MENU
Výměníky tepla Ostrava

Doskový chladič mladiny

Doskový chladič SWEP E8LAS

Doskový chladič mladiny

Doskový chladič SWEP E8LASH je extrémne účinný pre rýchle schladenie horúcej mladiny. Oproti bežnému výmenníku má tento užší kanáliky a je asymetrický. Preto má oveľa väčšiu účinnosť (ale aj väčšie tlakové straty). Pri chladení mladiny sa pracuje s malými prietokmi a tlakové straty nepredstavujú prekážku. Tabuľka demonštruje účinnosť asymetrického výmenníka SWEP E8LASH oproti klasickému prevedeniu (napr. SWEP E8TH). Uvedené pre prietoky 200 l/h na oboch okruhoch (mladina 90 °C, chladná voda 2 °C):

Klasický výmenník Asymetrický zúžený
Model E8Tx40 E8LASx20 E8LASx40
Počet dosiek 40 20 40
Hĺbka 94 mm 33 mm 59 mm
Mladina 90/14,7 °C 90/13,8 °C 90/10,0 °C

Tieto chladiče majú malé tlakové straty (kladú malý odpor) a možno ich preto použiť aj bez čerpadla (samospádom). Tlak čerpadla je ale žiaduci pre čistenie. Chladič je vyrobený z nerezovej ocele AISI 316 a pájený meďou

Teploty

Technológia výroby piva vyžaduje chladenie horúce mladiny z teploty okolo 90 °C na teplotu okolo 7 °C. Spôsobov je viac a bežne sa to dosahuje ochladzovaním ľadovou vodou v doskovom chladiči (výmenníku). Studená voda sa ohreje na ca 80 °C a vrátené teplo sa môže využiť.

Ekonomika prevádzky a kvalita mladiny

Voľba výmenníka má vplyv na ekonomiku prevádzky a kvalitu vyrobeného piva. Mladinu možno ochladiť malým výmenníkom o malom počte dosiek, ale bude potreba veľké množstvo chladiacej vody. Z dlhodobého hľadiska je ekonomickejšie zaobstarať účinnejší výmenník a mať tak menšiu spotrebu ľadovej vody.

Výber chladiča

 • Chladič s vyššou účinnosťou má menšiu spotrebu chladiacej vody (voda se ohřeje na vyšší teplotu).
 • Chladič s vyššou účinnosťou chladí rýchlejšie. Predchádza sa tak oxidácii a kontaminácii mladiny. Väčšina mikroorganizmov je síce zničená vysokou teplotou, ale oxidácia mladinu znehodnocuje. V priebehu varenia vzniká dimethylsulfid (DMS), ktorý sa odparuje. Dimethylsulfid vzniká aj po skončení varenia pred úplným schladením a dodáva produktu nepríjemné aróma. Pomalé chladenie ďalej prináša vznik závojov, ktoré kalí výsledný produkt. Akonáhle je várka mladiny pripravená, je cieľom ju schladiť čo najrýchlejšie (najneskôr do hodiny, lepšie do pol hodiny).

V tabuľke dole môžete vyčítať odporúčaný chladič pre schladenie mladiny . Nie je vhodné pridávať viac dosiek. Zvyšovanie počtu dosiek zníži prietok v kanálikoch a výmenník stráca prirodzenú samočistiacu schopnosť.

Mladina 1000 l/h, chladič SWEP B86Hx50
Mladina 90 °C 1000 l/h 1000 l/h 1000 l/h
90/18,4 °C 90/13,5 °C 90/11,7 °C
Voda 10 °C 1000 l/h 1250 l/h 1500 l/h
10/79,3 °C 10/69,1 °C 10/60,4 °C
Tlakové straty v kPa 4 a 3 4 a 5 4 a 7

