Výměník tepla pro bazén

Tabulka výkonů je platná pro výměník ARES A1Sx30, rozměry ca Š x V x H = 19 x 47 x 30 cm, cena 12.800,- Kč bez DPH je platná pro provedení o 30 deskách:

Tabulka výkonů výměníku tepla ARES A1S 30 desek
Spád teplot primár Spád teplot sekundár Výkon Cena
80/30  °C 15/40  °C 140 kW 12.800,- Kč
80/50  °C 15/40  °C 230 kW 12.800,- Kč
80/30  °C 20/35  °C 140 kW 12.800,- Kč
80/50  °C 20/35  °C 140 kW 12.800,- Kč
60/30  °C 15/40  °C 75 kW 12.800,- Kč
60/40  °C 20/45  °C 100 kW 12.800,- Kč

Výkon nelze uvést jedním číslem: závisí na projektovaných teplotních spádech. Proto má tabulka více řádků. Tlakové ztráty jsou ve všech případech výše do 50 kPa.

Výběr tepelného výměníku pro bazén

Při pořizování výměníku tepla pro ohřev bazénů je nutné zvážit, jaká voda v bazénu bude.

Čistá voda

Pokud se bazénová voda nečistí chlórem a neobsahuje sůl, pak je nejvhodnější použít kompaktní výměník SWEP typ voda-voda. Čistit se může např. skalicí modrou či tabletami s kyslíkem. Cena kompaktních tepelných výměníků SWEP začíná na několika tisících Kč.

Voda obsahuje chlór

Chlór používaný k dezinfekci způsobuje korozi měděné pájky. Měděná pájka se používá ke spojení desek uvnitř kompaktních výměníků SWEP. Ke korozi dojde i v případě, že místo pájky z mědi se vybere výměník s pájkou ze zinku. Reakce je rychlejší při vyšších teplotách. Tzn. výměník bude několik měsíců až let pracovat správně, avšak bude-li soustavně vystavován chlóru, dojde k proděravění pájky použité ke spojení desek.

Řešením je vybrat montovaný výměník SWEP Minex M10 kde místo měděné pájky je použito gumové těsnění. Takový výměník lze i rozebrat. Dále doporučujeme rozebiratelné výměníky ARES (tabulka nahoře), jejichž cena začíná okolo 10 tis. Kč bez DPH.

Slaná voda

Výměníky se běžně vyrábějí z nerezové oceli AISI 316. Ta je odolná proti slané vodě, ale není zcela rezistentní. V praxi to znamená, že nerezový výměník není pro slanou vodu určen. Je ale odolný natolik, že v mnoha případech aplikaci přežije. I zde platí, že čím vyšší je teplota, tím rychleji se účinek soli na oceli projeví.

Pro profesionální bazénové aplikace se volí výměník, kde desky jsou vyrobeny z titanové oceli. Takový výměník je přibližně 3x až 5x dražší než stejné provedení z oceli AISI 316. Ceny začínají okolo 30 tis. Kč bez DPH. Doporučeny jsou skládané výměníky ARES, příp. řada Minex v provedení titan od SWEPu.