MENU
Výměníky tepla Ostrava

Cenník doskových výmenníkov

Ceny najčastejšie používaných nerezových doskových výmenníkov. Použite online výpočet pre určenie veľkosti výmenníka voda-voda. Orientačné výkony bežnejších výmenníkov sú v tabuľke.

Doskové výmenníky vypočítame, navrhneme optimálny typ.

Výmenníky Alfa Laval

Ceny výmenníkov Alfa Laval poskytneme na základe dopytu

Spájkované výparníky SWEP

Rozoberateľné výmenníky SWEP

Rozoberateľné výmenníky ARES

Izolácie pre tepelné výmenníky

Bežné výmenníky máme na sklade, dodávka druhý deň po objednávke. Výmenníky, ktoré nemáme skladom dodáme za 3 dni až týždeň. Špeciálne výmenníky idú do výroby: dodávka cca 3 až 4 týždne. Poskytujeme množstevné a zákaznícke zľavy. Napr. ceny bez DPH spájkovaných doskových výmenníkov (ostatné na požiadanie):

SWEP E5TH: 73 x 192 mm

[2–40 kW; 0,1–4 m3/h] Kompaktný tepelný výmenník SWEP E5 (E5T, E5TH, E5AS, IC5) je extrémne účinný a tým cenovo priaznivý, pretože aj čelná a zadná doska sa podieľajú na výmene tepla. Používaný v plynových kotloch, pro ohrev TÚV alebo pre solárny ohrev. Je krátky a má preto veľmi malé tlakové straty. Náhrada za Alfa Laval CB10, Alfa Laval CB14, Regulus DV193.

Výmenník tepla E5 Počet dosiek Cena bez DPH
E5THx12 12 dosiek 36 EUR
E5THx14 14 dosiek 38 EUR
E5THx14 14 dosiek 63 EUR
E5THx20 20 dosiek 72 EUR
E5THx30 30 dosiek 85 EUR
E5THx40 40 dosiek 97 EUR
E5ASx34 34 dosiek 83 EUR

SWEP E6TH: 73 x 210 mm

[5–50 kW; 0,1–4 m3/h] Kompaktný tepelný výmenník SWEP E6 (E6T, E6TH) je extrémne účinný a tým cenovo priaznivý: čelná a zadná doska poskytujú stabilitu a zároveň sa podieľajú na výmene tepla. Určený primárne pre plynové kotly (ohrev vody, pitnej vody). Tiež vhodný pre solárne kolektory. Náhrada za Regulus DV285, Alfa Laval CB16.

Výmenník tepla E6 Počet dosiek Cena bez DPH
E6THx12 12 dosiek 38 EUR
E6THx14 14 dosiek 41 EUR
E6THx16 16 dosiek 43 EUR
E6THx30 30 dosiek 88 EUR
E6THx40 40 dosiek 101 EUR

SWEP E8: 74 x 315 mm

[10–80 kW; 0,1–3 m3/h] Kompaktný tepelný výmenník SWEP E8 (E8T, E8TH, IC8, IC8T, IC8TH) je používaný v niektorých závesných kondenzačných plynových kotloch. Veľakrát predstavuje ekonomickú voľbu namiesto drahšie verzie SWEP B8. Často pre alebo ako oddeľovací výmenník. Varianty E8AS a E8LAS sú určené najmä pre ohrev TÚV (teplej úžitkovej vody): majú asymetrické usporiadanie kanálikov a tým dosahujú menších tlakových strát pre tieto aplikácie. Vhodné tiež ako chladič mladiny. Náhrada za Danfoss XB 05.

Výmenník tepla E8 Počet dosiek Cena bez DPH
E8THx20 20 dosiek 92 EUR
E8THx30 30 dosiek 115 EUR
E8THx40 40 dosiek 138 EUR
E8ASx20 20 dosiek 96 EUR
E8ASx30 30 dosiek 117 EUR
E8ASx42 42 dosiek 142 EUR
E8LASx20 20 dosiek 93 EUR
E8LASx30 30 dosiek 116 EUR
E8LASx40 40 dosiek 137 EUR

SWEP B5TH: 76 x 193 mm

[2–40 kW; 0,1–4 m3/h] Tepelný výmenník SWEP B5 (B5T, B5TH) sa používa na malé výkony v aplikáciách, kde je málo miesta. Ideálne aj ako chladič vody alebo oleja. V mnohých aplikáciách ho plne nahradí lacnejší SWEP E5. Náhrada za Alfa Laval AC16, PWO.

