Výměník tepla pro bazén

Tabulka výkonů je platná pro výměník ARES A1Sx30, rozměry ca Š x V x H = 19 x 47 x 30 cm, cena 12.800,- Kč bez DPH je platná pro provedení o 30 deskách:

Tabulka výkonů výměníku tepla ARES A1S 30 desek
Spád teplot primár Spád teplot sekundár Výkon Cena
80/30 °C 15/40 °C 140 kW 12.800,- Kč
80/50 °C 15/40 °C 230 kW 12.800,- Kč
80/30 °C 20/35 °C 140 kW 12.800,- Kč
80/50 °C 20/35 °C 140 kW 12.800,- Kč
60/30 °C 15/40 °C 75 kW 12.800,- Kč
60/40 °C 20/45 °C 100 kW 12.800,- Kč

Výkon nelze uvést jedním číslem: závisí na projektovaných teplotních spádech. Proto má tabulka více řádků. Tlakové ztráty jsou ve všech případech výše do 50 kPa.

ARES – rozebiratelný výměník tepla pro bazén

Výběr tepelného výměníku pro bazén

Při pořizování výměníku tepla pro ohřev bazénů je nutné zvážit, jaká voda v bazénu bude.

Čistá voda

Pokud se bazénová voda nečistí chlórem a neobsahuje sůl, pak je nejvhodnější použít kompaktní deskový výměník SWEP typ voda-voda. Čistit se může např. skalicí modrou či tabletami s kyslíkem. Cena kompaktních tepelných výměníků SWEP začíná na několika tisících Kč.

Voda obsahuje chlór

Chlór používaný k dezinfekci způsobuje korozi měděné pájky. Měděná pájka se používá ke spojení desek uvnitř kompaktních výměníků SWEP. Ke korozi dojde i v případě, že místo pájky z mědi se vybere výměník s pájkou ze zinku. Reakce je rychlejší při vyšších teplotách. Tzn. výměník bude několik měsíců až let pracovat správně, avšak bude-li soustavně vystavován chlóru, dojde k proděravění pájky použité ke spojení desek.

Řešením je vybrat montovaný výměník SWEP Minex M10 kde místo měděné pájky je použito gumové těsnění. Takový výměník lze i rozebrat. Dále doporučujeme rozebiratelné výměníky ARES (tabulka nahoře), jejichž cena začíná okolo 10 tis. Kč bez DPH.

Slaná voda

Výměníky se běžně vyrábějí z nerezové oceli AISI 316. Ta je odolná proti slané vodě, ale není zcela rezistentní. V praxi to znamená, že nerezový výměník není pro slanou vodu určen. Je ale odolný natolik, že v mnoha případech aplikaci přežije. I zde platí, že čím vyšší je teplota, tím rychleji se účinek soli na oceli projeví.

Pro profesionální bazénové aplikace se volí výměník, kde desky jsou vyrobeny z titanové oceli. Titanový výměník je přibližně 3x až 5x dražší než stejné provedení z oceli AISI 316. Ceny začínají okolo 30 tis. Kč bez DPH. Doporučeny jsou skládané deskové výměníky ARES, příp. řada Minex v provedení titan od SWEPu.