Inštalácia a čistenie

 • Značenie modelu výmenníka pozostáva z verzie výmenníka a počtu dosiek (napr. x 20 značí 20 dosiek).
 • Tlaková strata (t.j. odpor aký výmenník kladie) je uvedená v poradí chladiaca mladina, voda; 10 kPa zodpovedá 1 metru vodného stĺpca. Tlakové straty sú nižšie, ak má výmenník viac dosiek. Tlakové straty sú tiež nižšie, ak je prietok menší.
 • Chladiče majú vývody vonkajší závit, najmenších sú ISO G 3/4", väčšie sú 1".
 • Údaje vyššie slúžia pre ilustráciu a odporúčame nechať si vyhotoviť výpočet.
 • Aj nerezová oceľ v nepriaznivom prostredí koroduje. Všetky naše chladiče sú z nerezovej ocele AISI 316, ktorá je odolnejšia než AISI 304. V ponuke máme tiež celonerezové chladiče (neobsahujú medenú spájku) a rozoberateľné chladiča (dajú sa rozoberať a čistiť).
 • Chladič sa zapája tak, že obaja okruhy prúdi proti sebe (zapojenie v protiprúdu).
 • Akonáhle dokončíte chladenie, vložte chladič do čistej vody. Pred čistením najskôr prepláchnite prúdom teplej vody.
 • Čistí sa prúdom v opačnom smere, než ktorý je bežný za prevádzky. Zastavujte a znovu spúšťajte prívod, aby sa nečistoty uvoľnili. Nečistite samospádom, čistite obehovým čerpadlom. Výmenník E8LASH je konštruovaný na tlaky 10 bar, výmenníky radu B86 na tlaky oveľa vyššie. Pri veľkom prietoku (orientačne 1 m3/h) je medzi doskami výmenníka turbulentné prúdenie, ktoré zvyšuje čistiaci účinok.
 • Na biologické usadeniny sa používa roztok hydroxidu sodného.
 • Na vodný kameň roztok kyseliny dusičnej alebo fosforečnej, ten sa v poslednom preplachu neutralizuje slabou zásadou (1-2% roztokom hydroxidu sodného NaOH). Silnejší kyseliny korodujú meď, používajte kyseliny v koncentrácii do 5 %. Meďou sú dosky navzájom tvrdo spájkované a korózia prebieha rýchlejšie pri vyšších teplotách.
 • V zahraničí sa namiesto kyselín/zásad na čistenie používa PBW cleaner (Powdered Brewery Wash), obsahuje kremičitan a peroxouhličtan sodný.
 • Teploty okolo 80 °C ničí väčšinu mikroorganizmov a používajú sa na dezinfekciu.

Zapojenie chladiča

Chladič sa zapája tak, že okruhy prúdi proti sebe (zapojenie do protiprúdu).

Zapojenie chladiča mladiny
Obrázok znázorňuje vhodné zapojenie doskového chladiča SWEP E8LASH pre chladenie mladiny. Druhý obrázok je pre výmenník otočený o 180 °. Mladinu je dobré zapojiť na vonkajší okruh, ktorý má širší kanáliky.

Je vhodné zapojiť mladinu na dolný vývod, aby sa nečistoty nehromadili vo výmenníku. Výmenník SWEP E8LASH má asymetrické usporiadanie kanálikov: vnútorný okruh má užšie kanáliky než vonkajší. Mladinu zapojte na vonkajší okruh: širšie kanáliky budú pre mladinu s nečistotami. Ďalej vonkajší okruh susedí s okolitým priestorom a k chladenie bude dochádzať aj na čelnej a zadnej doske (tieto dosky sú v kontakte so vzduchom).

Dvojstupňový chladič

Ďalšou možnosťou je dvojstupňové chladenie. Pre takýto prípad sú potrebné výmenníky dva. V prvom sa mladina ochladí na teplotu 15 až 20 °C vodou zo studne alebo z vodovodu. Ochladená mladina sa dochladí ľadovou vodou v druhom výmenníku na požadovanú teplotu okolo 7 °C. Tým sa zníži spotreba ľadovej vody. Celé zariadenie je ale zložitejšie a má väčšie nároky na údržbu.


SK