MENU
Výměníky tepla Ostrava

Výmenník tepla pre bazén

Výkon výmenníka nie je možné uviesť jedným číslom: závisí na projektovaných teplotných spádoch. Pri nabiehaní, kedy je voda v bazéne studená, má výmenník väčšiu účinnosť a môže preniesť dvojnásobný výkon. V domácich aplikáciách býva dostupný výkon okolo 10 kW zo zdrojov ako tepelné čerpadlo, solárne panely či plynový kotol. Zvyčajne sa snažíme v bazéne dosiahnuť teplôt okolo 29 °C a na túto teplotu sú vykonané výpočty. Tabuľky nižšie slúžia na orientáciu pre bežné domáce výkony. Pre návrh veľkosti Vám odporúčame vyžiadať si výpočet. Dodávame i veľké výmenníky pre profesionálne účely.

ARES – rozoberateľný výmenník tepla pre bazén

Výber tepelného výmenníka pre bazén

Pri projektovaní výmenníka tepla pre ohrev bazénov je nutné zvážiť, aká voda v bazéne bude a podľa toho zvoliť typ.

Čistá voda

Ak sa bazénová voda nečistia chlórom a neobsahuje soľ, potom je najvhodnejšie použiť kompaktný doskový výmenník SWEP typ voda-voda. Orientačný prehľad podľa zdroja tepla :

 Tabuľka výkonov výmenníkov tepla (bez chlóru, bez soli) 
Zdroj Prietok Tlak. straty Typ
5 kW, 50 °C 1 a 2 m3/h 10 a 25 kPa SWEP E5Tx20
10 kW, 50 °C 2 a 3 m3/h 10 a 25 kPa SWEP E5Tx30
20 kW, 50 °C 2 a 6 m3/h 5 a 20 kPa SWEP B12x20

Čistiť sa môže napr. skalicou modrú či tabletami s kyslíkom. Cena kompaktných tepelných výmenníkov SWEP začína pod 100 EUR.

Voda obsahuje chlór (montovaný výmenník)

Voľný chlór sa používa na dezinfekciu bazénovej vody v množstve obvykle 0,3 až 0,6 mg/l. Obsah voľného chlóru by nemal prekročiť 1 mg/l (1 ppm). Ako vedľajší produkt čistenie chlórom vzniká viazaný chlór. Ten je nežiaduci, pretože je dráždivý a zapácha. V bazénoch by sa nemal vyskytovať v množstve viac ako 0,5 mg/l (0,5 ppm).

Koroze měděné pájky a desek výměníku
Pájené výměníky se vyrábějí z nerezové oceli AISI 316 a jsou spájeny mědí. Chloridy vytvářejí nepříznivé prostředí pro pájené výměníky:
a) volný chlór koroduje měděnou pájku,
b) slaná voda koroduje nerezovou ocel AISI 316.
Koroze je rychlejší, čím vyšší je teplota korozivního média. Pro nepříznivá prostředí se volí speciální provedení: výměník bez pájky či titanový výměník. Účinky agresivního média je možné omezit snížením jeho teploty: zvláště u bazénu lze projektovat na nižší teploty a vyšší průtoky při zachování výkonu. Výměník sice bude korodovat, ale pomalým tempem a může dosáhnout životnosti, která předčí životnost celého projektu.

Chlór používaný na dezinfekciu spôsobuje koróziu medené spájky. Medená spájka sa používa k spojeniu dosiek vnútri kompaktných výmenníkov SWEP. Ku korózii dôjde aj v prípade, že miesto spájky z medi sa vyberie výmenník spájaný zinkom. Reakcia je rýchlejší pri vyšších teplotách. Výmenníky v tabuľkách sú navrhnuté na veľký prietok tak, že sa voda v nich ohreje o 3 až 4 °C. Pri teplotách okolo 30 °C reakcia medzi chlórom a meďou prebieha pomaly: hoci pájený výmenník nie je pre chlórovanú vodu určený, máme zákazníkov, ktorí ho používali až 10 rokov.

Riešením je vybrať montovaný výmenník SWEP Minex M10, kde namiesto medené spájky je použité gumové tesnenie (EPDM, pre profesionálne aplikácie drahší Viton). Taký výmenník možné ai rozobrať. Orientačne prehlad podľa zdrojov tepla :

 Tabuľka výkonov výmenníka tepla, chlórovaná voda 
Zdroj Prietok Tlak. straty Typ
5 kW, 50 °C 1 a 1 m3/h 20 a 35 kPa Minex M10x10
10 kW, 50 °C 2 a 3 m3/h 20 a 35 kPa Minex M10x20
20 kW, 50 °C 2 a 5 m3/h 10 a 40 kPa Minex M10x30

Slaná voda (výmenník titanium)

Výmenník tepla pre bazén

Slaná voda nedráždi pokožku a oči a nenesie zápach chlóru. Morská voda má obsah soli 3,5 %, v bazénoch sa volí koncentrácia okolo 0,4 % alebo 4 g/l (4000 ppm). Tým sa dosiahne efektu dezinfekcie, teda úpravy vody.

Výmenníky sa bežne vyrábajú z nerezovej ocele AISI 316. Tá je odolná proti slanej vode, ale nie je úplne rezistentná. V praxi to znamená, že klasický nerezový výmenník (AISI 304, AISI 316) nie je pre slanú vodu určený. Jeho životnosť bude znížená, hoci môže svoju aplikáciu prežiť. Aj tu platí, že čím vyššia je teplota, tým rýchlejšie sa účinok soli na oceli prejaví.

Pre bazénové aplikácie so slanou vodou sa volí výmenník v prevedení titan. Titánový výmenník je drahší ako rovnaké vyhotovenie z ocele AISI 316. Odporúčajú sa skladané doskové výmenníky ARES. Orientačný prehľad podľa zdroja tepla :

 Tabuľka výkonov výmenníka tepla, slaná voda 
Zdroj Prietok Tlak. straty Typ
5 kW, 50 °C 1 a 2 m3/h 10 a 35 kPa A1Sx10 titan
10 kW, 50 °C 2 a 3 m3/h 10 a 30 kPa A1Sx15 titan
20 kW, 50 °C 2 a 7 m3/h 5 a 30 kPa A1Sx30 titan