Výmenník tepla B5T Počet dosiek Cena bez DPH
B5THx20 20 dosiek 105 EUR
B5THx30 30 dosiek 115 EUR

SWEP B8TH: 76 x 317 mm

[10–80 kW; 0,1–3 m3/h] Výmenník SWEP B8 (B8T, B8TH) má malé rozmery je určený pre menšie prietoky/výkony. Ľahko sa inštaluje a to ho robí univerzálnym pre mnoho aplikácií typu voda-voda: vykurovanie (bytové jednotky), pre malé ohrievače (voda-voda), chladiče, ap. Je stavaný na vysoké tlaky a asymetrická varianta B8LAS (B8LASH) je vhodná ako doskový výmenník pre tepelné čerpadlá (kondenzátor, výparník). Náhrada za Alfa Laval CB18, AC18, AC30, Danfoss XB 04, Danfoss XB 06, PWO. V mnohých aplikáciách ho plne nahradí lacnejší SWEP E8.

Doskový výmenník tepla B8T Počet dosiek Cena bez DPH
B8THx20 20 dosiek 127 EUR
B8THx30 30 dosiek 149 EUR
B8THx40 40 dosiek 170 EUR
B8LASHx10 10 dosiek 100 EUR
B8LASHx20 20 dosiek 119 EUR
B8LASHx30 30 dosiek 139 EUR
B8LASHx40 40 dosiek 156 EUR

SWEP B10TH: 119 x 289 mm

[20–200 kW; 0,1–8 m3/h] Výmenník SWEP B10 (B10T, B10TH, IC10, IC10T, IC10TH) je vhodný pre jednofázové aplikácie (voda-voda), rovnako ako kondenzátor pre tepelné čerpadlá či výparník. Je to klasický doskový spájkovaný výmenník pre malé výkony, alebo pre menšie výmenníkové stanice tepla, ohrev TÚV, ap. Náhrada za Alfa Laval CB20, CB26, CB27, CB30, Danfoss XB 10, PWO.

Doskový výmenník tepla B10T Počet dosiek Cena bez DPH
B10THx20 20 dosiek 152 EUR
B10THx30 30 dosiek 183 EUR
B10THx40 40 dosiek 210 EUR
B10THx50 50 dosiek 240 EUR
B10THx60 60 dosiek 270 EUR
B10THx70 70 dosiek 300 EUR
Alfa Laval CB30-18 18 dosiek 250 EUR

SWEP B10TSH: 119 x 289 mm

Celonerezová verzia výmenníka SWEP B10 nepoužíva medenou alebo niklovou spájku. Používa sa len vo výnimočných prípadoch, keď medená aj niklová spájka podlieha korozii (voľné železo, destilovaná alebo demineralizovaná voda, kyseliny). Vhodný tam, kde je výmenník vystavený vysokým teplotám.

Celonerezový výmenník B10TSH Počet dosiek Cena bez DPH
B10TSHx20 20 dosiek 425 EUR
B10TSHx30 30 dosiek 500 EUR
B10TSHx40 40 dosiek 580 EUR
B10TSHx60 60 dosiek 720 EUR
B10TSHx80 80 dosiek 870 EUR

SWEP B12: 119 x 289 mm

[10–300 kW; 0,2–16 m3/h] Výmenník SWEP B12 má rozmernejšie otvory a je tak prispôsobený pre veľké prietoky. Vhodný aj pre paru či vzduch. Pre menšie výmenníkové stanice tepla, ohrev teplej vody, ap. Pre dosiahnutie optimálnej účinnosti je dostupný vo verziách kanálikov H, L a M (SWEP B12H, SWEP B12L, SWEP B12MT). Náhrada za Alfa Laval CB20, CB26, CB27, CB30, Danfoss XB 04, Danfoss XB 12.

