniu prevodovky. Teplota prevodovkového oleja má byť udržiavaná pod 90 °C, ešte lepšie okolo 80 °C.

Hydraulický olej sa používa v hydraulických zariadeniach k násobenie tlaku. Teplota nad 60 °C je príliš vysoká a znižuje životnosť oleja. Teploty okolo 80 °C nemá byť dosiahnuté ani pred chladičom: degeneruje rýchlo nielen hydraulický olej, ale aj tesnenie v systéme. Chladenie hydraulického oleja má byť nastavené tak, aby bola teplota udržiavaná okolo 50 °C. Nežiaduce je aj nadmerné chladenie: pri príliš nízkej teplote je hydraulický olej hustý a zariadení bude pracovať pomaly.

Viskozita oleja
Dynamická viskozita cP = ρ × cSt čiže dynamická viskozita je zhruba o 15 % nižšie ako kinematická viskozita cSt.
Výkon chladiča Typ doskového chladiča
10 kW SWEP B8TH
25 kW SWEP B10TH
50 kW SWEP B12, B16H
100 kW SWEP B35H
250 kW SWEP B320H
500 kW ARES A4A, A4M
1 000 kW ARES A6S, A6M

Pre odvádzanie tepla a udržiavanie potrebnej teploty oleja sa používajú olejové chladiče. Naše výmenníky olej-voda sú štandardne v prevedení nerezová oceľ AISI 316 (ocel 1.4401), příp. AISI 304 a sú tak odolné proti korózii a vhodné ako doskové chladiče pre chladenie syntetických olejov. Ako chladiace médium sa obvykle používa voda. Doskový chladič vedie oba okruhy (olej a chladiacu vodu) v protiprúde. Tým sa dá dosiahnuť oveľa vyšších chladiacich výkonov než pri chladení vzduchom. Doskové chladiče sú oveľa efektívnejšie než rúrkové a majú tak významne menšie rozmery.

Návrh chladiča

Úspešne nahradzujeme výmenníky tepla výrobcov ako napr. Alfa Laval. Naši zákazníci sú často prekvapení s akou účinnosťou inštalácia funguje a to pri oveľa nižších obstarávacích nákladoch.

Takmer všetky spájkované výmenníky môžu byť vhodné ako výmenníky olej-voda. Pre výkony chladiča do 500 kW býva ekonomickejšie práve spájkovaný výmenník SWEP. Pre chladiče oleja výkonov nad 500 kW je lepšie zvážiť montovaný výmenník ARES. Pre veľké výkony a olej viskozity VG 32 a VG 46 môžete použiť online kalkulátor. Vždy je nakoniec dobré si vyžiadať od nás výpočet.

Čistenie chladiča

Ak olej môže obsahovať pevné častice, pred vstupom do chladiča je vhodné zaradiť filter nečistôt. U spájkovaných výmenníkov SWEP filter s veľkosťou oka na sitku do 1 mm, u rozoberateľných výmenníkov ARES do 2 mm. Menšie oká síce zachytí viac nečistôt, ale taký filter prinesie tlakové straty a bude ho potrebné často čistiť. Vďaka rebrovaniu, ktorým sú dosky opatrené, majú doskové chladiče samočistiacu schopnosť: vlisy vyvolávajú turbulentné prúdenie. Tento efekt je väčší, čím väčší je prúd média. Väčší prúd však prináša väčší tlakové straty a k ich prekonaniu môže byť vyžadované silnejšie čerpadlo.

Zvyčajne je potrebné počítať s tým, že chladič bude potrebné čistiť. To možno dosiahnuť prepojením na čistiaci okruh. Usadeniny od oleja sa vyplachujú petrolejom: prúdom vyšším a opačným, než ktorý je bežný počas prevádzky.

Výmenník zapojený tak, aby bolo možné jednoducho napojiť okruh pro čistenie Výmenník zapojený tak, aby bolo možné jednoducho napojiť okruh pro čistenie
Aby sa nemusel na čistenie výmenník odpájať, je dobré v čase inštalácia pamätať na napojenie čistiaceho okruhu. Ak bude čistenie prebiehať často, potom je možné inštalovať výmenník vyrobený s vývodmi na prednej i zadnej strane. Vývody na zadnej strane možno využiť pre čistenie.

Dôkladnejšieho prečistenie možno dosiahnuť po rozobratí výmenníka. Tento spôsob je možný iba pri montovaných výmenníkov. Vhodné je vykonávať pravidelné preplachovanie a výmenník rozobrať až pokiaľ ho preplachovaní dostatočne nevyčistí a chladič kladie väčší odpor a nevykazuje pôvodný výkon. Dosky výmenníka sa nesmí poškriabať: nánosy sa čistí plastovou kefou, oceľová kefa sa nesmie použiť.

Kompaktné spájkované výmenníky SWEP nie je možné rozobrať. Pre väčšinu aplikácií sú napriek tomu vhodnejšie spájkované výmenníky SWEP. Pre veľké výkony vychádzajú cenovo priaznivejšie montované výmenníky ARES. Ďalej, pri montovaných výmenníkov možno výkon dodatočne navýšiť pridaním dosiek. Pred zaobstaraním chladiča oleja je potreba niekoľkokrát uvážiť, či je naozaj nevyhnutné inštalovať výmenník rozoberateľný.


Slovensky ▼ 
Nákupný košík
VZH Ostrava, s.r.o.
Pohraniční 1280/112
703 00 Ostrava-Vítkovice
 L +420 773 879 931
 E +44 74 9187 2667
 B info@vymeniky-tepla.cz
prodej@vymeniky-tepla.cz