MENU
Výměníky tepla Ostrava

Výmenník tepla pre bazén

Tepelné ztráty bazénu a potřebný výkon zdroje

V bazéne dochádza k tepelným stratám najmä odparovaním, vedením a sálaním. Na 1 m2 plochy možno uvažovať stratu od 200 W (krytý bazén) do 1 000 W (vonkajší bazén). U vonkajších bazénov prekrytie plachtou zníži úniky tepla na polovicu. Straty tepla závisia aj od teplôt okolia a bazénovej vody.

Ak je plocha vnútorného bazéna 8 × 3 = 24 m2, potom za predpokladu strát 250 W/m2 bude na udržiavanie teploty potreba nepretržitý výkon 24 × 250 = 6 kW.

Na začiatku sezóny bude potrebný väčší výkon pre ohrev na prevádzkovú teplotu. Ak je hĺbka 1,5 m, potom k ohrevu o 1 °C je potreba energie Q = c m ΔT = 4180 × (24 × 1,5 × 1 000) × 1 = 150 MJ. So zdrojom tepla (napr. tepelné čerpadlo) 16 kW sa bazén ohreje o každý stupeň Celzia za čas 150 MJ / 16 kW = 9 375 s čiže 2,6 hodiny (v skutočnosti to bude pomalšie, pretože súčasne dochádza k strate tepla až 6 kW).

Výber výmenníka tepla

Výkon výmenníka nie je možné uviesť jedným číslom: závisí na projektovaných teplotných spádoch.

Účinnosť kondenzačného kotla
  • Rúrkové výmenníky sú vhodné, ak je zdroj tepla o vysokej teplote. Preto výrobcovia rúrkových výmenníkov uvádzajú výkon pri zdroji 80 alebo 90 °C. Pri napojení na zdroj o 45–50 °C bude výkon odovzdaný rúrkovým výmenníkom zhruba 5x menší.
  • Tepelné čerpadlá i kondenzačné kotly dosahujú najvyššiu účinnosť pri prevádzke na nižších teplotách (kondenzačné kotly pracujú s účinnosťou vyššou ako 100 %, ak sú prevádzkované na nízkych teplotách). Doskový výmenník sa zapája ako protiprúd a má oveľa väčšiu účinnosť ako rúrkový. Doskový výmenník je vhodný najmä tam, kde zdroj tepla má nízku teplotu.

Pri nabiehaní, kedy je voda v bazéne studená, má výmenník väčšiu účinnosť a môže preniesť dvojnásobný výkon. V domácich aplikáciách býva dostupný výkon okolo 10 kW zo zdrojov ako tepelné čerpadlo, solárne panely či plynový kotol. Zvyčajne sa snažíme v bazéne dosiahnuť teplôt okolo 29 °C a na túto teplotu sú vykonané výpočty. Tabuľky nižšie slúžia na orientáciu pre bežné domáce výkony. Pre návrh veľkosti Vám odporúčame vyžiadať si výpočet. Dodávame i veľké výmenníky pre profesionálne účely.

Výmenník tepla pre bazén

Výber tepelného výmenníka pre bazén

Pri projektovaní výmenníka tepla pre ohrev bazénov je nutné zvážiť, aká voda v bazéne bude a podľa toho zvoliť typ.

Čistá voda

Ak sa bazénová voda nečistia chlórom a neobsahuje soľ, potom je najvhodnejšie použiť kompaktný doskový výmenník SWEP typ voda-voda. Dosky výmenníkov sú z nerezovej ocele AISI 316 a sú tvrdo spájkované meďou.

 Tabuľka výkonov výmenníkov tepla (bez soli) 
Zdroj 40 °C Prietok Tlak. straty Typ
5 kW 1 a 2 m3/h 10 a 25 kPa SWEP E5Tx20
5 kW 1 a 4 m3/h 2 a 30 kPa SWEP E5Tx40
5 kW 1 a 5 m3/h 1 a 12 kPa SWEP B12TMTx30
10 kW 2 a 3 m3/h 10 a 25 kPa SWEP E5Tx30
10 kW 2 a 10 m3/h 1 a 21 kPa SWEP B12MTx30
10 kW 2 a 6 m3/h 2 a 17 kPa SWEP B12MTx50
20 kW 3 a 15 m3/h 2 a 35 kPa SWEP B12MTx60
20 kW 3 a 15 m3/h 2 a 35 kPa SWEP B12Lx40

Čistiť sa môže napr. modrou skalicou. Cena kompaktných tepelných výmenníkov SWEP začína okolo 100 EUR.