Doskový výmenník B12 Počet dosiek Cena bez DPH
B12x20 20 dosiek 167 EUR
B12x30 30 dosiek 199 EUR
B12x40 40 dosiek 230 EUR
B12x50 50 dosiek 260 EUR
B12x60 60 dosiek 295 EUR
B12x70 70 dosiek 325 EUR

SWEP B16H: 119 x 376 mm

[40–300 kW; 0,5–16 m3/h] Rad B16 je navrhnutý špeciálne pre aplikácie voda-voda. SWEP B16 (B16H, IC16) je vhodný pre vykurovanie a ohrev teplej vody (menšie výmenníkové stanice tepla), solárne kolektory, chladenie olejov, ap. Náhrada za Danfoss XB 30, PWO.

Doskový výmenník B16H Počet dosiek Cena bez DPH
B16Hx40 40 dosiek 260 EUR
B16Hx50 50 dosiek 295 EUR
B16Hx60 60 dosiek 330 EUR
B16Hx70 70 dosiek 365 EUR
B16Hx80 80 dosiek 400 EUR
B16Hx90 90 dosiek 435 EUR
B16Hx100 100 dosiek 465 EUR

SWEP B26H: 119 x 376 mm

SWEP B26H má asymetrické usporiadanie kanálikov a je vhodný najmä ako kondenzátor R410A k tepelným čerpadlám. Prevedenie B26FH má zaslepené kanáliky okolo portu F3 a je tak odolnejšie proti zamrznutiu. Náhrada za Alfa Laval AC40.

Doskový kondenzátor B26H Počet dosiek Cena bez DPH
B26Hx14 14 dosiek 160 EUR
B26FHx18 18 dosiek 196 EUR
B26Hx20 20 dosiek 183 EUR
B26Hx24 24 dosiek 197 EUR
B26FHx32 32 dosiek 240 EUR
B26Hx34 34 dosiek 235 EUR

SWEP B25TH: 119 x 526 mm

[0,2–8 m3/h] Typ SWEP B25 (B25T, B25TH, IC25, IC25TH) obsluhuje veľký rozsah kapacít pre aplikácie voda-voda (1P-SC-S). SWEP B25 je vhodný ako kondenzátor (1P-SC-M) pre väčšie výkony, napríklad pre kondenzačné jednotky v chladiacich zariadeniach, pre tepelné čerpadlá ap. Náhrada za Alfa Laval CB51, CB52, CB60, Danfoss XB 36, Danfoss XB 37, PWO.

Doskový výmenník B25T Počet dosiek Cena bez DPH
B25THx10 10 dosiek 162 EUR
B25THx20 20 dosiek 210 EUR
B25THx30 30 dosiek 255 EUR
B25THx40 40 dosiek 300 EUR
B25THx50 50 dosiek 345 EUR
B25THx60 60 dosiek 390 EUR

SWEP B28H: 119 x 526 mm

[50–300 kW; 1–16 m3/h] Rad SWEP B28 (B28H) sa používa tam, kde nestačí B16. Navrhnuté primárne pre aplikácie voda-voda. SWEP B28 je vhodný pre výmenníkové stanice, ohrev TÚV, vykurovanie. Je tiež vhodný ako doskový chladič hydrulického oleja. Náhrada za Alfa Laval CB51, Alfa Laval CB52, CB60, Regulus DV503, PWO.

Doskový výmenník B28H Počet dosiek Cena bez DPH
B28x36 36 dosiek 275 EUR
B28x46 46 dosiek 315 EUR
B28x56 56 dosiek 360 EUR
B28x66 66 dosiek 400 EUR
B28x76 76 dosiek 440 EUR
B28x86 86 dosiek 485 EUR
B28x96 96 dosiek 530 EUR
B28x106 106 dosiek 570 EUR

SWEP V80H: 119 x 526 mm

Výparník SWEP V80 (V80H) je vyvinutý pre rozsah približne 30 až 100 kW. Tým pokrýva väčšinu priemyselných aplikácií, kde je potreba výparník. (klimatizácie, chladiace a mraziace jednotky, priemyselné chladiče). Náhrada za Alfa Laval AC70, AC72, AC73, AC74.

Doskový výparník V80H Počet dosiek Cena bez DPH
V80Hx30 30 dosiek 285 EUR
V80Hx40 40 dosiek 335 EUR
V80Hx50 50 dosiek 385 EUR
V80Hx60 60 dosiek 435 EUR
V80Hx70 70 dosiek 485 EUR

SWEP B80AS: 119 x 526 mm

SWEP B80 (B80H) je určený pre menšie chladiarenské aplikácie a pre veľké tepelné čerpadlá. Používa sa hlavne ako kondenzátor. Má menšie tlakové straty než B85H, B86H, je tak vhodný pre väčšie prietoky vody. Náhrada za Alfa Laval CB62, AC72, AC73, AC74.

Doskový výmenník B80H Počet desek Cena bez DPH
B80x30 30 dosiek 275 EUR
B80x40 40 dosiek 320 EUR
B80x50 50 dosiek 365 EUR
B80x60 60 dosiek 415 EUR
B80x70 70 dosiek 455 EUR

SWEP B80SH: 119 x 526 mm

[50–300 kW; 1–16 m3/h] Celonerezová verzia výmenníka SWEP B80 nepoužíva medenou alebo niklovou spájku. Používa sa len vo výnimočných prípadoch, keď medená aj niklová spájka podlieha korozii (voľné železo, destilovaná alebo DEMI voda, kyseliny) alebo kde je výmenník vystavený vysokým teplotám.

Celonerezový výmenník B80SH Počet dosiek Cena bez DPH
B80SHx20 20 dosiek 650 EUR
B80SHx30 30 dosiek 760 EUR
B80SHx40 40 dosiek 870 EUR
B80SHx50 50 dosiek 980 EUR
B80SHx60 60 dosiek 1 090 EUR
B80SHx80 80 dosiek 1 300 EUR
B80SHx100 100 dosiek 1 500 EUR
B80SHx140 140 dosiek 1 900 EUR

SWEP B85H: 119 x 526 mm

[0,5–16 m3/h] SWEP B85 (B85H) je vysoko účinný výmenník pre veľké výkony. Je vybavený väčšími porty a konštruovaný na vyššie tlaky ako ostatné výmenníky. Používa sa často ako kondenzátor pre veľké tepelné čerpadlá a väčšie chladiarenské aplikácie. Náhrada za Alfa Laval CB62, AC112, AC120, AC220.

Doskový výmenník B85H Počet dosiek Cena bez DPH
B85Hx20 20 dosiek 210 EUR
B85Hx30 30 dosiek 250 EUR
B85Hx40 40 dosiek 290 EUR
B85Hx50 50 dosiek 330 EUR
B85Hx60 60 dosiek 370 EUR
B85Hx80 80 dosiek 450 EUR
B85Hx100 100 dosiek 520 EUR

SWEP B35: 243 x 393 mm

[50–600 kW; 1–50 m3/h] Typ SWEP B35 (B35H, IC35, B35T, B35TH, B35TM) je ideálny pre mnohé aplikácie v diaľkovom vykurovaní. Ďalej rekuperácia tepla, vykurovanie, ventilácia a klimatizácia, výroba tepla a elektriny, ako priemyselný chladič oleja či parný výmenník. SWEP B35 je perfektnou voľbou pre pre efektívnu výmenu tepla s nízkym poklesom tlaku. Dostupný aj vo verzii s širšími otvormi pre použitie s veľkými prietokmi. Náhrada za Danfoss XB 51, Danfoss XB 52, PWO.

Doskový výmenník B35H Počet dosiek Cena bez DPH
B35x20 20 dosiek 620 EUR
B35x30 30 dosiek 710 EUR
B35x40 40 dosiek 810 EUR
B35x50 50 dosiek 890 EUR
B35x60 60 dosiek 970 EUR
B35x80 80 dosiek 1 130 EUR
B35x100 100 dosiek 1 290 EUR
B35x120 120 dosiek 1 440 EUR

SWEP B120TH: 243 x 525 mm

[1–25 m3/h] Rad SWEP B120 (B120T, B120TH, IC120) bol vyvinutý hlavne pre priemyselné aplikácie kde je potreba preniesť veľký výkon v systéme voda-voda alebo voda-olej. SWEP B120T sa používa aj ako kondenzátor v chladiarenstve a v klimatizácii. Náhrada za Alfa Laval CB110, CB112, CB76, CB77, Danfoss XB 59, Danfoss XB 61, Regulus DV800, PWO.