Voda obsahuje chlór

Spájkovaný doskový výmenník pre bazén

Voľný chlór sa používa na dezinfekciu bazénovej vody v množstve obvykle 0,3 až 0,6 mg/l. Obsah voľného chlóru by nemal prekročiť 1 mg/l (1 ppm). Ako vedľajší produkt čistenie chlórom vzniká viazaný chlór. Ten je nežiaduci, pretože je dráždivý a zapácha. V bazénoch by sa nemal vyskytovať v množstve viac ako 0,5 mg/l (0,5 ppm).

Výmenníky v tabuľkách sú navrhnuté na veľký prietok tak, že sa voda v nich ohreje o 1 až 3 °C. Pre bazénovú vodu ošetrovanú chlórom je možné použiť klasický nerezový medi spájkovaný výmenník.

Medi spájkovaný výmenník nie je možné inštalovať pre bazén, ktorá je slaná voda alebo kde sa čistí kyslíkom (peroxidom vodíka).

Slaná voda (výmenník titanium)

ARES – rozoberateľný výmenník tepla pre bazén

Slaná voda nedráždi pokožku a oči a nenesie zápach chlóru. Morská voda má obsah soli 3,5 %, v bazénoch sa volí koncentrácia okolo 0,4 % alebo 4 g/l (4000 ppm). Tým sa dosiahne efektu dezinfekcie, teda úpravy vody.

Výmenníky sa bežne vyrábajú z nerezovej ocele AISI 316. Tá je odolná proti slanej vode, ale nie je úplne rezistentná. V praxi to znamená, že klasický nerezový výmenník (AISI 304, AISI 316) nie je pre slanú vodu určený. Jeho životnosť bude znížená, hoci môže svoju aplikáciu prežiť. Aj tu platí, že čím vyššia je teplota, tým rýchlejšie sa účinok soli na oceli prejaví.

Pre bazénové aplikácie so slanou vodou sa volí výmenník v prevedení titan. Titánový výmenník je drahší ako rovnaké vyhotovenie z ocele AISI 316. Odporúčajú sa skladané doskové výmenníky ARES.

 Tabuľka výkonov výmenníka tepla, slaná voda 
Zdroj 50 °C Prietok Tlak. straty Typ
5 kW 1 a 2 m3/h 10 a 35 kPa A1Sx10 titán
5 kW 1 a 4 m3/h 2 a 20 kPa A1Sx25 titán
10 kW 2 a 3 m3/h 10 a 30 kPa A1Sx15 titán
10 kW 2 a 6 m3/h 5 a 30 kPa A1Sx30 titán
10 kW 2 a 12 m3/h 1 a 25 kPa A2Sx17 titán
20 kW 3 a 6 m3/h 10 a 30 kPa A1Sx30 titán
20 kW 3 a 12 m3/h 2 a 25 kPa A2Sx17 titán
Rúrkový výmenník pre bazén Elecro G2 Titanium

Rúrkové výmenníky titán pre slanú vodu

Rúrkové výmenníky majú oveľa menšiu účinnosť oproti doskovým. Majú ale aj malé tlakové straty a sú určené pre veľké prietoky. Sú dobrou voľbou tam, kde je zdroj tepla o vysokej teplote. Príkladom je kotol na tuhé palivá. Tieto výmenníky nie sú príliš vhodné pre napojenie na tepelné čerpadlá.

 Tabuľka výkonov výmenníka tepla, slaná voda 
Výkon zdroja Horúca strana Studená strana Typ
15 až 40 kW 1 až 2 m3/h
(6 až 15 kPa)
10 až 15 m3/h
(5 až 10 kPa)
Elecro G2
Titanium 30 kW
25 až 65 kW 1,5 až 2,5 m3/h
(7 až 15 kPa)
15 až 20 m3/h
(8 až 15 kPa)
Elecro G2
Titanium 49 kW

Slovensky ▼ 
Nákupný košík
VZH Ostrava, s.r.o.
Pohraniční 1280/112
703 00 Ostrava-Vítkovice
 L +420 773 879 931
 E +44 74 9187 2667
 B info@vymeniky-tepla.cz
prodej@vymeniky-tepla.cz