Výmenník tepla B120T Počet dosiek Cena bez DPH
B120THx40 40 dosiek 710 EUR
B120THx50 50 dosiek 800 EUR
B120THx60 60 dosiek 910 EUR
B120THx70 70 dosiek 990 EUR
B120THx80 80 dosiek 1 080 EUR
B120THx90 90 dosiek 1 170 EUR
B120THx100 100 dosiek 1 260 EUR
B120THx120 120 dosiek 1 430 EUR
Alfa Laval CB110-90 90 dosiek 2 070 EUR

SWEP B427: 304 x 694 mm

[5–100 m3/h] Typ SWEP B427 (B427H, B427M, B427L, IC427) sa používa najmä v priemyselných aplikáciách a vo výmenníkových staniciach, kde je potreba preniesť veľký výkon. Vyrába sa vo viacerých prevedeniach: SWEP B427H, B427L, B427M, takže užívateľ môže optimalizovať výkon aj tlakové straty. Náhrada za Alfa Laval CB400, Danfoss XB 66.

Doskový výmenník B427 Počet dosiek Cena bez DPH
B427Hx120 120 dosiek 3 250 EUR
B427Hx140 140 dosiek 3 500 EUR
B427Hx160 160 dosiek 3 750 EUR
B427Hx180 180 dosiek 4 000 EUR
B427Hx200 200 dosiek 4 250 EUR
B427Hx240 240 dosiek 4 750 EUR
B427Hx280 280 dosiek 5 200 EUR

Ceny výmenníkov Alfa Laval a ostatných doskových výmenníkov tepla z katalógu SWEP, napr.

 • B56 (B56H),
 • B60 (B60H),
 • B57 (B57H),
 • B320 (B320HTH, B320LTH, B320LTL, B320HT, B320LT),
 • B439 (B439H, B439M; náhrada za Danfoss XB 70),
 • B500 (B500T, B500TH, B500TM; náhrada za Alfa Laval CB400),
 • B65 (B65H, B65M, B65L),
 • DB300 (DBD300, DBD300H, skôr DB200, DBD200, DBD200H, DB47, DBD47; náhrada za Alfa Laval AC130, AC230, AC232, AC240),
 • DB400 (DBD400, DBD400H, skôr DB58, DBD58; náhrada za Alfa Laval AC250, AC350, AC500, AC502),
 • DB500 (DBD500, DBD500M; náhrada za Alfa Laval AC1000),
 • V200T (V200TH),
 • S500 (S500TM)

poskytneme na základe dopytu.

Cena vybraných rozoberateľných nerezových doskových výmenníkov ARES (ďalšie na dopyt)
Rozoberateľný doskový výmenník ARES Počet dosiek Cena bez DPH
A1Sx30 30 dosiek 660 EUR
A1Sx40 40 dosiek 740 EUR
A1Lx55 55 dosiek 1 110 EUR
A2Mx45 45 dosiek 1 390 EUR
A2Mx91 91 dosiek 1 850 EUR
A4Sx103 103 dosiek 3 200 EUR
A4Mx33 33 dosiek 2 950 EUR
A4Sx249 249 dosiek 5 800 EUR

Náhrady skladaných doskových výmenníkov
Model výmenníka ARES nahrádza výmenník
ARES A1S
nahrádza
Alfa Laval M3, Danfoss XG10
ARES A1L
nahrádza
Alfa Laval TL3, Danfoss XGM032
ARES A2M
nahrádza
Alfa Laval AQ2, Alfa Laval M6, Danfoss XGM050
ARES A2L
nahrádza
Alfa Laval TL6
ARES A3S
nahrádza
Alfa Laval TS6
ARES A4A, A4S
nahrádzajú
Alfa Laval AQ4
ARES A4M
nahrádza
Alfa Laval TL10
ARES A6S
nahrádza
Alfa Laval TS20
ARES A6M
nahrádza
Alfa Laval AQ6
ARES A8L
nahrádza
Alfa Laval AQ8
ARES A12L
nahrádza
Alfa Laval TS35


SK